Discussiegroep

Onderwerp: Informatie gezocht 1e RI / 1938 - I - 244

Totaal berichten: 6
4.214 keer gelezen
14 reacties
Categorie: Gezocht...
Goedenavond,

Mijn opa heeft in de Meidagen '40 gediend in het 1e Regiment Infanterie. Voorzover ik kan nagaan was hij gelegerd in de buurt van Beesd aan de Betuwestelling. Ik heb daar foto's van met handgeschreven tekst er achterop.

In het zakboekje staat (dus) "1e regiment infanterie" vermeld met als categorie/lichtingsnummer: "1938 - I - 244". Op de website kan ik van het 1e RI niets vinden. Kunt u mij verder helpen en van informatie voorzien omtrent de eenheid en eventuele gevechtshandelingen tijdens de meidagen?

Met vriendelijke groet,


Roelf Bossen
» Dit bericht is geplaatst op 23 september 2012 23:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Als uw grootvader inderdaad heeft gediend in het 1e regiment infanterie kan hij bezwaarlijk gelegerd zijn geweest in of rond Beesd.

Het 1e regiment infanterie behoorde tot de 3e Divisie en was gelegerd in Haarlem en het gebied/bollenstreek ten zuiden daarvan. In de meidagen is het ingezet in breed genomen de duinstreek ten noorden van Den Haag tegen de zich daar bevindende Duitse troepen die via Vliegveld Valkenburg waren binnengekomen.
Het 1e bataljon ( 1 - 1 RI ) is daarbij tijdens een nachtelijke Duitse actie overlopen en uiteen geslagen aan de Wassenaarse Slag.
De inzet van de onderdelen van 1 RI kan ik desgewenst wel wat nader preciseren.
» Deze reactie is geplaatst op 23 september 2012 23:57
Totaal berichten: 432
Misschien lag het toch nog anders. De foto's wijzen immers duidelijk richting Betuwe.
Er is een goede mogelijkheid die te maken heeft met de oprichting van nieuwe, hoger genummerde regimenten uit de stamregimenten 1 tm 8 RI, de Grenadiers en de Jagers. Meer info hierover in het deel Algemeen http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=de-oorsprong-der-regimenten-artillerie.

Mogelijk is uw grootvader bij de mobilisatie overgegaan naar een hoger genummerd RI dat opgericht werd uit 1 RI. Welk RI precies bij Beesd (tussen Leerdam en Geldermalsen) lag kan ik op het ogenblik niet helemaal nagaan. Volgens een kaartje uit het Beknopt Overzicht zou het III-25 RI zijn geweest.
» Deze reactie is geplaatst op 24 september 2012 09:10
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Bij nader inzien is het toch waarschijnlijk dat uw grootvader gelegerd was bij Beesd. Dan moet hij hebben behoord tot 25 RI, het z.g oorlogs- of reserveregiment van 1 RI. Daarin waren over het algemeen de oudere lichtingen van 1 RI ondergebracht. Van 25 RI lag inderdaad het 3e bataljon ( III - 25 RI ) in de directe omgeving van Beesd. Het regiment ( 25 RI ) is in de meidagen niet rechtstreeks met de Duitsers in contact gekomen en is dus feitelijk niet bij de oorlogshandelingen betrokken geweest. Ik zal nog uitzoeken waar het zich ten tijde van de capitulatie op de 14e mei bevond.
» Deze reactie is geplaatst op 24 september 2012 10:43
Totaal berichten: 6
Alvast bedankt voor deze info!

Het 25 RI komt trouwens overeen met informatie die ik aantref op bijgaande hyperlink:
http://home.kpn.nl/r.velde.001/oorlogsjaren%20in%20Beesd/demobilisatie%20beesd.htm

Meer informatie is vanzelfsprekend zeer welkom.
» Deze reactie is geplaatst op 24 september 2012 11:21
Totaal berichten: 1
In onderhavig geval heb ik uit mondelinge overlevering begrepen dat der wel degelijk vuurcontact is geweest met Duitse militairen (vermoedelijk parachutisten)die in de Betuwe zouden zijn geland en zich daar in de boomgaarden ophielden.
» Deze reactie is geplaatst op 24 september 2012 14:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Er zijn met absolute zekerheid geen Duitse parachutisten-eenheden geland in de Betuwe. Dat neemt niet weg dat er op allerlei plaatsen in het land geregeld parachutisten-alarm was, omdat men MEENDE dat er sprake was van landingen. B.v omdat men de rookwolkjes van de rondom de vliegtuigen exploderende luchtafweer-granaren interpreteerde als parachutes. Op die vermeende parachutisten werd dan jacht gemaakt. De betrokkenen hebben toen ongetwijfeld gedacht dat het werkelijk om parachutisten ging. Misschien was er ook wel eens sprake van vliegers die zich met parachutes in veiligheid probeerden te stellen. Er zijn ook wel gevallen bekend waarin men de bemanningen van neergeschoten vliegtuigen gevangen nam, waarbij soms inderdaad wel geschoten is. Misschien wordt er bij die mondelinge overlevering dan geduid op zo'n voorval.

