Discussiegroep

Onderwerp: 2e reserve luitenant D. Broeren

Totaal berichten: 5
2.367 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Volgens de schaarse gegevens zat mijn Opa, D. Broeren, als 2e reserve luitenant tijdens de meidagen bij Dodewaard. Mijn vader is op 24/3/'40 geboren en mijn vader heeft nog een zilveren geboortebekertje die mijn opa heeft gekregen van "de officieren van I-44 RI. Waarschijnlijk zat hij bij die eenheid. Ik heb de verslagen gelezen waarin hij niet wordt genoemd en ook in de staflijst Brigade A komt zijn naam niet voor. Ik denk dat het aannemelijk is dat hij in 3-I-44 RI zat, aangezien deze compagnie bij Dodewaard zat. Ook heeft hij gesproken over de PAG waarmee zij kolonnes over de dijk onder vuur hebben genomen.En dat wordt in de verslagen van 3-I-44 RI expliciet genoemd. Volgens mijn vader zat hij bij de administratie. Meer weet ik helaas niet.
Wellicht is er iemand die wat meer informatie hier over heeft of tips waar ik meer over zou kunnen vinden?
» Dit bericht is geplaatst op 19 mei 2012 14:59
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw grootvader wordt wel genoemd in het Officiersboek 1940:
D Broeren, geboren in 1907. Hij behoorde inderdaad tot de militaire administratie en had als regiment van opkomst/stamregiment 20 RI.
Dat hij later is terug te vinden bij 44 RI is niet zo'n wonder: 44 RI was het oorlogsregiment/reserveregiment van 20 RI, waarin de oudere lichtingen van 20 RI waren ondergebracht. Dat hij niet op de kaderlijst staat is niet uitzonderlijk, het kwam nogal eens voor dat die niet compleet waren.Uit Het Officiersboek blijkt trouwens dat uw grootvader in mei 1940 niet reserve 2e luitenant was, maar reserve 1e luitenant. Dit per 1 januari l934, reserve 2e luitenant was hij geworden op 1 januari 1930.
Wat het preciese ondedeel betreft: u zou de Militaire Staat van Dienst kunnen aanvragen bij IVENT ( zie hun website ), maar daar komt men meestal niet verder dan het stamregiment, hier dus 20 RI. Als u het eventueel toch wilt doen, vraag dan specifiek naar het onderdeel in mei 1940 of naar de mutaties in de loop van de tijd. Soms levert dat wat op, vaker niet. I - 44 RI lijkt me trouwens de enige optie als ik het zo lees.
» Deze reactie is geplaatst op 19 mei 2012 16:14
Totaal berichten: 5
Heel erg bedankt! Ik had eerlijk gezegd niet durven hopen op zulke concrete kennis over de chaotische dagen van mei 1940. Dat hij 1e luitenant was (reserve) was bij mijn vader en mij nog onbekend. Door wat extra informatie en het lezen van de verslagen en de naam van kapitein Pijl, is mijn vader vrij zeker dat hij bij de 3-I-44 RI gezeten moet hebben. De rest is in nevelen gehuld. Er bestaan foto's van mijn opa van vlak na de bevrijding in uniform met drie sterren op de kraag (kapitein?)en mijn vader heeft alleen maar van horen zeggen dat hij vanuit het militair gezag tot 15 april 1946 commissaris van de voedseldistrubutie in Ijsselmonde was. Maar daar hebben we alleen wat foto's van. Vanaf 15 april 146 was hij weer volledig beschikbaar als economisch directeur van het Rotterdamsch Nieuwsblad. Hopelijk worden deze laatste nevelen ook nog eens weggeblazen.Zou dat ook ergens zijn bijgehouden in boeken? Mijn vader vermoedt dat als mijn opa kapitein was, dat hooguit titulair is geweest.
Nogmaals, heel erg bedankt voor de info!
» Deze reactie is geplaatst op 20 mei 2012 08:23
Totaal berichten: 1.340
Als reserve 1e luitenant (van de Militaire Administratie) had je geen compagnie waar je in de kost was, maar een bataljon (of hoger). Op compagniesniveau was een SMA (sergeant-majoor administrateur) met een facteur het hoogste op administratief gebied. Uw vader zal dus aangesteld zijn geweest als bataljonsadministrateur, zoals de heer Groenman reeds suggereerde. Het is evenwel prima mogelijk dat er een reden was hem ergens te detacheren (= tijdelijk indelen) of te laten inwonen (=kostganger) en daardoor een link met een compagnie lijkt te ontstaan.
» Deze reactie is geplaatst op 20 mei 2012 12:16
Totaal berichten: 5
Wederom ook u weer bedankt voor deze informatie. Mijn opa is inmiddels overleden en mijn vader heeft slechts wat verhalen en foto's maar deze periode interesseert mij mateloos. Hij zal zeker aan het eerste bataljon verbonden zijn geweest. Mijn opa heeft wel gezegd dat hij wat patrouilles heeft gelopen tijdens die eerste oorlogsdagen dus misschien was er inderdaad een reden dat hij aan een compagnie was verbonden. Maar ja, het zijn verhalen en uiteindelijk weet je het nooit zeker, maar we weten nu wel weer meer dan aanvankelijk het geval was. Kijken maar of de familie wellicht toch nog wat meer details in de herinneringen heeft.
» Deze reactie is geplaatst op 21 mei 2012 12:28
Totaal berichten: 1.340
Het is zeer wel mogelijk dat uw grootvader aan een compagnie werd toegewezen om het structurele tekort aan kader, zeker bij de regimenten 25 t/m 46, aan te vullen. Een hoofd administratie heeft in een Nederlands vredesleger de handen vol, maar is in een oorlogsleger een stuk minder wezenlijk. Als er dan tekorten bij de gevechtstroepen zijn, indachtig ook de 24/7 dienst in oorlogstijd, dan is de inzet van een intendant of administrateur snel verlangd. Dat, bijvoorbeeld wegens inkwartiering of detachering, uw grootvader aldus operationeel werd ingezet om enige patrouilles te leiden, vind ik buitengewoon plausibel klinken. Uiteindelijk is iedereen in uniform vooreerst militair, nadien specialist.
» Deze reactie is geplaatst op 21 mei 2012 13:49
Totaal berichten: 5
En weer bedankt. Het is heel plezierig om zoveel informatie te krijgen over hoe het er toen aan toe ging. Mijn vaders herinneringen worden ook wat scherper. Hij weet dat mijn opa in principe verantwoordelijk was de algemene logistiek. Hij verzorgde de inkwartiering, de voedselvoorziening, het materieel en, naar we hebben begrepen, soms ook de geneeskundige kant door, samen met een sergeant-majoor af en toe wat onschuldige pilletjes voor te schrijven. Maar door expliciete verhalen over patrouilles weten we ook dat hij inderdaad typisch 'militaire' handelingen heeft verricht, ook tijdens die eerste meidagen. Zijn contactpersoon vanuit de gemeente (Dodewaard?) was een zekere W.Duits.
» Deze reactie is geplaatst op 21 mei 2012 22:08

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554