Discussiegroep

Onderwerp: piet reuser grebbeberg

Totaal berichten: 1
2.442 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Mijn grootvader piet reuser heeft in mei 1940 op de grebbeberg gevochten weet iemand bij welk onderdeel? Zover ik weet heeft verder niemand van zijn peloton het overleefd
» Dit bericht is geplaatst op 23 mei 2012 16:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In ons archief bevindt zich alleen een W Reuser van II - 8 RI.
Die zal het dus niet zijn
Over het algemeen worden trouwens alleen die militairen uit de lagere rangen in verslagen en/of rapporten genoemd die of zich op de een of andere manier hebben onderscheiden, toevallig in de buurt waren of zijn gesneuveld of gewond geraakt. Appellijsten met alle namen van een onderdeel zijn er ook niet meer of bijna niet meer. Die zijn destijds rond het tijdstip van de capitulatie op bevel van hogerhand vernietigd.
We kunnen u zonder verdere aanduiding(en) dan ook niet verder helpen. Daarbij moet je ook beseffen dat er destijds zo'n 10.000 Nederlandse militairen op de een of andere wijze aan de Slag op de Grebbeberg hebben meegedaan.Dat maakt het, zonder verdere aanwijzingen van enigerlei aard, zoeken naar een speld in een hooiberg.
In theorie is het nog mogelijk dat iemand van zijn vroegere kameraden zich hier meldt, maar die kans is zolangzamerhand astronomisch klein.
U kunt ook ( daar ligt de grootste kans op succes ) de Militaire Staat van Dienst opvragen bij IVENT ( zie hun website en de onze /toets IVENT in bij de zoekfunctie ).
Dat levert in elk geval het stamregiment/regiment bij opkomst op en mogelijk ( u moet daar dan wel speciaal naar vragen ) ook bataljon en compagnie.
Zijn die ( bataljon en compagnie/ eventueel sectie ) inderdaad bekend ( meestal niet ), dan is het mogelijk een soort reconstructie te maken van uw grootvader's wederwaardigheden.

Ik kan u trouwens wel zeggen dat het maar zelden of zelfs nooit is voorgekomen dat een heel peloton ( of sectie, rond de 30 man ) omgekomen is tijdens de meidagen van 1940. Iets anders is dat die indruk wel eens bestond omdat zo'n eenheid compleet uit elkaar was geslagen en men in eerste instantie nogal wat mensen miste.
» Deze reactie is geplaatst op 23 mei 2012 21:02

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554