Discussiegroep

Onderwerp: Nieuw stripboek over de strijd in de Grebbelinie

(redactie)
Totaal berichten: 2.294
2.440 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Boeken, tijdschriften en publicaties
Over de strijd in en om de Grebbelinie is veel geschreven, maar tot nu toe eigenlijk nooit in stripvorm. Deze lacune is inmiddels opgevuld door het verschijnen van

“ GREBBELINIE 1940 BLOEDSPOOR”

uitgegeven bij Boekscout.nl voor de prijs van Eur. 15.95.

Van auteur Nico Schuurman ontvingen we het volgende schrijven:

“GREBBELINIE 1940 BLOEDSPOOR’ is een biografische educatieve en in een realistische stijl geschilderde strip. In dit beeldverhaal heb ik de oorlogsherinneringen van mijn ouders, in combinatie met de actualiteit van die tijd verwerkt. Zij waren destijds kinderen en ooggetuigen van de uiterst gewelddadige slag om de Grebbelinie.
Ik beschrijf de meidagen in 1940 van dag tot dag. Ook laat ik zien wat er aan de oorlog voorafging, de mobilisatie en de chaos die er opvolgde.
Dit album geeft een goed beeld van de enorme impact die de Duitse inval op het dagelijks leven van kinderen, ouders en militairen op en rond de Grebbelinie moet hebben gehad.
Het album is verkrijgbaar via de boekwinkels en rechtstreeks bij mijn uitgever. Het voorwoord is geschreven door de bekende striptekenaar Eric Heuvel (bekend van o.a. de educatieve strip 'Frontstad Rotterdam')”

Wij hebben op verzoek een aantal pagina’s toegestuurd gekregen die duidelijk maken dat het zeker geen sensatieverhaal betreft en dat men zich goed in de gebeurtenissen verdiept heeft. Het album laat zien dat een onderwerp als de strijd om de Grebbelinie ook in stripvorm op een verantwoorde en respectvolle manier behandeld kan worden. Vandaar dat we graag gevolg hebben gegeven aan het verzoek van de auteur er op onze website enige aandacht aan te geven.
» Dit bericht is geplaatst op 12 november 2012 10:39

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554