Discussiegroep

Onderwerp: dienstplichtig soldaat J. Klomp

Totaal berichten: 1
2.561 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Ik ben op zoek naar info over mijn opa Jacob (Jaap) Klomp. Hij zat bij het korps motordiens lichting 1938I-463. In zijn oorlogszakboekje staat dat hij behoorde tot personeel van een geneeskundige formatie. Verder is er een aantekening aanwezig met de tekst chauffeur op gewondenwagen VI autobataljon nr 3718.
» Dit bericht is geplaatst op 22 oktober 2012 22:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De 6 autobataljons behoorden tot het Korps Motordienst en inderdaad was het 6e bataljon ( VI Autobataljon ) belast met geneeskundig transport. Het 6e Autobataljon stond ter beschikking van de commandant Veldleger in Zeist. Elk Autobataljon telde 4 Autocompagnieen en die bestonden op hun beurt weer uit een aantal secties.
Als ik wist tot welke compagnie en nog liever sectie uw Opa behoorde zou ik ook wat over zijn inzet kunnen zeggen. Nu blijft dat giswerk, temeer waar ik het nummer van de gewondenwagen ook niet in verband kan brengen met een bepaalde compagnie of sectie van IV Autobataljon.

Over uw Opa zelf hebben wij evenmin informatie en het zal ook moeilijk zijn die in de officiele stukken te vinden. Apppellijsten zijn er in vertuit de meeste gevallen niet bewaard gebleven en verslagen en rapporten noemen maar zelden namen van militairen uit de lagere rangen.
Het is in pure theorie weliswaar mogelijk dat zich hier een kameraad van destijds meldt die meer kan vertellen, maar die kans is zo langzamerhand astronomisch klein.

Wat u wel kunt doen is bij IVENT ( zie voor adresgegevens hun website en de onze ) vragen om de Militaire Staat van Dienst van uw Opa. Zo'n MvD levert in elk geval het stamregiment op ( onderdeel bij opkomst ) en in sommige gevallen ( en daar moeten we het speciaal van hebben ) ook wel eens meer, zoals een nader aangeduid onderdeel en eventuele mutaties. Vraag daar wel speciaal om, meestal zullen ze niets hebben, maar soms ook wel.
» Deze reactie is geplaatst op 22 oktober 2012 23:53

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554