Discussiegroep

Onderwerp: 2 AMC kreeg niet terecht de Zwarte Piet

Totaal berichten: 433
1.633 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bewapening en legerzaken
Vast staat nu wel, dat 2 AMC geen recht werd gedaan. De eenheid kreeg een ernstig feit in de schoenen geschoven. Wanprestatie, daardoor gebrekkige opsporing van Duitse artillerie bij Wageningen in mei 1940.
De hoge heren (generaal Harberts, kolonel Bartels en de vroegere luitenant-kolonel Nierstrasz van de Generale Staf) legden de schuld (als je het in dit geval tenminste zo kan noemen) daarvoor op de verkeerde plek. Ze wezen teveel naar een ander. Zoals een volkswijsheid zegt: Als je naar een ander wijst, wijst ook altijd één vinger naar jezelf.

In het Nationaal Archief zijn belangrijke nieuwe gegevens opgespoord in Toegang 2.13.16 (HKV). Uit deze dossiers is nu duidelijk, dat 2 AMC een eenheid was die weinig of geen ervaring in het veld had opgedaan, uitgerust was met bijeengeschraapte mensen en middelen, en in verkeerd ingerichte opstellingen neergezet.

De artilleriemeetcompagnieën waren ontstaan uit de Schoolmeetcompagnie van 2 RVA. Het was de bedoeling om in oorlogstijd elk legerkorps een AMC mee te geven. Dat kwam er niet meer van. Bij de mobilisatie in september 1939 waren er 2 AMC's: 1 AMC (toegevoegd aan IV LK) en 2 AMC (bij II LK). Dus nog twee AMC's te weinig. Alleen 1 AMC had praktische ervaring opgedaan bij een veldoefening. Dat was in Noord Brabant eind juli 1939. Ze werd gehouden in wat toen groot verband heette. Met I DG (I Div, II Div), versterkt met o.a. 23 RI, II-15 RA, I-22 RA en een compagnie luchtdoelmitrailleurs in de buurt van St. Michielsgestel.

Uit de dossiers is duidelijk, dat 1 en 2 AMC voorrang kregen. Ze kregen mensen en middelen die eigenlijk bestemd voor 3 AMC. Die meetcompagnie werd vermoedelijk op 1 februari 1940 opgericht. Voorlopig nog zonder Lichtmeetafdeling (LMA). Drie theodolieten waren bij een binnenlands leverancier (Fa. de Koningh) besteld, een weerstation (weermeetapparatuur) moest uit Duitsland komen. Hulpmiddelen zoals een rekenschijf en een windcorrectieschijf ontbraken, maar werden ook eigenlijk niet hard nodig geacht. Zonder kon het ook wel. Officieren waren er niet genoeg, daarvoor werden vaandrigs ingezet. Voor de rest was er in de depotcompagnie genoeg personeel. Uiteraard nog maar kort opgeleid.

Over aantal en plaatsen van de opstellingen is er nu duidelijkheid. In het archief werd een coördinatenlijst van II LK aangetroffen. Daaruit blijkt, dat de meetposten geplaatst werden op de Utrechtse heuvelrug. Daardoor in een zuidoost - noordwest lopende lijn. Van de Grebbeberg tot voorbij Veenendaal. Er werden 6 lichtmeetposten (lmp's) en evenveel geluidmeetposten (gmp's) ingericht. De meest oost gelegen lmp's kwamen al snel onder Duits artillerievuur te liggen. Ze functioneerden onder die omstandigheden minder goed of vielen uit. Dat laatste gold lmp Rood (bij Koningstafel) en Blauw (Koerheuvel). gmp's lagen verder west. De twee voorste functioneerden in het begin uitstekend. Die Ga (in de buurt van de Remmerdse Laan, niet ver van de stellingen van I-15 RA) en Ge (in de buurt van de Sparreboomse Berg, niet ver van de stellingen van I-12 RA) gaven nog veel metingen door. Teveel naar de mening van de vaandrig die die geluidmeetcentrale commandeerde. In het vervolg werden daarom alleen de hardste knallen (het dichtstbij, mogelijk van Duits geschut bij Ede) doorgegeven.

Vreemd is, dat in de bevelen was opgenomen dat de lmp's tot aan Renkum moesten kunnen meten (achter de Wageningse Berg uit deze opstellingen ?), de gmp's maar tot de lijn Wageningen - Bennekom. Dat maakt opneiuw duidelijk dat door de top van het legerkorps Duitse artillerieopstellingen vooral west van Wageningen werden verwacht. De terreingedeelten waarin vijandelijke artillerie vermoedelijk te verwachten was zouden t.z.t. worden opgegeven. Deze opgaven zijn (nog) niet opgespoord.

Misschien waren ook wat minder goede ideeën afkomstig van de commandant Veldleger (CV), luitenant-generaal (J.J.G. Baron) Van Voorst tot Voorst. Deze beval onder meer aan, om storende en verontrustende vuren dan maar door secties [een sectie was in die tijd de helft van een batterij, twee stukken] te laten geven. Er was (vond hij niet alleen) immers niet genoeg artillerie beschikbaar om alle denkbare doelgebieden te bestrijken. [Zelfs niet als men zich op de accessen concentreerde ?]. Dat zou (ook volgens het artilleriereglement) nog vuren van voldoende dichtheid geven. Ook daarbij werd dan op betrekkelijk korte afstanden gerekend. Een ernstige misrekening. Maar ook (tenminste met inzicht van later) verwijtbaar ?
» Dit bericht is geplaatst op 10 oktober 2012 15:57

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554