Overigens heeft III - 25 RI ( aanvankelijk behorende tot de z.g Brigade G, maar in de meidagen volgens plan overgenomen door het vanuit Brabant komende IIIe Legerkorps ) afgezien van ( neem ik aan ) de eerste dag niet als eenheid geopereerd. De afzonderlijke compagnieen zijn op verschillende plaatsen ingezet voor in de regel bewakingsdiensten, zoals b.v in Herwijnen, bij Vianen ( brug ), Fort Everdingen en het Werk aan het Spoel ( Lek ).
Ten tijde van de capitulatie op de 14e mei bevond de 1e compagnie zich bij Streefkerk aan de Lek en de beide andere ( met de ondersteunende onderdelen ) in de directe omgeving van Fort Jutphaas aan de Vaartsche Rijn.Ik weet natuurlijk niet bij welk onderdeel uw grootvader was ingedeeld.
» Deze reactie is geplaatst op 24 september 2012 15:21
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Voor wat het waard is: op de genoemde hyperlink wordt ten onrechte beweerd dat er bij Beesd sprake was van het regiment 25 RI.
Het ging uitsluitend om het 3e bataljon met de ondersteunende onderdelen. Denk daarbij aan de PAG, de 6 veld en de mortieren. Dan kom je inderdaad op zo'n ( afgerond ) 1000 man.
III - 25 RI maakte als een van 6 ( deels Noordelijke ) bataljons deel uit van de z.g Brigade G. Die was speciaal gevormd om daaruit het IIIe LK aan te vullen, dat bij zijn in het geheim geplande vertrek uit Brabant ongeveer een derde van zijn infanterie zou achterlaten ter dekking van de terugtocht.
Van de beide andere bataljons van 25 RI was II - 25 RI ingedeeld bij de z.g Groep-Utrecht van het Oostfront van de Vesting Holland ( men werd vrij snel na het begin van de oorlog verplaatst naar Rotterdam ) en vormde I - 25 RI de bewaking van Schiphol.

Ik bezit helaas geen verslagen en/of rapporten van III - 25 RI of de beide andere bataljons die meer details zouden kunnen verschaffen, maar die zijn zeker beschikbaar bij het NIMH in Den Haag: nimh@mindef.nl
» Deze reactie is geplaatst op 24 september 2012 15:46
Totaal berichten: 6
Geachte heer Groenman,

Dank voor uw inspanningen. Hiervoor ben ik u zeer erkentelijk.

U zult begrijpen dat ik verder aan het spitten ben en maak uit de volgende hyperlink op dat een soldaat deel uitmakend van III/25 RI (de heer Mook uit Groningen) is gesneuveld (agv gevechthandelingen?)

Zie: http://www.oorlogsmusea.nl/artikel/26695/Crematorium-Groningen.htm

Is er wellicht nog meer informatie?

Dank, Roelf Bossen
» Deze reactie is geplaatst op 24 september 2012 16:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat betreft de gesneuvelde militair Mook, zie onderstaande gegevens.
De verwondingen zullen het het gevolg geweest van zeer vermoedelijk een vliegtuig-aanval. Duitse grondtroepen waren daar niet aanwezig.
De hieronder genoemde Linge zal wel de Lek moeten zijn.

Mook

Willem Hendrik
Groningen/wpl.Apeldoorn
02-06-15
Vianen (gewond)
13-05-40
Velsen Crematorium Westerveld
As verstrooid op 280671
2-III-25 R.I.
Dpl.Sld.

Geen

I253

GGW
Lotno.: Groningen 20. Stam: 1 RI.
Verwondingen, buik en bovenbenen, opgelopen op 13
mei te Enspijk bij Beesd. Hier zat echter 3-III-25
(+). Zijn cie zat bij Vianen (overgang over de
Linge). Interne mutatie ?
Vader tekent aan dat hij burgers geholpen heeft.

