Discussiegroep

Onderwerp: overleden na 1945, toch begraven op het ereveld

Totaal berichten: 3
3.108 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Geachte redactie,

Al meerdere malen viel mij op dat er minstens twee officieren op het ereveld liggen begraven, die ruim na 1945 zijn overleden. Dat er toestemming is verleend om Overste Hennink als bevelhebber ter plaatse, aldaar te begraven, begrijp ik. Maar wie was dr van Lingen en waarom ligt hij ook begraven op de Erebegraafplaats, terwijl ook pas na 1945 overleed?
» Dit bericht is geplaatst op 2 juli 2013 00:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dr. M.W van Lingen was luitenant - adjudant in de Staf van I - 24 RI en als zodanig ook deelnemer aan de Slag om de Grebbeberg. Hij is pas relatief kort geleden overleden. Ik heb hem namelijk nog eens op de Grebbeberg gezien bij een ontvangst met de toenmalige minister van Defensie Henk Kamp.
Waarschijnlijk kan de Oorlogsgravenstichting u wel vertellen waarom Van Lingen op de Erebegraafplaats is begraven en er hier toch een uitzondering is gemaakt (info@ogs.nl )
» Deze reactie is geplaatst op 2 juli 2013 10:26
Totaal berichten: 3
Geachte heer Groenman,

Bedankt voor uw reactie. Dat dr. Van Lingen relatief laat begraven is, maakt zijn bijzetting op het ereveld nog meer bijzonder. Ik ga navraag doen bij de Oorlogsgraven Stichting. Mocht ik meer te weten komen, hoop ik het op dit forum te laten weten.
Alle goeds toegewenst!
» Deze reactie is geplaatst op 2 juli 2013 19:41
Totaal berichten: 3
Geachte redactie,

Volgens de Oorlogsgravenstichting gaat mijn vraag over reserve kapitein D. van Lingen (niet luitenant Lingen). Hij was geen oorlogsslachtoffer. Hij is overleden in Doetinchem op 20 februari 1954. De toenmalige staatssecretaris van Oorlog heeft -zonder overleg met de Oorlogsgravenstichting als beheerder van het ereveld- toestemming gegeven om kapitein Van Lingen op het ereveld te begraven. De reden waarom dit is toegestaan, wist men bij OGS niet.

met een vriendelijke groet,
» Deze reactie is geplaatst op 4 juli 2013 15:19
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het was inderdaad Lingen en niet Van Lingen, die ik aanvankelijk aanhaalde.
Wat betreft kapitein D van Lingen ( geboren 1895 ): hij is ooit opgekomen bij 8 RI, maar diende daar kennelijk niet meer in mei 1940. Hij komt namelijk niet in de ( zo goed als complete ) kaderlijst voor. Met de slag om de Grebbeberg heeft hij dus zo goed als zeker niet van doen gehad. Ook bij 32 RI ( het reserve - regiment van 8 RI ) trof ik hem niet aan en evenmin bij het 8e Grensbataljon. Inderdaad zou het interessant zijn te vernemen waarom hij destijds op het Erekerkhof is bijgezet.
Staatssecretaris van Oorlog was destijds in het 2e Kabinet-Drees F.J Kranenburg van de PvdA.
» Deze reactie is geplaatst op 4 juli 2013 16:22
Totaal berichten: 170
Beste Hajo,

Aangaande hetgeen je stelt:
"Wat betreft kapitein Derk van Lingen ( geboren 1895 ): hij is ooit opgekomen bij 8 RI, maar diende daar kennelijk niet meer in mei 1940. Hij komt namelijk niet in de ( zo goed als complete ) kaderlijst voor. Met de slag om de Grebbeberg heeft hij dus zo goed als zeker niet van doen gehad. Ook bij 32 RI ( het reserve - regiment van 8 RI ) trof ik hem niet aan en evenmin bij het 8e Grensbataljon. Inderdaad zou het interessant zijn te vernemen waarom hij destijds op het Erekerkhof is bijgezet.Staatssecretaris van Oorlog was destijds in het 2e Kabinet-Drees F.J Kranenburg van de PvdA."
is je vermoeden 100 procent juist. Blijkens een krantenartikel van maandag 22 februari 1954 in het Vrije Volk en BL/BK - p.228, was D. van Lingen tijdens de Meidagen van 1940 inderdaad niet op de Grebbeberg aanwezig. De daarom ook terecht gestelde opmerking van Constant van den Heuvel dat Derk van Lingen zonder overleg met de Oorlogsgravenstichting als beheerder van het ereveld, met toestemming van de toenmalige Staatssecretaris van Oorlog, F. J. Kranenburg op het ereveld Grebbeberg is begraven. Vooral merkwaardig hierbij is de opmerking dat bij de Oorlogsgravenstichting helemaal niet bekend is waarom toestemming is verleend.
Het krantenartikel van d.d. 22 februari 1954 in het Vrije Volk verhaalt het volgende:
"Verdediger van Maasbruggen overleden.
Op 59-jarige leeftijd is Zaterdagmorgen overleden dr. D. van Lingen, leraard in de wis- en natuurkunde aan 't Gemeente-Lyceum te Doetinchem. Wijlen dr. Van Lingen heeft zich in de Meidagen van 1940 als eerste luitenant bij de verdediging van de Maasbruggen in Rotterdam heldhaftig gedragen. Hij werd daarom onderscheiden met de Bronzen Leeuw. Later werd hij wegens zijn illegale activiteit in het concentratiekamp Ravensbrück opgesloten. Hij keerde terug, maar zijn gezondheid was door de ontberingen geschokt." - [Bron: Het Vrije Volk, 22 februari 1954]

