Discussiegroep

Onderwerp: J.W. ULAND

Totaal berichten: 3
2.522 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik zoeken informatie over:

J.W Uland, oud-militair, is overleden in 1981.
Hij heeft gevochten op de Grebbeberg en diende in het 8e Regiment Infanterie. Hij had de rang van sergeant.
Volgens de Militaire Staat van Dienst was hij in onderhoud bij de 2e compagnie.
Wie weet iets over deze sergeant?


mvg; Emile Johan de Letter
» Dit bericht is geplaatst op 13 december 2011 18:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De naam Uland komt in ons archief helaas niet voor. Dat is niet zo vreemd, omdat rond de tijd van de capitulatie vrijwel alle appellijsten op bevel van hogerhand zijn vernietigd. Verder komen namen van het lagere personeel ( ook van sergeants ) maar zelden in verslagen en/of rapporten voor. Daarom groeit ons archief wel gestaag, maar blijven altijd nog grote hoeveelheden namen oningevuld. Daarbij komt nog dat destijds zo'n 10.000 Nederlandse militairen op de een of andere manier betrokken zijn geweest bij de Slag om de Grebbeberg.

Nu geeft de door u meegestuurde Staat van Dienst wel het Regiment (het 8e, wat niet verwondert als je zijn woonplaats Winterswijk onder ogen krijgt ) en ook de compagnie waarbij hij in onderhoud was ( de 2e ). Het vervelende is echter dat er geen bataljon wordt genoemd. Omdat er 3 bataljons waren waren er dus ook 3 2e compagnien. Namelijk 2-I-8RI, 2-II-8RI en 2-111-8RI. De laatst genoemde compagnie stond in de z.g stoplijn op de Grebbeberg, de beide andere waren verdeeld over frontlijn en tussen-verdediging. Als ik wist om welk bataljon het ging zou ik vrij makkelijk een soort globale reconstructie kunnen maken van wat deze militair meegemaakt zou kunnen hebben.
Is die Staat van Dienst werkelijk alles wat er in de familie bekend is? Elke aanwijzing kan eventueel bijdragen tot een betere plaatsbepaling.
Ik kan u ook al vertellen dat het NIMH ( het schrijven van IVENT verwijst daarnaar ) in Den Haag bij dit soort gevallen precies dezelfde moeilijkheden ondervindt, ook zij missen lijsten die ze op namen zouden kunnen controleren.
Die zijn er namelijk maar bij mondjesmaat
» Deze reactie is geplaatst op 13 december 2011 18:24

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554