Discussiegroep

Onderwerp: Website soms slecht bereikbaar

(redactie)
Totaal berichten: 849
1.990 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Stichting De Greb / Mediazaken en internet
Bezoekers van onze website zullen de afgelopen periode met enige regelmaat hebben ondervonden dat de bereikbaarheid te wensen overlaat. Dit heeft te maken met het feit dat de site steeds meer bezoekers trekt en daarmee de server zwaarder belast wordt.

Er worden momenteel maatregelen getroffen om de site sneller te maken (d.m.v. zgn. server side caching) en de site wordt in een apart hostingcontract ondergebracht zodat de maximale capaciteit hiervoor beschikbaar komt.

Daarnaast speelt het probleem van zgn. gedeelde (shared) hosting. De site draait op een server waarop ook andere websites actief zijn. Een nieuwe trend lijkt te zijn dat deze servers worden gebombardeerd met dubieuze pagina-verzoeken (requests) waardoor de server overbelast raakt (high load issues). Met als gevolg dat het raadplegen van een pagina op onze site soms wel een minuut op zich laat wachten. Heel vervelend, maar gezien de omvang van de website is verhuizen (bijv. naar andere provider) niet meteen een te overwegen optie.

Kortom, het kan van tijd tot tijd voorkomen dat de site onbereikbaar is of heel traag. In dat geval is het motto voor nu om het op een later tijdstip nogmaals te proberen. Geen ideale situatie en we zitten er bovenop...
» Dit bericht is geplaatst op 8 oktober 2012 13:50
(redactie)
Totaal berichten: 849
The story continues: zojuist was de website enige tijd geblokkeerd door de hosting provider Site5. Reden: de site trekt te veel bezoekers en vormt daardoor een te zware serverbelasting in verhouding tot het afgenomen hosting pakket. Upgraden is de enige (kostbare) optie en dat is zojuist in gang gezet...
» Deze reactie is geplaatst op 18 oktober 2012 15:21

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554