gewo. 13-5-1940 Enspijk bij Beesd
ovle. 17-5-1940 Amsterdam in het Binnen Gasthuis
crem. 21-5-1940 Crematorium Driehuis-Westerveld (in
urn bijgezet). (De as is verstrooid op 28-6-1971 te
Groningen)
» Deze reactie is geplaatst op 24 september 2012 16:42
Totaal berichten: 180
Op 10 mei 1940 behoorden staf, III-25 R.I., 25 Bt. 6 veld en 25 C.Mr. tot de Brigade G. I-25 R.I. bevond zich te Schiphol voor vliegveldbewaking. II-25 R.I. behoorde tot Groep Utrecht van het Oostfront-Vesting Holland.
I-25 R.I. werd betrokken bij de aanvallen op Schiphol en bleef daar tot de capitulatie.
Intussen werd II-25 R.I. verplaatst naar Gouda waar het mede door vertragingen op 12 mei om 01.00 uur aankwam. Samen met 3-I-12 R.A. vertrokken ze van hieruit naar Rotterdam om de verdediging aldaar te versterken. Daar kwamen ze om ongeveer 02.00 uur aan. II-25 R.I. bleef tot de capitulatie in Rotterdam.
Op 10 mei moest III-25 R.I. in de omgeving van Beesd de Waal-Lingestelling betrekken. Het bataljon werd later versterkt met een sectie-25 C.Mr. en een sectie-25 Bt. 6 veld.
Op 11 mei ging de 2e compagnie van III-25 R.I. naar Vianen. De 1e Compagnie werd geplaatst bij de plaats waar de Diefdijk en weg Vianen-Zaltbommel elkaar snijden. Zij werden in de Groep Lek ingedeeld. Commandant 25 R.I. werd met zijn staf naar Leerdam gedirigeerd waar het werd ingedeeld in de Groep Merwede. Hij kreeg het bevel over Vak Leerdam en het nieuw gevormde Vak Heukelum.
Op 13 mei om 08.00 uur werd de rest van III-25 R.I. verplaatst naar Beesd. Later op de dag werd dit onderdeel per auto vervoerd naar Utrecht. Zij kwam daar bij Groep Utrecht.
Op 13 mei werd om 19.00 uur 2-III-25 R.I. afgelost door II P.A. De compagnie kwam toen ter beschikking van Groep Utrecht. Alleen 1-III-25 R.I. bleef in de Groep Lek bij de Diefdijk. Zij bleven daar tot de capitulatie.
Volgens een legeringsstaat van 4 juni 1940 bevonden zich op dat moment de Staf-25 R.I., I- en II-25 R.I. te Utrecht. III-25 R.I. bevond zich te Jutphaas (tussen Utrecht en Vreeswijk).
» Deze reactie is geplaatst op 24 september 2012 16:55
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Voorzover ik uit het Stafwerk Veldleger heb gegrepen is 1 - III - 25 RI uiteindelijk nog toegevoegd aan/ingedeeld bij de Lichte Divisie, maar niet meer ( aan de Merwede ) tot inzet gekomen. Daarbij is men terechtgekomen in Streefkerk aan de Lek. Dat men vandaar op enig moment naar Jutphaas is vertrokken lijkt heel plausibel.
» Deze reactie is geplaatst op 24 september 2012 17:07
Totaal berichten: 6
Nogmaals dank voor deze informatie.

@dhr. Van der Hurk: weet u wat de achtergrond is van het sneuvelen van soldaat Mook. Ik vind dit interessant omdat soldaat Mook zeer waarschijnlijk onderdeel uitmaakte van dezelfde compagnie dan mijn opa.
» Deze reactie is geplaatst op 24 september 2012 22:39
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
III - 25 RI telde 2 gesneuvelden. Naast de al genoemde Mook kwam ook Simon Brechman om het leven. Van hem staat in elk geval wel vast dat hij het slachtoffer werd van een vliegtuig-aanval.
Zijn gegevens hieronder:

Brechman

Simon Theodorus
Rotterdam
17-04-20
Vreeswijk
13-05-40
Rotterdam RK BP 'Crooswijk'
Graf geruimd
2-III-25 R.I.
Dpl.Sld.

R.K.

I253

GG
Lotno.: Rotterdam 586 B. Stam: 15 RI.
Omgekomen bij een luchtaanval.


begr. 13-5-1940 Vreeswijk ABP militair graf vak 2
rij 2 graf 3.
herb. 29-7-1942 Rotterdam RK BP Crooswijk afd 2 rij
2 graf 3. graf is geruimd
» Deze reactie is geplaatst op 25 september 2012 00:23
Totaal berichten: 1.340
Er gebeurden ook allerhande incidenten. Auto ongelukken, andersoortige ongevallen, paniekaanvallen, zelfverminking, zelfmoord, eigen vuur incidenten, enz. enz. Er zijn tientallen doden door dat soort incidenten gevallen. Niet alle doden zijn toe te schrijven aan 's vijands handelen.
» Deze reactie is geplaatst op 25 september 2012 12:35

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554