Lingen, dr.Derk van
Geboren te Wonseradeel op 6 februari 1895 als zijnde een zoon van Willem Frederik Samuel van Lingen en Eiltje Nieborg. Overleden te Doetinchem op 20 februari 1954. Onderscheiding Bronzen Leeuw.
Koninklijk Besluit no. 15 van 16 augustus 1950. Eervol onslagen reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie
"Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden op 12 en 13 Mei 1940 als commandant van compagnie infanterie, waarvan toegevoegd twee sectiën zware mitrailleurs bij het verdedigen van het vak "Maasstation" te Rotterdam en deze verdediging onder voortdurend zwaar, zeer goed gericht vijandelijk vuur van de Zuidelijke oever van de Maas op voorbeeldige en bezielende wijze te voeren en tot het uiterste tot de aflossing van zijn compagnie te blijven volhouden, waardoor de eigen stellingen aldaar ten volle konden worden gehandhaafd, de vijand gevoelige verliezen werden toegebracht en diens pogingen tot overgang in de kiem konden worden gesmoord. Daarbij in het bijzonder op 12 Mei 1940 toen, kort nadat zijn troep een ander onderdeel had afgelost, een vijandelijk bombardement uit de lucht op het Maasstation plaats vond, waarbij vele doden en gewonden vielen en een paniek dreigde te ontstaan, door zijn onverschrokken houding tijdens dit bombardement waarbij hij werd gewond en door persoonlijk rustig ingrijpen daarna zijn ondergeschikten er toe te brengen stand te blijven houden en zelfs het vuur tijdens het bombardement te onderhouden."
[Bron: BL/BK, p.228 en www.ogs.nl]


Wat is het belang van de Staatssecretaris van Oorlog van Mr. F.J. Kranenburg geweest om Dr.Derk van Lingen, zonder toestemming van OGS op het ereveld van de Grebbeberg te begraven ?

Mr. F.J. Kranenburg (geb. 1910/1911)- oud-lid Leids studentenkorp, was in de jaren dertig procureur en advocaat te Rotterdam en in de jaren zeventig Commissaris van de Koningin in Noord-Holland .


Vr.gr. Jack Huntjens
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2013 01:07
Totaal berichten: 2.109
Reserve kapitein Van Lingen was commandant van 1-II-32.RI. Dus wel degelijk 32.RI.

Van Ingen werd in 1941 gearresteerd voor OD werk en heeft tot einde oorlog vastgezeten, waarvan ruim 2,5 jaar in Buchenwald.

Van Ingen toonde zich in mei 40 een sterke leider en was onverschrokken. Toen het Maasstation zwaar werd gebombardeerd, waarbij relatief veel Nederlandse slachtoffers vielen en grote paniek onder de troepen ontstond, trad hij met twee luitenants overtuigend op, ondanks het feit dat bommen bleven vallen en het terrein onder Duits mitrailleurvuur lag. Louter voor zijn gedrag in de meidagen werd de kapitein al de BL toegekend.

Zijn OD werk kwam daar dus nog eens bovenop. Hij werd met de eerste grote OD oprolactie (waarbij ook bijvoorbeeld de kapitein Boers van Fort Kornwerderzand werd gearresteerd) gepakt, maar was één van de weinige die niet ter dood werd gebracht in een Duits concentratiekamp. De man heeft er wel bijna vier jaar in doorgebracht, inclusief Buchenwald, wat één der meest weerzinwekkende kampen was.

Dat gezegd hebbende ga ik er vanuit dat de heer Huntjens zijn vooringenomen mening bijstelt en met mij vaststelt dat de uitzondering, die voor de kapitein Van Ingen werd gemaakt, zeer gerechtvaardigd lijkt.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2013 13:02
Totaal berichten: 170
Opdat zij met Eere mogen Rusten !Geen oorlogsslachtoffer, niet deelgenomen aan de strijd van het zuidelijkste gedeelte van de Grebbelinië en toch worden begraven op het Ereveld van Rhenen, blijft toch zeer curieus. De uitzondering van kolonel W.F.Hennink – 8 Regiment is enigszins te verklaren.Als er een hoge uitzondering wordt gemaakt om een persoon in vredestijd te begraven op het Ereveld Grebbeberg, waarom is dan volgens u dan de reden van uitzondering dat deze niet officieel bekend is bij de toch zeer gerenommeerde Oorlogsgravenstichting, die 50.000 Nederlandse oorlogsgraven over de gehele wereld beheert.[ Een naamgenoot van u, dhr. H.A.W. Goossens, Schout bij Nacht b.d., Ridder M.W.O. was in 1967 in het Raad van Bestuur van de Oorlogsgravenstichting algemeen secretaris. Is dhr H.A.W. Goossens, welke tijdens de Tweede Wereldoorlog één van de succesvolste Nederlandse onderzeebootcommandanten, familie van u ? ]Waarom wordt dan juist wel dhr. Dr.D. van Lingen die vrij laat in 1950 middels een Koninklijk Besluit met de Bronzen Leeuw als held werd gedecoreerd, en die als burger (werkzaam was als zijnde wis- en natuurkunde aan ’t Gemeente-Lyceum te Doetinchem), op zaterdag 20 februari 1954 – dus in vredestijd is gestorven en aan 2 belangrijk gestelde criteria van de Stichting Oorlogsgravenstichting geheel niet kan voldoen, toch op het Militair Ereveld van Rhenen begraven?

