Discussiegroep

Onderwerp: Vickers Mark E 6 ton tank

Totaal berichten: 1
1.586 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Bewapening en legerzaken
Op verschillende sites op internet wordt beweerd dat de Nederlandsche Strijdkrachten voor de oorlog "mogelijk" een exemplaar van de Vickers Mark E 6 ton tank zouden hebben aangeschaft om het wapen te testen. Is iemand daar iets van bekend, of is dit alleen maar een gerucht dat, eenmaal op internet geplaatst, nu door iedereen herhaald wordt? Het was één van de meest bekende tanks van voor de oorlog, en hoewel de Britten hem zelf niet kochten werd hij door het Poolse leger in licentie gefabriceerd en door de Sovjets gekopiëerd als de voor de oorlog zeer succesvolle T26. In 1941 was het nog steeds de talrijkste Sovjettank.
» Dit bericht is geplaatst op 11 februari 2013 17:09
Totaal berichten: 1.340
De verwarring zal mogelijk bestaan ten aanzien van het wijd verbreide onderstel van de Vickers Carden-Lloyd Mk. VI, die als tankette (letterlijk: tankje, figuurlijk: rupspantser) bekend stond. Het fungeerde tevens als onderstel voor menig buitenlandse en bijvoorbeeld de Belgische tanks. In Nederland werden er uiteindelijk vijf in gebruik genomen, die alle vijf in mei 1940 als lichte pantserwagen werden gebruikt (en wel eens als brencarrier worden aangeduid, vanwege de gelijkenis). De beide Belgische tanks, T-13 en T-15, werden op een Vickers Mark VI onderstel gebouwd.

De Nederlandse landmacht heeft volgens mij nooit proefnemingen met tanks uitgevoerd. Nog los van de lang uitgebleven roep om tanks vanuit het leger zelf, werden de uiteindelijke toch gevormde legerwensen eind jaren dertig door de politiek afgewezen. Overigens, afgewezen op basis van negatieve adviezen over het tankwapen door een Generale Staf officier, die als chef-staf op het bureau van de minister werkte. Deze officier was de (toen) majoor der GS Dijxhoorn, die later zelf Minister van Defensie werd.

Het KNIL daarentegen - dat autonoom onder het Ministerie van Koloniën ressorteerde - heeft wel met Vickers MK. VI light tanks geëxperimenteerd en deze aangeschaft. In 1937 zijn deze in Ned.Indië aangekomen. Vanaf 1939 werden Vickers Light Tanks aan Ned. Indië geleverd, hoewel de leveringen gestaakt werden toen in Europa de oorlog uitbrak. Ik dacht dat er ca. twee dozijn geleverd zijn. Of de anderen al waren gebouwd, weet ik niet precies.

Het KNIL heeft ook voor de Belgische versies van de Mk.VI interesse getoond, maar levering was niet mogelijk, omdat België zelf volop bewapende. Uiteindelijk is men in Zuid-Afrika terecht gekomen voor tanks.

De enige link die ik kan bedenken met Nederland is het sterke gerucht dat van een verscheping van 24 tanks naar Ned.Indië in mei 1940, er 20 al op weg waren naar Ned. Indië (en daar aankwamen) en er vier aan boord van een Nederlands schip in Rotterdam waren, toen de Duitsers Nederland aanvielen. Die vier tanks zouden in Rotterdam in beslag zijn genomen door de Duitsers.

De opdrachten voor de Britse tanks voor Indië werden vermoedelijk door een Nederlandse agent opgemaakt, waardoor een gedachte kan zijn ontstaan dat Nederland Vickers tanks heeft afgenomen. Er is volgens mij in elk geval in onze archieven geen spoor te vinden van contracten tussen onze nationale landmacht en Vickers voor de levering van Mark VI E tanks.
» Deze reactie is geplaatst op 12 februari 2013 14:09
Totaal berichten: 1.340
Dit is wellicht een boeiende bron over de route van de tanks. Komt aardig in de buurt van mijn samenvatting, maar dan met bronnen. En dat is toch altijd prettiger.
http://www.oocities.org/dutcheastindies/carden_loyd.html
» Deze reactie is geplaatst op 12 februari 2013 17:39

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554