Discussiegroep

Onderwerp: Duitse vuren

Totaal berichten: 430
1.743 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Wie de gevechtsverslagen naast elkaar legt, leest vaak zeer tegenstrijdige dingen. Soms zelfs iets, wat onmogelijk is (of alleen maar lijkt). Hier wil ik een paar voorlopige conclusies voorleggen over de door Duitse artillerie bij Wageningen afgegeven vuren. Hierover zijn al vier deskundigen geraadpleegd, die zeker voor mij bruikbare reacties gaven. Die houd ik nog even voor me. Anders heeft het geen zin hier de discussie te openen. Het is immers toch heel goed mogelijk, dat wij nog iets over het hoofd zien. Twee (of meer) weten (en zien) nu eenmaal meer dan één.

Het basismateriaal staat op mijn website in een serie citaten. Hierbij een link http://geschutopdewageningseberg.blogspot.com/2011/12/geschut-munitie-doelen-2.html

De voorlopige conclusies van mij waren:

1) De kracht en intensiteit van het vuur nam toe.
Eerst infanteriegeschut (7,5 cm le IG 18). II/AR SS en 10 en 11/AR 256 stonden relatief ver weg, in Renkum.
De eerste was 10,5 cm le FH 18, de tweede 15,0 cm s FH. Dus grote spreiding. III/AR 207 stond waarschijnlijk op de Wageningse Berg, maar was 10,5 cm le FH 16. Mogelijk eerst hier en daar vuur om vijandelijk vuur te trekken en zo posities te bepalen. Ook eerst storend vuur.
2) Zwaar geschut dat de Grebbeberg afgraasde, schattingen 15,0 - 25,0 cm
Moeilijk uit scherven op te maken. Bijna zeker 10 en 11/AR 256. Mörser waren deze dag nog niet in stelling. Spoorweggeschut heeft n.m.m. niet op dit gebied kunnen vuren.
3) Projectielen met aluminium dop.
Bekend van 7,5 cm le IG 18, 15,0 cm s FH 13 (lg), 15,0 cm s IG 33. Laatste was niet bij 207. ID. Moet dus van eerste of tweede geschuttype zijn. Is allebei heel goed mogelijk, dus verder niet toe te wijzen.
4) Projectielen van gietijzer.
Kan oudere voorraad zijn geweest. Voor de hand ligt dan om te denken aan le FH 16 en s FH 13. Maar gietijzer werd ook later nog wel gebruikt om kosten te besparen. Dus ook hier niet beslisbaar.
5) Kartetsen
Beslist oudere voorraad, dus le FH 16 en s FH 13 als die inderdaad gebruikt zijn. Effect van scherven kan sterk lijken op kartetsvuur. Als kartetsen, dan brisantgranaatkartets (verg. eenheidsprojectiel Van Essen).
6) Tijd en schokvuur
Begrijp ik niet. Voorzover ik weet werd bij inschieten tijdstelling gebruikt met hoge springpunten. Dan opwerpen van zand bij aanslag onbegrijpelijk. Schokvuur ook vreemd. Mogelijk toch gericht op vernieling, maar dan met vertraging (eerst doordringen in object, dan detonatie). Om personeel uit te schakelen ligt snelle buis voor de hand.
7) Niet alle stellingen werden gelocaliseerd
Fotoverkenning e.d. heeft geen compleet en volledig juist overzicht opgeleverd.
8) Behoorlijke missers voor de lengte
Kaartvuur afgegeven op onnauwkeurig bepaalde posities van grote afstand. Geen vuur afgegeven met waarneming.

Graag suggesties, commentaar, opmerkingen. Daar dient deze discussiegroep voor. Wees niet bang misschien iets doms in eigen ogen te zeggen. Niet zelden levert dat juist een doorbraak en verrassend nieuw inzicht op.
» Dit bericht is geplaatst op 16 december 2011 06:30

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554