Discussiegroep

Onderwerp: Piet de Kievid

Totaal berichten: 3
3.439 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Mijn vader, hierboven genoemd, deed dienst in het 8 RI en streed aan de Grebbeberg. Wat ik weet is dan hij in de voorposten zat en krijgsgevangen is gemaakt. Afgevoerd naar Wageningen en verder.
Wie kan mij nadere informatie verstrekken?
» Dit bericht is geplaatst op 9 maart 2012 00:38
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Helaas zijn destijds vrijwel alle appellijsten op bevel van hogerhand vernietigd, zodat het niet mogelijk is de naam van uw vader op die manier terug te vinden. Ook wordt hij niet genoemd in verslagen en/of rapporten, wat niet vreemd is omdat militairen uit de lagere rangen maar vrij zelden worden genoemd. In ons archief komt hij om bovengenoemde redenen net als talloze anderen dus niet voor.
Dat wil zeggen tot nu, want we zullen zijn naam noteren.

Het enige wat wij uit uw bericht met zeer grote zekerheid kunnen afleiden is dat hij behoord zal hebben tot het 3e bataljon van 8 RI en dan meer precies tot de 1e of 3e compagnie of eventueel de MC. De 2e compagnie maakte geen deel uit van de bezetting van de voorposten.
Van officiele kant zal het vrijwel ondoenlijk zijn om nadere informatie te verkrijgen. Die zou in dit geval moeten komen van dienstkameraden van destijds. Die kans is intussen natuurlijk vrijwel nihil. Maar je weet natuurlijk nooit.
» Deze reactie is geplaatst op 9 maart 2012 01:01
Totaal berichten: 3
Bedankt voor de informatie.
Ik ben intussen nog te weten gekomen dat hij ook deel heeft uitgemaakt van het muziekkorps van het 8 RI.
Misschien is daar iets mee te doen?
Ter verder info voor het zoeken, stuur ik een scan van het oorlogsboekje naar uw emailadres evenals een kaartje dat erin lag.
» Deze reactie is geplaatst op 9 maart 2012 18:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het oorlogsboekje levert inderdaad een nieuwe gegeven op met betrekking tot het preciese onderdeel. Het gaat volgens het inlegkaartje om de mitrailleurcompagnie (MC) Het zou dan gaan om MC - III - 8 RI, indien uw vader inderdaad in de voorpostenstrook stond..
Het Muziekkorps van 8 RI geeft op zichzelf geen aanwijzing. Daar hebben we namelijk geen namenlijst van.
» Deze reactie is geplaatst op 10 maart 2012 13:52
(redactie)
Totaal berichten: 849
We hebben inderdaad geen namenlijst, maar in het boek Gebroken Lente - Rhenen 1940-1945 van Deys/Koekoek staat wel een foto van de leden van het muziekkorps 8 R.I. Mogelijk herkent u uw vader hierop.
http://www.grebbeberg.nl/forum/foto_muziekcorps_8RI_1940.jpg
» Deze reactie is geplaatst op 10 maart 2012 20:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Op dit filmfragment van 8 RI uit het najaar van 1939 komt het Muziekkorps ook nog eens duidelijk in beeld:
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=filmfragment-8ste-regiment-infanterie-in-het-najaar-van-1939
» Deze reactie is geplaatst op 11 maart 2012 10:24
Totaal berichten: 3
Hartelijk dank voor de melding van het precieze onderdeel.
Ook voor de foto en het filmfragment. Op beide heb ik mijn vader herkent. De foto zend ik u nog per email terug met mijn vader rood omcirkeld. Misschien hebt u er wat aan. Voor de zekerheid nog even de naam van mijn vader: Cornelis Hendrik Peter (Piet) de Kievid.
» Deze reactie is geplaatst op 13 maart 2012 19:14

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554