Discussiegroep

Onderwerp: Vervolg blog over Duitse artillerie bij Wageningen

Totaal berichten: 431
1.680 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Boeken, tijdschriften en publicaties
In de blog "Geschutopdewageningseberg.blogspot.com" werden hoofdpunten (vragen en antwoorden) uit mijn al langer lopende studie gepubliceerd. Naar ik begrijp, wordt een duidelijke samenvatting met conclusies nog gemist. Tegen deze achtergrond is een vervolg in de maak, te raadplegen op: http://geschutopdewageningseberg.blogspot.com/2012/04/vragen-en-antwoorden.html

Reacties (bij voorkeur hier, in de Discussiegroep) zijn welkom.
» Dit bericht is geplaatst op 16 april 2012 13:38

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554