Discussiegroep

Onderwerp: Jan Wobben

Totaal berichten: 1
2.610 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik ben op zoek naar informatie over mijn Vader Jan Wobben. Hij kwam uit Alteveer, een gehucht vlakbij Hoogeveen. Ik weet van hemzelf dat hij gevochten heeft op de Grebbeberg en na 2 of 3 dagen gewond is afgevoerd. Hij vertelde ook dat hij Majoor Jacometi heeft gekend. Ook weet ik dat hij in Hoorn is opgeleidt, alvorens naar het front te werden gestuurd.
» Dit bericht is geplaatst op 22 mei 2012 23:05
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Er wordt een soldaat Wobben genoemd in een van de verslagen op onze website. Dat is op zichzelf al tamelijk uniek, want namen van militairen uit de lagere rangen worden over het algemeen maar zelden genoemd.
Volgens dit verslag ( ik druk het hieronder af ) behoorde hij tot de 19e compagnie PAG ( antitankgeschut ).De kans dat het om uw vader gaat lijkt me groot. 19 RI was in hoofdzaak samengesteld uit militairen uit Drente en Overijssel en dat was met uw vader het geval.
Bovendien was het Depot van 19 RI gevestigd in Hoorn, ook dat klopt dus. Bij welke sectie van de 19e compagnie PAG uw vader was ingedeeld is niet te zeggen, omdat we niet beschikken over de namenlijsten van de diverse secties. Dat houdt ook in dat we niet met zekerheid kunnen zeggen wat zijn positie/standplaats tijdens de Slag om de Grebbeberg is geweest.

Wat majoor Jacometti betreft, hij kan die op zichzelf best hebben gekend, maar hij behoorde wel tot een ander regiment.

Misschien zou u contact kunnen opnemen met het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Nazorg. Uw vader is immers gewond geraakt. De kans is ruim aanwezig dat men daar informatie heeft.In de verklaring hieronder wordt trouwens bevestigd dat uw vader in het hospitaal heeft gelegen.

Hieronder de verklaring waarin uw vader ( mogen we aannemen ) wordt genoemd:

"Verklaring omtrent de dienstplichtig soldaat H. Raak

Verklaring afgelegd door de Heer J. Naber, zwager van wijlen de dpl. soldaat H. Raak, van
19e Compagnie Pag., in de vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 22 Januari 1948.
--------------------

De familie van wijlen soldaat Raak weet - voor zover mij bekend - niets af van het optreden van Raak bij de gevechten in de commandopost van Commandant 8 R.I. op de Grebbeberg. Voor zover mij bekend heeft Raak daarover nimmer gesproken. Wel heb ik van anderen gehoord, dat hij flink zou zijn opgetreden. Dit is echter het enigste wat ik kan mededelen. Raak was een flink man met een erg gesloten karakter. Dat hij flink was, wordt ook hierdoor bewezen, dat hij tijdens de bezetting in de illegaliteit is gegaan.
Ik heb soldaat Wobben gevraagd of hij iets van het optreden van wijlen Raak af wist. Wobben behoorde destijds - naar ik meen - tot hetzelfde onderdeel als Raak. Hij wist er evenwel niets van omdat hij de gevechten in de commandopost van Commandant 8 R.I. niet had medegemaakt. Hij had Raak later in het hospitaal ontmoet, doch deze had hem daar niets verteld over zijn optreden.
Ik zal bij de ouders van wijlen Raak en eventueel bij anderen informeren of mogelijk nog iets van zijn optreden bekend is.

's-Gravenhage, 22 Januari 1948.

(get.) J. Naber".

Interessant voor u is ook het verhaal over/van soldaat Veneklaas Slots, ook van de 19e compagnie PAG en eveneens opgeleid in Hoorn. U vindt het door de naam Veneklaas Slots in te toetsen op onze zoekfunctie ( zie homepage ). Ik zal nog proberen aan de hand van dit verhaal toch nog de standplaats van uw vader ( aangenomen dat hij tot dezelfde sectie behoorde ) terug te vinden.
» Deze reactie is geplaatst op 22 mei 2012 23:47

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554