Discussiegroep

Onderwerp: Peter Hendrikus Weijers

Totaal berichten: 2
2.762 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Hallo ik zoek informatie over mijn vader die op de Grebbeberg heeft gevochten ,het enige wat ik weet aldus de informatie van het ministerie dat hij was bij het 1ste regiment Huzaren i.p ingelijfd als GD van de lichting 1935 uit de gemeente Groesbeek onder nr 51 de nieuwe opkomst terug was 29-08-1939 (mob.opkomst) zijn naam is Weijers Peter Hendrikus geb 15-03-1915 .Wilt U nakijken of er iets over hem te vinden is??

Groeten Tonnie Weijers
» Dit bericht is geplaatst op 14 maart 2013 12:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Als uw vader tijdens de meidagen inderdaad was ingedeeld bij het 1e Regiment Huzaren heeft hij met zekerheid niet gevochten op of bij de Grebbeberg. Hij kan wel hebben behoord tot een van de eskadrons van het 1e Regiment Huzaren die strijd hebben geleverd met de Duitsers bij Nijkerk, Voorthuizen en Achterveld. Hij zou dan hebben gevochten niet op de Grebbeberg, maar in het voorveld van de Grebbelinie.

Het is zeer moeilijk om namen terug te vinden van vooral militairen uit de lagere rangen, omdat veruit de meeste appellijsten van destijds op hoger bevel zijn vernietigd rond het moment van de capitulatie op de 14e mei.
Toevallig heb ik echter de beschikking over vele jaren na de oorlog zo goed mogelijk gereconstrueerde appellijsten van 1 RH. Ze zijn weliswaar bij lange na niet volledig, maar de naam van Uw vader zou er eventueel op kunnen staan. Ik ga dat voor U uitzoeken. De kans dat hij wordt vermeld is relatief klein, maar je weet natuurlijk nooit.
» Deze reactie is geplaatst op 14 maart 2013 12:27
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb inderdaad een Dienstplichtig Huzaar met de naam Weijers kunnen vinden bij het 5e eskadron van het 1e Regiment Huzaren. Er staan weliswaar geen voorletters bij, maar de kans lijkt me ruim aanwezig dat het om uw vader gaat.
Wanneer een naam is opgenomen in de gereconstrueerde appellijst betekent dat mogelijk dat hij ook wordt genoemd in een van de verslagen van het 5e eskadron van 1 RH. Die appellijst zal namelijk mede op basis van verslagen en rapporten zijn samengesteld. Ik zal dus ook deze verslagen ( voor zover in mijn bezit ) raadplegen.
» Deze reactie is geplaatst op 14 maart 2013 13:42
Totaal berichten: 2
Het is zeker dat mijn vader gelegen was op de Grebbeberg want hij heeft er wel iets over verteld zoals dat ze vanwege het gevaar de dieren van de dierentuin hebben moeten afschieten en ook waar ie in een gedeelte lag kende hij nog steeds want hij wist ook te vertellen kijk zei ie dat ken ik nog goed daar heb ik gelegen maar de gegevens die ik u gaf komen van ministerie van defensie cdc.iventdcdissa en het r,n,r was 15.03.15.010
» Deze reactie is geplaatst op 14 maart 2013 14:49
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik neem aan dat uw vader bij opkomst voor de mobilisatie nog steeds was ingedeeld bij het 1e Regiment Huzaren?. Dat bestond toen uit 4 eskadrons ( afgezien nog van enkele ondersteunende eskadrons, zoals een mitrailleur-eskadron ). Op 1 mei 1940 vond een grote reorganisatie bij de Huzaren/de cavalerie plaats plaats, waarbij de eskadrons van 1 RH elders werden ingedeeld.
Bij mijn vorige antwoord heb ik daar even geen rekening mee gehouden.

