Discussiegroep

Onderwerp: Boek: Mei 1940 - Strijd op Nederlands grondgebied - 3e druk

Totaal berichten: 1.340
2.237 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Boeken, tijdschriften en publicaties
Bij Uitgeverij Boom komt deze maand de derde druk uit van het welbekende "Mei 1940 - de strijd op Nederlands grondgebied".

Een uitgave in de nieuwe lay-out van het NIMH, dat tegenwoordig veel interessant militair-historisch werk publiceert, op allerlei terrein, met een prettig herkenbare layout en uitvoering. Dat staat wel zo sjiek in de boekenkast en leest prima, waarbij foto's goed tot hun recht komen op het glossy papier. In een huidige derde druk, met daarin bijvoorbeeld ook kleurenfoto's van Hugo Jäger, is dat erg prettig.

Omdat ik de laatste jaren erg prettig ben gaan samenwerken met het Instituut, het oude zeer over de eerste druk van het boek achter ons gelaten hebbende, heb ik vorig jaar besloten om door mij verzamelde unieke informatie in een besloten archiefdeel voor intern wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te stellen aan het NIMH.

Mede daarom heb ik recent met de directeur Piet Kamphuis een prettig gesprek gevoerd. Over verleden en heden. Dat was, ik denk voor beide, zeer verhelderend. Ik heb bij dat gesprek overigens ook mijn excuus gemaakt voor mijn soms overdreven bevlogenheid en persoonlijke aanvallen, die in de beginjaren op dit forum geleid hadden tot overdreven emotionele bijdragen van mijn hand. Ik heb mijn gesprekspartner niet op eenzelfde zelfkritische evaluatie kunnen betrappen, maar eerlijk gezegd hecht ik daaraan niet meer. Het is duidelijk dat we uiteindelijk allemaal niet zo ver van elkaar afliggen qua visie op de meest prangende zaken van destijds. Er werd mij ook een beeld geschetst van wat 'rijkshistorici' allemaal in extremis ten deel kan vallen, zowel werkmatig als privé, als bepaalde opinies het publieke domein bereiken en daar door individuen niet worden gepruimd. Daar kan je je zonder die informatie dus weinig voorstelling bij maken als beschaafd en ongetraumatiseerd mens.

Verhelderend zei ik al. Ook dat een bepaalde kwaliteit die ik (en mijn strijdmakkers van de Greb) van 'Mei 1940' verwacht, niet zo snel zal komen. Op bepaalde punten stroken mijn ambities niet met die van de huidige directeur van het NIMH. Ik vind dat een standaardwerk als Mei 1940, want na drie drukken en een engelstalige druk mag je dit wel een standaardwerk noemen, best nog een niveautje hoger getild mag worden. Ik vind, en de derde druk doorscannend wordt dat bevestigd, dat er nog te veel wordt geteerd op oud onderzoek. Bepaalde hoofdstukken zijn voor mijn gevoel sinds 1990 niet aangepakt, wat ze minstens 22 jaar oud maakt. Anderzijds kwam mijn informatiearchief te laat om prominent in deze druk te worden verwerkt.

Ik ben ervan overtuigd, dat een eventuele vierde druk daarom een echt herziene druk zal gaan worden als het bepaalde onderwerpen betreft. Als ik dan kijk naar bevindingen die ik met Hugo van Dijk samen over Limburg, Noord-Brabant en het Zuidfront allemaal kan aanbieden en bijvoorbeeld het uiterst secure onderzoekswerk van Kees Ruissen over de artillerie aan de Grebbelinie, of het onderzoekswerk van Topper aangaande Wons, dan zie ik zomaar een aantal hoofdstukken die nieuw elan kunnen krijgen in een eventueel herziene druk. En, laten we wel wezen, herziene drukken verkopen beter dan herdrukken.
http://www.uitgeverijboom.nl/boeken/geschiedenis/mei_1940_9789461057020/
» Dit bericht is geplaatst op 19 april 2012 12:16
Totaal berichten: 49
Nou Allert

Wat een goed nieuws dat de strijdbijl is begraven met het NiMH en dat er nu samenwerking mogelijk is.

