Discussiegroep

Onderwerp: Mijn opa D.F. Wesseling

Totaal berichten: 2
3.079 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Graag zou ik meer informatie willen over mijn opa. Op de site wordt al vermeld dat hij gewond is geraakt en dat hij bij 1-I-16 R.A.divisie zat. Ik ben erg benieuwd naar meer informatie over mijn opa tijdens de Tweede Wereldoorlog.
» Dit bericht is geplaatst op 29 februari 2012 22:50
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Van officieele kant zal er geen verdere informatie over uw Opa zijn. Zijn onderdeel is bekend en hij wordt in verschillende verslagen genoemd. Dat is feiteljjk al heel wat en meer dan in vele andere gevallen, omdat namen van militairen uit de lagere rangen maar vrij zelden voorkomen in verslagen en rapporten. Extra informatie kan alleen komen van dienstkameraden van destijds, maar dat is natuurlijk een langzaamaan uitstervende generatie ( de jongsten zijn inmiddels de 90 al even gepasseerd ) en de kans dat zich nog iemand meldt is verwaarloosbaar klein.
Zijn onderdeel, I - 16 RA, behoorde tot de z.g Brigade B die tot het begin van de oorlog was gelegerd in het Land van Maas en Waal. Tijdens de oorlogsdagen werd Brigade B over de grote rivieren geplaatst en kwam I - 16 RA bij de Grebbeberg terecht. Over dit onderdeel hebben we eventueel nog wel meer informatie, over uw Opa helaas niet. Dat is jammer, maar het was in elk geval redelijk wat meer dan we over de meeste militairen hebben, die betrokken waren bij de Slag om de Grebbeberg. Heel veel namen missen we helemaal, vooral ook omdat rond de tijd van de capitulatie op de 14e mei de appellijsten op bevel van hogerhand zijn vernietigd en er dus geen lijsten zijn waarop je ( afgezien van enkele uitzonderingen ) namen kunt terugvinden.
» Deze reactie is geplaatst op 1 maart 2012 00:48
Totaal berichten: 2
Beste meneer Groenman,

Bedankt voor uw snelle en duidelijke antwoord!
Ik begrijp inderdaad dat er verder geen informatie over mijn opa is te vinden. Bedankt voor de moeite.

Grt Tom
» Deze reactie is geplaatst op 1 maart 2012 13:26

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554