Discussiegroep

Onderwerp: GHJ Willemsen

Totaal berichten: 3
2.611 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Gezocht... / Slachtoffers en erevelden
Omdat ik de herinnering voor de gevallenen levendig wil houden, heb ik een tijdje geleden het graf geadopteerd van;
Gerhardus Hendrikus Johannes Willemsen
22-12-1912 Didam
11-05-1940 Rhenen
Rij 5, nr. 49
1e sectie van de 2e Comp. 2ebat 8e R.I.
Nu is mijn vraag, in welke kazerne is hij vanaf de mobilisatie ondergebracht en waar was hij in Rhenen? ondergebracht.
Op zijn steen staat, gesneuveld op 11mei terwijl ik ook lees dat hij op 13 mei is gesneuveld.
Ene keer lees ik dat hij achter stelling 28 bij de Levendaalselaan is gevonden en dan bij een kwekerij, is dat bij elkaar in de buurt?
Heb wel diverse foto's van hem kunnen vinden op deze site.
Wie kan mij helpen?
» Dit bericht is geplaatst op 22 mei 2013 12:06
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Menno van Coehoornkazerne, Arnhem
Lagere School Nieuwe veenendaalse Weg 49

Willemsen maakte ( hij behoorde tot de 1e sectie van 2 - II - 8 RI ) ook deel uit van de z.g Sluiswacht ( Grebbesluis ). Deze Sluiswacht heeft zich, na het springen van de sluisbrug, teruggetrokken op de Grebbeberg enkele honderden meters van de sluis in een zelf gegraven schuilplaats ( inderdaad dicht bij die kwekerij ). Daar is men op de 12e mei gevonden door de Duitsers en een aantal is daarbij gesneuveld.
Dit is te vinden in hetz.g Hueting - Rapport, waarin het resultaat van het onderzoek in deze kwestie te lezen is.
Willemsen komt in dit rapport verder niet voor ( wordt alleen even vermeld als lid van de sluiswacht ), evenals enkele anderen. Hij wordt niet als daar gesneuveld vermeld. Aannemelijk is dat hij niet is meegegaan de Grebbeberg op ( of misschien maar tijdelijk ), maar dat hij zich weer heeft gemeld bij zijn onderdeel in de frontlijn langs de Grift. Voor enkele anderen geldt dat ook.
Vanuit die frontlijn is men op de 12e mei teruggetrokken op de z.g tussenverdediging, meer precies op de stellingen 28 en 29. Daar is men in de vroege morgen van de 13e mei aangevallen waarbij een aantal Nederlandse militairen na overgave door de Duitsers ( SS ) is geexecuteerd. Daarbij dan ook Willemsen.
Persoonlijk hecht ik het meest geloof aan deze versie, uiteindelijk is zijn lichaam bij stelling 28 of 29 is aangetroffen.

Het verhaal heeft zeer onlangs nog in de Gelderlander gestaan. Ik heb daarvoor zelf met journalist Henny Haggeman de Grebbeberg bezocht. Haggeman had daarbij ook een persoonlijke insteek, een familielid ( Hendrik Haggeman ) van hem was eveneens bij stelling 28 of 29 aangetroffen. Ook iemand die ook deel had uitgemaakt van de sluiswacht, feitelijk hetzelfde verhaal als dat van Willemsen.

Die kwekerij en stellingen 28 en 29 liggen zeker niet bij elkaar in de buurt. De stellingen lagen direct langs of of op zeer korte afstand van de toenmalige Leevendaalse Steeg ( nu Leevendaalse Laan ).
Dat is een zijweg van de Cuneraweg, aan de rechterkant komend vanaf de Grebbesluis. De kwekerij ligt, komend vanaf Wageningen, aan de linkerkant ( van de z.g Holle Weg / Grebbeweg ) hoog op de berg.
» Deze reactie is geplaatst op 22 mei 2013 20:33
Totaal berichten: 3
Bedankt voor de snelle reactie, het is mij nu een stuk duidelijker geworden.
En heb de zaterdageditie van de Gelderlander met het verhaal van Haggeman ook al geregeld, ben benieuwd.
» Deze reactie is geplaatst op 22 mei 2013 22:04
Totaal berichten: 3
Na het lezen van het artikel van H Haggeman in de Gelderlander moet ik concluderen dat de overlijdensdatum van GHJ Willemsen niet dezelfde moet zijn als op zijn grafsteen staat vermeld.
Kwam dit wel vaker voor?
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2013 21:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De datum moet zijn 13 mei 1940.
En ja, dit komt geregeld voor.
Wij geven data waaraan wij met enige reden twijfelen vrijwel automatisch door aan de Oorlogsgravenstichting, maar daar wordt zelden of nooit iets mee gedaan. Zij blijven dan gewoon vasthouden aan de eerder gegeven ( foutieve )informatie, dat is kennelijk makkelijker dan de zaak weer veranderen.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2013 21:41
Totaal berichten: 2.109
Ik denk dat we hier te maken hebben met presentie voor de aanval op de Grebbe begon. Ik kan me voorstellen dat een appèl werd gehouden, in elk geval nog op 10 mei in de avond, maar mogelijk ook nog op 11 mei. De mannen die tot de sluiswacht behoorden waren daar gedetacheerd vanuit een aantal secties. Zij zullen (wellicht) niet op de laatste appèllijsten zijn voorgekomen. De kans bestaat dat daarom voor een aantal mensen de datum van 11 mei als vermissingsdatum is aangehouden. Dat met het vaststellen van hun sneuvelen tevens een overlijdensakte op die datum is opgemaakt. En zodoende verkeerde datums.

Uit veel meer dossiers weet ik van verkeerde datums. Ik denk dat vooral voor de sectoren waar aanzienlijke strijd was, waar de zaken minder overzichtelijk waren, of waar ooggetuigen omwille van zware strijd weinig precieze herinneringen konden produceren, talloze gesneuvelden op verkeerde tijdstippen en datums zijn geregistreerd.

OGS heeft enerzijds een goed argument voor het aanhouden van datums uit overlijdensakten. Anderzijds is men daarin zo rigide dat zelfs als iets vrijwel onmogelijk is, toch halsstarrig aan een datum wordt vastgehouden. Zo zijn er heel wat wielrijders van de Lichte Divisie op 10 en 11 mei in Dordrecht geregistreerd terwijl hun eenheid niet eens in de buurt was en daar pas op 12 mei kwam. Dat is wat mij betreft onwerkelijk, maar zal vast alles te maken hebben, met het feit dat men niet zoveel trek heeft om nog goede grafzerken te vervangen met verbeterde gegevens.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2013 22:40

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554