Discussiegroep

Onderwerp: Hendrikus ( Dieks) Eertink

Totaal berichten: 2
2.283 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Deze week zag ik de documentaire over de Grebbeberg. Mijn grootvader Hendrikus ( Dieks ) Eertink was daar ook. Hij is in de jaren tachtig overleden en heeft er nooit over gesproken. Indien er informatie is over mijn grootvader uit deze periode dan zou ik dat graag horen. Bij voorbaat hartelijk dank.
» Dit bericht is geplaatst op 11 april 2013 20:20
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De naam van uw grootvader komt helaas in ons archief niet voor, zodat wij ook geen persoonlijke informatie over hem hebben. Op zichzelf is dat niet zo vreemd, omdat rond de capitulatie ( 14 mei ) op hoger bevel vrijwel alle bstaande appellijsten zijn vernietigd, zodat namen van in elk geval militairen uit de lagere rangen moeilijk terug te vinden zijn. Bovendien komt die categorie ook maar heel weinig voor in verslagen en rapporten. Daarbij hebben we ook zijn onderdeel niet en daar komt nog bij dat er tamelijk veel regimenten of onderdelen daarvan op enig moment bij de Slag betrokken zijn geweest.
Toch is er wel een mogelijkheid om in elk geval zijn regiment bij opkomst te achterhalen. Dat geeft dan vaak wel een indicatie in de richting van zijn onderdeel in mei 1940.
U kunt dit doen door bij IVENT ( zie hun website en de onze ) te vragen naar de Militaire Staat van Dienst van uw grootvader. Zoals gezegd levert dat het stamregiment op en mogelijk meer. Als u specifiek vraagt naar zijn onderdeel ( bataljon, compagnie ) in mei 1940 hebben ze dat ook nog wel eens paraat ( hoewel, is onze ervaring, meestal niet ).
Hebben ze die informatie wel, dan kunnen wij aan de hand daarvan wel een redelijke reconstructie maken. Van de wederwaardigheden van iemand's eenheid dan, niet van iemand persoonlijk.
U kunt natuurlijk hopen op een reactie uit het " veld " van een kameraad van vroeger, maar stel uw verwachting niet te hoog. Zoveel oud-militairen van destijds zijn er zo langzamerhand niet meer.

Het meest waarschijnlijk lijkt me 8 RI of 19 RI, afhankelijk van waar uw grootvader afkomstig was.
» Deze reactie is geplaatst op 11 april 2013 23:29
Totaal berichten: 2
Hartelijk dank voor uw bericht. Ik zal het via IVENT proberen. Ps. Mijn grootvader kwam uit Rijssen.
» Deze reactie is geplaatst op 12 april 2013 08:19
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat wordt dan waarschijnlijk 19 RI,
» Deze reactie is geplaatst op 12 april 2013 20:30

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554