In principe zou dan iedere gedecoreerde held en in burgertijd gestorven persoon op het Militair Ereveld Rhenen begraven kunnen worden ?Gestelde criteria blijkens Stichting Oorlogsgravenstichting:1. Oorlogsslachtoffer“militairen van de Nederlandse krijgsmacht die na 9 mei 1940 zijn gevallen en Nederlandse burgers die, hetzij metterdaad de vijand bestrijdende dan wel ten gevolge van hun handelingen of houding tegenover de vijand, het leven hebben verloren.”2.Deelname aan de strijd van het zuidelijkste gedeelte van de Grebbelinie tijdens de Meidagen ’40Wie zijn oorlogsslachtoffer?

De statuten van de Oorlogsgravenstichting omschrijven het begrip 'oorlogsslachtoffer' als volgt:

militairen van de Nederlandse krijgsmacht die na 9 mei 1940 zijn gevallen en Nederlandse burgers die, hetzij metterdaad de vijand bestrijdende dan wel ten gevolge van hun handelingen of houding tegenover de vijand, het leven hebben verloren.

Ook Nederlandse militairen en burgers die door de overheid zijn uitgezonden en omgekomen tijdens humanitaire en/of vredesmissies, vallen onder de beschrijving.

[Bron:www.ogs.nl]Militair ereveld Grebbeberg

HET MILITAIR EREVELD GREBBEBERG BIJ RHENEN IS DE LAATSTE RUSTPLAATS VAN MEER DAN 400 NEDERLANDSE MILITAIREN DIE IN MEI 1940 SNEUVELDEN IN DE STRIJD OM HET ZUIDELIJKSTE GEDEELTE VAN DE GREBBELINIE. ZIJ ZIJN BEGRAVEN IN DE GROND DIE ZIJ MET HUN LEVEN HEBBEN VERDEDIGD.

Na de overgave werden de Nederlandse en Duitse slachtoffers op de plaats van het strijdtoneel begraven. Deze begraafplaats op de Grebbeberg werd hiermee de eerste oorlogsbegraafplaats van Nederland. Na de oorlog werden de stoffelijke resten van de Duitse militairen overgebracht en herbegraven op de begraafplaats voor Duitse gesneuvelden in Ysselsteyn (Limburg). Sinds 1946 worden op de Grebbeberg regelmatig militairen herbegraven die elders in Nederland in die meidagen zijn gesneuveld en in familiegraven lagen begraven. Het ereveld telt nu ruim 800 graven.

Op het ereveld staan een aantal herdenkingsmonumenten voor de regimenten infanterie die in mei 1940 op of bij de Grebbeberg waren gelegerd. Centraal staat een monument, dat in 2005 werd onthuld ter nagedachtenis van 138 Nederlandse militairen die in de meidagen van 1940 zijn gesneuveld en van wie de laatste rustplaats niet aanwijsbaar is.

[Bron:www.ogs.nl]Vr.gr. Jack Huntjens.

Vr.gr. Jack Huntjens.
» Deze reactie is geplaatst op 19 juli 2013 02:09
Totaal berichten: 2.109
Nederland kent maar twee erevelden, die na 1945 mochten groeien: Loenen en de Grebbeberg. De rest zijn van oorlogsbegraafplaatsen omgezette eregraven, meestal in clusters rustende.

Vrijwel alle militaire onderscheidingen werden beoordeeld en uitgereikt tussen 1946 en 1952. Het ging om vele tienduizenden voordrachten. Zij werden stuk voor stuk onderzocht. Een uitreiking in 1950 is geen uitzondering. Nog los van welke conclusie aan een laattijdige uitreiking überhaupt kan worden verbonden.

OGS is pas in de loop der jaren een serieuze en betrokken organisatie geworden, die werkelijk grote zorg voor de eregraven ontwikkelde. Lange tijd was men slechts uitvoerend. Men beheert nauwelijks kennis. Daarvoor zijn andere instanties.

Ik heb alle respect voor het feit dat de bewuste kapitein en patriot Van Lingen in een eregraf zijn laatste rust vond. Mijns inziens is op zijn eregraf niets af te dingen.
» Deze reactie is geplaatst op 19 juli 2013 10:47

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554