Discussiegroep

Onderwerp: vrijwillige landstorm spoorwegdienst

Totaal berichten: 3
3.172 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Hier wellicht een wat gedetaileerde beschrijving. Mijn grootvader, soldaat Janssen P.J. lichting 1919 kreeg op 10 januari 1939 een lastgeving opkomst met spoed en met mobilisatiebestemming Depot genietroepen IVe Depotbataljon. Als het goed is ging het hier om een aanvullingsreserve. Hij diende zich te melden bij de openbare Lagere School Isaac Hubertusstraat 115 te Rotterdam.
Weet iemand of
» Dit bericht is geplaatst op 7 augustus 2012 10:43
Totaal berichten: 1.340
IV-Depot Genie Troepen behoorde tot het Depot Genietroepen in Rotterdam onder de kolonel Scharroo.

IV-Dep.G.Tr. stond onder bevel van reserve kapitein H.G. Grosjean. Het bestond slechts uit één compagnie van 86 rekruten, die allen op 2 februari 1940 waren opgekomen. Voorts 4 officieren en 23 onderofficieren [incl. kaderleden i.o.]. Het was ondergebracht in twee scholen aan de Isaac Hubertstraat. Het stafbureau was aan de Veemarkt 1 in een schoolgebouw gevestigd.

Het IV Depot Genie was overigens t.b.v. de Spoorwegtroepen.
» Deze reactie is geplaatst op 7 augustus 2012 11:51
Totaal berichten: 3
Bedankt A. Goossens, ja dat klopt mijn grootvader zat bij de spoorwegdienst.
Mijn vraag is zijn deze mensen ingezet tijdens de inval?
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2012 19:23
Totaal berichten: 180
De compagnie van IV-Dep.G.Tr. kreeg op 10 mei de opdracht de oostelijke toegangswegen naar Rotterdam te beveiligen in de buurt van de Kralingse Plas. Vooral tegen evt. afgeworpen parachutisten en moest het landen daarvan verhinderen. De compagnie kwam niet in gevecht met de Duitsers.
» Deze reactie is geplaatst op 18 augustus 2012 14:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
IV-Dep.G.Troepen

Dit onderdeel ( slechts een compagnie sterk onder commando van kapitein Grosjean ) bestond voornamelijk uit militairen die op de 10e mei slechts enkele dagen ( vanaf de 6e mei ) in dienst waren en dus compleet ongeoefend .Dat is ongetwijfeld ook de reden waarom men alleen op de 10e en 11e mei is ingezet, later namen andere ( meer geoefende ) troepen ( ook van buiten Rotterdam aangekomen ) deze taken over.
Waaruit bestond de inzet?
IV – Dep.G.Troepen kreeg in de vroege morgen van de 10e mei opdracht de Oostkant van Rotterdam (rond de Kralingse Plassen ) af te sluiten. Men vreesde landingen van Duitse parachutisten oost van de stad. Dit is weliswaar niet gebeurd, maar dat wist men toen natuurlijk niet.

Het Stafwerk Rotterdam zegt er over:
“ Om te voorkomen dat valschermtroepen , die oostav nrotterdam zouden landen, van die zijde onverhoeds de stad zouden binnen dringen, droeg de Kantonnementscommandant omstreeks 6.15 uur aan een sergeant-majoor-instructeur van IV – Dep.G.tr. op, de toegangswegen naar Rotterdam van en met de ’s Gravenweg tot de noordpunt van de Kralingse Plas af te sluiten en het in – en uitgaand verkeer aldaar te controleren, daarbij vooral scherp wakend tegen het binnendringen van afgeworpen parachutisten. Voorts moest het landen daarvan met alle middelen worden verhinderd. De sergeant-majoor, hiertoe beschikkende over een detachement van IV – Dep.G.Tr. van 4 sergeanten en 80 korporaals en manschappen bewapend met karabijnen, voerde de opdracht op vlotte wijze uit, zodat omstreeks 7 uur de bedoelde toegangswegen waren afgesloten. Aanraking met de vijand werd niet verkregen; slechts werd – zonder resultaat – veelvuldig met de karabijn gevuurd op laag overkomende vliegtuigen. Het detachement voorzag op 10 en 11 mei zelfstandig in de voeding, waarbij de grootste medewerking van de omwonenden werd ondervonden”.

Ook een detachement van het Marinedepot nam overigens deel aan de afsluiting van Rotterdam – oost.
» Deze reactie is geplaatst op 18 augustus 2012 16:55
Totaal berichten: 1.340
De eerste patrouilles hadden enige manschappen van IV-Dep Genie in de gelederen. Een aantal hunner is op de Boompjes en de Wijnhaven in gevecht geweest. Details zijn schaars helaas. Namen onbekend (behalve de gesneuvelde C. Dorsman).

Men bedenke dat de eerste twee, drie uur de zaak zeer verward was en alle militairen die zich meldden bij de depotstaf tamelijk ad hoc in verbanden naar de Nieuwe Maas werden gestuurd. Daarbij raakte allerhande verbanden door elkaar. Pas later, in de tweede fase, kwamen structuren terug.
» Deze reactie is geplaatst op 20 augustus 2012 12:51

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554