Het 1e eskadron van het oude 1 RH werd daarbij het 1e eskadron van het nieuw gevormde 1e Regiment Huzaren en het 2e eskadron werd het 2e eskadron van dit nieuw gevormde regiment. Beide eskadrons hebben niets van doen gehad met de Slag om de Grebbeberg. Het 3e eskadron van het oude 1e Regiment Huzaren werd het 1e eskadron van het nieuw gevormde 4e Regiment Huzaren en het 4e eskadron werd het 2e eskadron van het nieuwe 4 RH. Ze vormden daar de z.g bereden eskadrons.
Van deze laatste twee eskadrons ( die dus ook uit het oude 1 RH kwamen ) heeft alleen het nieuwe 1e eskadron van 4 RH aan de Slag om de Grebbeberg deelgenomen, maar het is daarbij niet OP de Grebbeberg geweest.Wel in de stelling die was gemaakt in het westelijke talud van de ingesneden spoorweg bij Rhenen. Het nieuwe 2e eskadron van 4 RH is niet eens in de buurt van de Grebbeberg geweest.

Ik wil daarom best aannemen dat uw vader inderdaad op de Grebbeberg is geweest, maar dan als gevolg van een overplaatsing naar een ander onderdeel en dan bij voorkeur naar een infanterie-onderdeel al zal dat niet zo vaak zijn voorgekomen.
Zoudt U de door uw vader aangewezen plaats waar hij heeft gelegen nog ( ongeveer ) kunnen aangeven op een kaart van de Grebbeberg? We weten precies waar welk onderdeel heeft gelegen.

Op de Grebbeberg zijn inderdaad wilde dieren afgeschoten,maar uw vader kan dat ( tenminste als Huzaar ) niet hebben meegemaakt. Toen het gebeurde waren die zeker nog niet aanwezig. De enige Huzaren die echt OP de Grebbeberg zijn geweest ( 12 mei ) behoorden tot het 3e eskadron van 4 RH, maar dat was gevormd uit het voormalige 3e eskadron Wilerijders en had dus een andere achtergrond.

Zoudt U mij die officiele gegevens van IVENT eventueel willen opsturen?
Misschien heb ik niet alles meegekregen.
» Deze reactie is geplaatst op 14 maart 2013 16:13
Totaal berichten: 9
Ik heb in december 2010 een ontmoeting gehad met dhr. B.Meulman,die tijdens zijn opkomst in 1938 te Deventer ingedeeld was bij het 4e half Regiment cavalerie, 3e eskadron, 2e peloton. Tijdens de meidagen 1940 was de Regimentscommandant overste De Marees van Swinderen en de escadronscommandant was Ritmeester Feist. De pelotonscommandant was cadet-vaandrig Laurillard.Aanvankelijk moesten zij te paard Leersum en omgeving verkennen , op zoek naar wapens en parachutisten.Op zaterdagavond de 11e mei ging dhr. Meulman met zijn peloton als versterking naar de Grebbelinie in Rhenen. Positie : een honderd meter naast het later opgeblazen viaduct. Zij waren de vervangers van de manschappen van het 19e en 8e Regiment Infanterie die uit deze stelling waren gehaald om als versterking in het voorterrein te dienen.Meulman zat in de daar aanwezige loopgraven op het moment dat er strijd werd geleverd door kapitein Gelderman van de Koninklijke Marechausse. Helaas is dhr Meulman in febr. 2011 overleden.
» Deze reactie is geplaatst op 15 maart 2013 17:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
B Meulman staat inderdaad vermeld op de door ritmeester Feist opgestelde/gereconstrueerde namenlijst/appellijst van 1 - 4 RH ( het 1e eskadron van 4 RH ). Ook komt de opgegeven positie in de ruglijn/spoorwegstelling overeen met wat wij er van weten. Wel is hij daar niet gearriveerd in de avond van de 11e mei, maar in die van de 12e. Verder waren er uit deze stelling geen eenheden van 8 RI naar voren gegaan, eigenlijk alleen de 1e compagnie van II - 19 RI. Dat ze deze stelling meer "stevigheid" moesten geven is natuurlijk juist.
Voor alle duidelijkheid trouwens: de naam Weijers ontbreekt hier.
» Deze reactie is geplaatst op 15 maart 2013 17:44

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554