Het boek van Amersfoort "Ik had mijn rode kruisband even afgedaan" is daar voor jou meer lucht in ontstaan of blijft dat onverkwikkelijk?
» Deze reactie is geplaatst op 19 april 2012 22:05
Totaal berichten: 1.340
Ha Epi. Goed van je te horen!

'De Armband', zoals het kortweg wordt genoemd, is eigenlijk nauwelijks ter sprake gekomen. Ik vind dat overigens geen onverkwikkelijk boek. Ik heb mijn kritiek op passages daarin (wat ik in een brochure onderbouwde) en kritiek op de modus operandi van de schrijver/onderzoeker. Dat was echter een soloproject van Herman Amersfoort. Die heb ik niet gesproken.

De Armband kent echter ook delen die wel wat toevoegen, zoals ik eraan hecht dat een kwestie als 'oorlogsnoodzaak' over het voetlicht wordt gebracht, zoals dat boek deed. In Nederland lopen iets te veel Karskens-achtige types rond, die denken dat je oorlog met een spelregelboekje kunt voeren op een slagveld dat met rechte witte kalklijnen is uitgetekend en dat 24/7 een tuchtcommissie meekijkt of je wel binnen de lijntjes blijft. Zo is het helaas niet. Oorlogsnoodzaak is een begrip dat Amersfoort wat mij betreft terecht 'introduceerde'. En dat is dus een aspect aan de Armband dat ik bijvoorbeeld wel waardeer.
» Deze reactie is geplaatst op 20 april 2012 01:17
Totaal berichten: 26
Goedeavond Mr.Goossens,

In een gewone discussie bent u meestal glas en glashelder.
Nu heb toch een vraag en een paar opmerkingen voor u.

Vraag is mag ik uit alinea 2 uithalen dat de gewraake alinea,s die Dhr Jagtenberg aan kaarten dat deze rechtgetrokkeen zijn ??

Of niet ??

Alinea 4 is een non-argument namelijk:

1) iedere schrijver weet dat er kritiek op zijn boek enz kan komen.
Van kookboekschrijver tot ons genre.
2) Prive zal dit best door werken maar dan had men niet moeten publiceren , een schrijver steekt nu eenmaal zijjn hoofd boven het maaiveld.
3) Schrijver uit een staatinstelling door belastinggelden betaalt moeten dubbel oppassen met wat ze doen.

4) het gevolg De hoogleraren K+ A komen bij mij in het zelfde rijtje ald de fraudende hooglerear wins naaam mij nu helaas niet te binnen schiet.

Gaarne een reactie,
» Deze reactie is geplaatst op 23 april 2012 18:45
Totaal berichten: 1.340
De meest gewraakte alinea's waren in de tweede druk al herzien. Het is niet zo dat de door Jagtenberg nagestreefde correctie als zodanig is doorgevoerd. Ik vind echter dat dit ook niet hoeft. De twee meest beladen passages, over Migchelbrink en de kwalificatie rond Nederlandse oorlogsmisdaden afgezet tegen Duitse, was zoals ik zeg, al in de tweede druk herzien.

Het tweede deel begrijp ik niet. De hele derde (u noemt het vierde) alinea is een non-argument? Ik zie daarin geen argument, slechts een uiteenzetting van wat ik vind en hoe ik tegen de polemiek uit het verleden aankijk, inmiddels.

Ik heb niet zoveel met van die gemeenplaatsen. Daarbij vind ik het weinig relevant om een frauderende hoogleraar - u zal Stapel bedoeld hebben - te vergelijken met twee historici, die weliswaar veel afkeuring oogsten in 1990, en nadien, voor bepaalde conclusies en bewoordigingen, maar niet bezig waren met fraude (= malafide praktijk), maar met een mening (=bonafide praktijk). De bewoordingen zijn bijgesteld in 2005. Daarmee is dan de zaak beklonken. Vergelijkingen met fraudeurs of oplichters gaan wat mij betreft volkomen mank.

