Discussiegroep

Onderwerp: Nieuwe NIMH leeszaal

Totaal berichten: 2.110
1.702 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Overige relevante onderwerpen
Voor allen die de leeszaal van het Ned. Instituut voor Militaire Historie bezoeken willen, wijs ik gaarne op onderstaande internetlink. De verhuizing naar de overzijde van de Van Alkemadelaan heeft bezoek van het archief er voorlopig niet eenvoudiger op gemaakt. Niet alleen is het militaire archief tegenwoordig nog maar ten dele in Den Haag te vinden, ook zijn (de meeste) medewerkers en leeszaal van elkaar gescheiden geraakt. Bezoekers kunnen niet meer zo maar ter plaatse een dossier aanvragen. Dat moet ruim van te voren geschieden. Lange leven de bezuinigingen.
http://www.defensie.nl/nimh/actueel/nieuws/2011/11/25/46191225/Het_NIMH_verhuist
» Dit bericht is geplaatst op 15 februari 2012 12:34

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554