Discussiegroep

Onderwerp: gezocht: cornelis stoové van 09-01-1919

Totaal berichten: 1
4.137 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Familie- en veteranenzaken
Wie kan mij iets vertellen over mijn vader Cornelis Stoove die in de meidagen 1940 als dienstplichtige op de Grebbeberg is geweest.
Weet u wie de persoon is die op bijgaande foto als tweede van rechts staat afgebeeld?

» Dit bericht is geplaatst op 12 augustus 2013 19:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat zijn wel erg weinig gegevens om er iets mee te kunnen doen en bovendien komt Uw vader helaas niet in ons archief voor. Dat archief is trouwens bij lange na niet compleet. De belangrijkste reden is dat de appellijsten van destijds op bevel van hogerhand zijn vernietigd rond het moment van de capitulatie, je kunt dus niet lijsten afvinken op namen.
U kunt het best contact opnemen met IVENT ( zie hun website of de onze voor adresgegevens en hoe te handelen )en vragen om de Militaire Staat van Dienst van uw vader. Dan krijgt u in elk geval het regiment van opkomst, maar vraag ook nog eens specifiek naar bataljon en liefst ook compagnie in mei 1940. Alleen het regiment geeft maar weinig houvast natuurlijk. Soms hebben ze die extra gegevens niet, maar vraag er in elk geval naar. Meldt u vervolgens weer bij ons en waarschijnlijk ( als die extra gegevens tenminste aanwezig zijn ) kunnen we wel een reconstructie maken.
Mogelijk kunnen we nog iets doen met de op de foto afgebeelde kazemat.
» Deze reactie is geplaatst op 12 augustus 2013 20:24
(redactie)
Totaal berichten: 849
Foto zojuist bijgevoegd.
» Deze reactie is geplaatst op 15 augustus 2013 13:23
Totaal berichten: 2.107
De foto lijkt een groepsschuilplaats binnen de Vesting-Holland te tonen. De opvallende bovengrondse schuilplaatsen kwam men tegen bij forten en permanente posities in het oost- en zuidoostfront van de Vesting-Holland. De problematiek die grote delen van het Vesting-Holland parten speelde was hoog grondwater, waardoor versterkingen, opstellingen en schuilplaatsen (vrijwel) volledig bovengronds moesten worden gebouwd. In de Grebbelinie zagen we dit soort constructies vrijwel niet.

Bij de Grebbeberg waren ze niet te vinden. Alleen in de hoofdweerstand waren permanente versterkingen aangelegd, maar die waren niet van dit type. Bovendien werd alles (semi) ondergronds aangelegd. Commandoposten vond men niet in de hoofdweerstand, wel erachter. De commandoposten achter de stoplijn waren die van de majoor Landzaat, welke zich uitsluitend in bestaande gebouwen en kelders bevond, en van de majoor Jacometti, welke bestond uit een hoefvormige loopgraaf. De commandopost van het regiment was een grote uitgegraven commandopost met stafvertrek.

Wat we hier zien is een tweetal betonnen ingangen. Wat erachter zit is niet te zien. Het zou zomaar een schuilplaats van het jaar 1918 kunnen zijn, die weer opgenomen werd in de defensie van 1939/1940. Er is een forum op internet (fortificatieforum) dat forten en fortificaties behandeld en waar veel kennis zit. Daar kunt u dit eens navragen. Zij zullen u vast de (mogelijke) locatie kunnen verklappen.
» Deze reactie is geplaatst op 15 augustus 2013 15:50
Totaal berichten: 1
denk eerder peel -raamstelling , in vesting holland is geen bos te zien ,
» Deze reactie is geplaatst op 22 augustus 2013 15:04
Totaal berichten: 2
De foto is waarschijnlijk van de opbouwdienst op de Grebbeberg, mijn vader Jan de Bree staat 2e van links. Er staan nog meer foto’s van deze groep op deze site. Groet, L. de Bree leendebree@hetnet.nl
» Deze reactie is geplaatst op 24 maart 2020 21:49
Totaal berichten: 15
De schuilplaats op de foto is zeker geen gebetonneerde schuilplaats uit 1918. Deze zijn alle half ingegraven en hebben lage ingangen die bovendien aan de achterzijde schuin naar beneden weglopen. Wellicht eigen huisvlijt uit de Betuwestelling (Kolff-bouwsel) of elders in het land
» Deze reactie is geplaatst op 8 mei 2020 12:49

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554