Discussiegroep

Onderwerp: Informatie over mijn vader

Totaal berichten: 1
2.499 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Helaas heb ik mijn vader niet echt gekend. Hij is in feb. 1955, toen ik nog maar 2 jaar oud was, verongelukt op zijn werk. Ik weet echter dat hij in 1940 als dienstplichtig militair deel uitmaakte van de 6e Reserve Grens Compagnie - Zd. Limburg en op 10 mei 1940 als krijgsgevangene naar Neubrandenburg - Stalag 2a is afgevoerd.
Als kind ben ik ooit met mijn moeder en zusje naar een herdenkingsbijeenkomst in Roosteren geweest in Roosteren. Ik zou graag in contact komen met oud militairen die hem gekend hebben.
» Dit bericht is geplaatst op 9 juli 2012 17:23
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Toevallig hebben wij 3 jaar geleden contact gehad met Frans Ruys uit Nijmegen. Hij was aanwezig bij de strijd om de brug van Roosteren en is daar zo ongeveer eerste gevangen genomen en in Neu Brandenburg terecht gekomen. Verdere mededelingen zal ik doen via uw prive adres.
» Deze reactie is geplaatst op 9 juli 2012 18:35

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554