Discussiegroep

Onderwerp: Bekende Grebbe-strijders die ons ontvielen in 2011

(redactie)
Totaal berichten: 2.294
2.255 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bijzondere gebeurtenissen en excessen
Elk jaar dunt de rij nog resterende Grebbe-strijders verder uit. Dat is geen wonder natuurlijk, want ook de jongste ervan is inmiddels de 90 gepasseerd. Bij vier in het afgelopen jaar overleden veteranen wil ik hier even stilstaan.
Allereerst is daar Gerard Londo, overleden 26 januari 2011 in zijn woonplaats Emmen.
Tijdens de meidagen van 1940 was hij ( als reserve-eerste luitenant ) commandant van de eerste sectie van MC – I – 8 RI met als standplaats breed genomen de sector hoek Heimersteinse Laan – Cuneraweg. Zijn commandopost bevond zich in de nog steeds bestaande ijskelder. DE kazematten die onder zijn commando vielen waren de G 16, de G 19 en de G 26. Hij maakte destijds naam door als commandant onder zwaar vijandelijk vuur contact te houden met zijn verspreid opgestelde manschappen. In de late namiddag van de 12 e mei raakte hij zwaar gewond door een borstschot en viel uiteindelijk in Duitse handen. Op de website staan meerdere verslagen en verklaringen van zijn hand. Waaronder:
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=verslag-van-reserve-1e-luitenant-g-londo http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=verklaring-van-reserve-kapitein-g-londo
Na de oorlog maakte hij als majoor beide politionele acties in Indie mee. Hij verwierf meerdere onderscheidingen, zowel de Bronzen Leeuw als het Bronzen Kruis.
In het burgerleven was Londo ( behorend tot de PvdA ) onder meer burgemeester van Westerbork, later werd hij Gedeputeerde in Drente, de laatste periode als plaatsvervangend Commissaris van de Koningin.
Gerard Londo is 98 jaar oud geworden en begraven in Westerbork

Daarnaast ontviel ons Jacques Pierre Jean Verberne op 19 februari 2011.
Verberne, destijds luitenant-adjudant bij III – 11 RI ( hij kwam oorspronkelijk van 10 RI ) was tijdens de Slag om de Grebbeberg een van de opvallendste personages aan Nederlandse kant. Los geraakt van zijn eigen onderdeel behoorde hij tot de laatste Nederlandse verdedigers van het stoplijngedeelte zuid van de Grebbeweg. Het leverde hem de Bronzen Leeuw op, een onderscheiding die hem werd verleend bij besluit van 29 mei 1947. Van zijn hand bestaat helaas geen verslag ( meer? ), maar de verklaring van vaandrig F. In den Bosch van 3 – 1 – 8 RI geeft van het optreden van de markante Verberne een goede indruk.
Verberne, uiteindelijk reserve-majoor der infanterie, was in het dagelijks leven huisarts in Den Haag, waar hij ook is overleden. Hij bereikte de gezegende leftijd van bijna 100 jaar.

Vervolgens hebben we afscheid moeten nemen van Gerrit Visser.
Gerrit Visser was in de meidagen als wachtmeester ingedeeld bij de PAG van 4 RH. Hij behoorde tot de verdedigers van het Viaduct onder kapitein Gelderman en was een van de laatste Nederlandse militairen die het strijdtoneel verlieten. Visser verwierf voor zijn optreden het Bronzen Kruis. Visser wordt in elk geval genoemd in het verslag van Huzaar Swinkels van 4 RH, dat is afgedrukt op onze website.
Visser woonde zijn hele leven in Epe, waar hij de smederij annex winkel in kachels van zijn vader overnam en tot op hoge leeftijd actief bleef. Hij overleed op 21 december 2011, bijna 93 jaar oud. Hij is begraven in Epe.
Ruim 2 maanden voor zijn overlijden hadden wij nog een vraaggesprek met hem, dat over enige tijd op de website te vinden zal zijn.

“Uiteraard ‘last but not least’, zoals eerder dit jaar gememoreerd, op 16 maart 2011 het overlijden van Willem David Jagtenberg. In een artikel over deze markante veteraan van de strijd in de voorposten van de Grebbelinie bij Rhenen, werd door onze redactie eerder stilgestaan bij Jagtenberg zijn leven én overlijden. Zie daarvoor http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=overlijden-jagtenberg . Jagtenberg’s bevlogenheid en betrokkenheid, ook bij deze website, zal ons nog lang in memorie blijven.”
» Dit bericht is geplaatst op 14 januari 2012 18:20

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554