Discussiegroep

Onderwerp: C. Bij Bataljon Geneeskundige Troepen

Totaal berichten: 2
3.197 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Hoofdonderwerp: Familie- en veteranenzaken
Onderwerp: C. Bij, Bataljon Geneeskundige Troepen
Bericht:
Wij hebben onlangs het oorlogszakboekje van mijn opa, Christiaan Bij (lichting 1932-I-113), gevonden. Op de voorkant van het boekje is doorgestreept: "1e Compagnie Geneeskundige Troepen". Dit is veranderd naar "Bataljon geneeskundige troepen". Bij rang is"GD" vermeld.
Wij willen graag weten waar hij in de meidagen van 1940 is geweest. Het enige wat ons bekend is, omdat hij er nooit over wilde praten, is dat hij betrokken zou zijn geweest bij het "opruimen" bij de Grebbeberg. In het zakboekje is zijn identiteitsplaatje aanwezig (zie foto) en tevens zijn armband van de Geneeskundige troepen, met daarop het rode kruis genaaid.
Heeft wellicht iemand nadere informatie voor ons?
Alvast hartelijk dank, Leonie Bergsma

» Dit bericht is geplaatst op 17 maart 2013 19:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw grootvader maakte volgens zijn identiteitsplaatje inderdaad deel uit van de 1e compagnie Hospitaalsoldaten ( 1 C.H.S ). onderdeel van het Bataljon Geneeskundige Troepen. Deze militairen werden na hun opleiding geplaatst als ziekenverzorgers of ziekendragers bij andere eenheden.
In het geval van uw grootvader was dat ( lezen wij ) het 2e bataljon van het 16e regiment infanterie ( II - 16 RI) , meer precies bij de Staf daarvan.
Deze eenheid was gelegerd in de z.g Hoofdweerstandsstrook van de Grebbelinie bij Leusbroek ( zuid van Amersfoort ). De Hoofdweerstandsstrook was het gebied waarin de frontlijn ( de eerste verdedigingslinie ) en de stoplijn ( de tweede verdedigingslinie ) waren opgenomen. Gevochten is er in deze sector feitelijk alleen in de z.g voorposten, maar niet in de Hoofdweerstandsstrook.
In de avond/nacht van de 13e op de 14e mei trok II - 16 RI ( met alle andere in de Grebbelinie gelegerde eenheden ) terug op het z.g Oostfront van de vesting Holland ( de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op het moment van de capitulatie op de 14e mei bevond II - 16 RI zich bij het Fort Rijnauwen ten Oosten van de stad Utrecht.
II - 16 RI telde geen dodelijke slachtoffers in de meidagen van 1940.

Voor ons is niet na te gaan of uw grootvader daadwerkelijk is ingezet bij het "opruimen" van gesneuvelden op en rond de Grebbeberg. Van een enkele eenheid weten we min of meer toevallig dat er militairen bij deze opdracht betrokken zijn geweest, maar verder is daar weinig officieel over bekend. Maar uw grootvader kan heel goed zijn ingeschakeld.
» Deze reactie is geplaatst op 18 maart 2013 10:42
Totaal berichten: 2
Heel hartelijk dank voor deze informatie. We zijn blij dat we nu iets meer weten over deze periode.
» Deze reactie is geplaatst op 18 maart 2013 20:07
Totaal berichten: 13
Is er bekend welke hospitaalsoldaten van welk bataljon/compagnie/regiment actief zijn geweest bij het identificeren en bergen van de gesneuvelden bij de Grebbeberg/Achterberg?
» Deze reactie is geplaatst op 15 juli 2015 21:32

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554