Discussiegroep

Onderwerp: Majoor Voigt

Totaal berichten: 6
1.790 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Overige relevante onderwerpen
Goedemiddag deskundigen,

Ik had u / jullie de volgende vragen m.b.t. majoor Voigt (commandant 3-8 RI)

Deze majoor is op 11 mei krijgsgevangen gemaakt, maar hoe wordt hij naoorlogs beoordeeld? Majoor Jacometti en Landzaat zij postuum gedecoreerd, maar is deze man ook gedecoreerd?

Is er misschien nog verdere informatie over deze persoon? Naoorlogs gereactiveerd als militair of met een titulaire rang met pensioen gestuurd?

Ik heb geen band met deze man, maar ik was benieuwd het hoe en waarom met deze persoon en zijn zware taak in de voorposten.

M.v.g. Maurice
» Dit bericht is geplaatst op 6 april 2012 17:29
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik kan op dit moment slechts een vraag beantwoorden, die over een mogelijke decoratie. Die is absoluut zeker niet verleend.
Verslagen van militairen uit deze sector zijn in en aantal mij bekende gevallen niet zo positief over deze majoor. Zo wordt ergens geschreven dat hij tijdens de laatste periode van de strijd op het toilet zat en zich nergens meer mee bemoeide. Of dat letterlijk waar is weet ik niet.
Mijn persoonlijke inschatting is dat hij na de oorlog niet is gereactiveerd als militair.
» Deze reactie is geplaatst op 7 april 2012 00:34

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554