Ik ben het eens dat je als je namens het Ministerie van Defensie schrijft je extra zorgplicht hebt qua zorgvuldige formulering, als je een levende generatie oorlogsveteranen bespreekt in een prominente publicatie. Dat is ook mijn kritiek geweest en die kritiek blijft overeind. Zelfs als je in je gelijk staat, dan is de formulering voor rekening van de historicus en niet het ontvangende publieke domein. Ik denk dat met de rectificaties van 2005 dat impliciet is toegegeven. Dat dit niet al te uitbundig is gebeurd, vind ook ik niet erg groot, maar het zij zo. Niet iedereen springt even makkelijk over zijn eigen schaduw, zoals we dezer dagen in de politiek weer zien ...

Voor het overige heb ik willen aangeven dat ik waardering heb voor de wijze waarop het NIMH en zijn directeur de laatste jaren opereren. Er is een degelijk historisch instituut geconstrueerd, dat met regelmaat degelijke publicaties lanceert. Men is behulpzaam en ondersteunend bij onderzoek. Daarin is een flinke groei doorgemaakt, hoewel de bezuiniging en de recente verhuizing, buiten de schuld van het instituut om, het archiveringsdeel van het NIMH een flink stuk terugwierp in de tijd. Ik vind het in elk geval al enige jaren de hoogste tijd om moedig voorwaarts te gaan en geen oude koeien uit de sloot te blijven halen. Zonder daarbij respectloos naar andersdenkenden of veteranen te willen zijn. Ik heb alle begrip voor andere inzichten, zo lang men de redelijkheid in beeld houdt.

Overigens mag duidelijk zijn, dat ik zelf ook in die redelijkheid heb moeten groeien natuurlijk ... ;)
» Deze reactie is geplaatst op 23 april 2012 22:09
Totaal berichten: 26
Goedeavond Mr Goossens,

Wederom goede argumenten maar (h)erkenning dat deze zaak gespeeld is een groot goed en zal onder proberen uit te leggen.
Mijn laastst alinea is er van morele waarde en vraag u daar u licht over te laten schijnen, de mijne zak duidelijk zijn.

Ik volg deze zaak al ruim 12 jaar meer door werkzaam leven of door gewoon het gewraakte boek NIEt te kooen de reficatie gemist.
Dat gebeurd nu eenmaal en leid tot mijn punt vierde punt.
Dit in u ogen te harde oordeel komt voor uit het simpel feit dat er nooit in de openheid duidelijk is verschaf.
Het "En Force " af houden van de Hr.Jagtenberg leidt daar toe.

Dat men nu mee werkt is goed maar in mijn ogen rijkelijk laat.

Een simpel testje is namelijk genoeg om Defensie (MIMH) hier over duidelijk te laten verschaffen en dat is deze als u op de site van Defensie komt en zoekt op Jagtenberg volgt geen hit.
Er had dus een pagina moeten verschijnen met uitleg , niet dus.

Dit is mijn ogen geen (h)erkenning dat de zaak gespeeld terwijl er toch stevig naar elkaar uit gehaald ( Zie internet en boek ).
Dit is mijns inziens erg zwak van defensie en geeft in mijn ogen een zekere imcompentie op hogere niveau aan.
Dom ook om in het "geniep"te reficeren er zal nu en in de toekomst naar de beide heren en hun bazen gekeken als zijnde dat alles onder de map en in het geheim moest gebeuren.
In de toekomst voorspeld ik u door niet te (h)erkennen zal deze blijven door zweren en etteren , openheid en devotie van de schrijvers zal dit af doen nemen.
Mijn en te harde oordeel laat ik dus staan een halve stap is geen hele dus.....

Mede door deze hele zaak kijk ik er kritisch naar hoogleren en zeker naar defensie.

Nu mij laaste anlinea dit betreft in mijn ogen en moreel ordeel.
Heeft u de hr. baal ooit nog gevolgd ??
Nu deze bekent in deze zaak( jagtenberg)is behalve bij de politie ook in de raad van een bestuur bij een Nationaal Monument gekomen.
Dat deze bij politie zit laat mijn koud.
Maar dit Nationaal Monument komen oud gevangenen of hun na-bestaanden.
Hoe kan een man die bewust zijn eigen veteraan heeft tegen gewerkt om gaan met oud-gevangenen ??
Hoe aardig deze man ook mag zijn.
In mijn ogen een immorele stap die afkeur verdient.
Dit alles staat gewoon op internet en u allen kunt mijn dus gewoon natrekken..
» Deze reactie is geplaatst op 25 april 2012 18:33

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554