Discussiegroep

Onderwerp: Indeling op basis van geboortejaar

Totaal berichten: 170
1.829 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bewapening en legerzaken
Geachte webredactie,

Zou u me enigszins verder op weg kunnen helpen aangaande de onderstaand geciteerde informatie:

“Van januari tot juli 1926 was de eerste oefening onder de wapenen, de eerste weken te Naarden en daarna in Oldebroek. Hij diende bij de 1e sectie 1926, 2e Compagnie van de Infanterie. Met Pasen 1939 werd hij opgeroepen voor de grenswacht en op 25 augustus 1939 werd hij onder de wapenen geroepen.”

Blijkens de informatie welke ik reeds hebben kunnen traceren aangaande Naarden en Oldebroek betreft het hier aangaande Naarden de Promers-kazerne alwaar in die jaren het 9e t/m 12e Regiment en 15e Regiment Veldartillerie zou zijn gelegerd. In Oldebroek bevond zich de Artillerieschietschool. Mooie informatie, echter deze komt niet overeen met de reeds geciteerde tekst 1e Sectie 1926, 2e Compagnie van de Infanterie. Derhalve had ik gaarne van wie dan ook antwoorden verkregen aangaande de volgende vragen:

Vraag 1. - Welke regimenten waren er daadwerkelijk aanwezig in Naarden en Oldebroek in 1926 ?

Vraag 2. - Was er naast de artillerie toch ook nog infanterie in Naarden gevestigd ?

Vraag 3. - Weet u misschien wat wordt bedoeld met 1e sectie 1926, 2e Compagnie van de Infanterie?

Vraag 4.- Met Pasen 1939 [april 1939] werd hij opgeroepen voor de grenswacht. Wat moet ik verstaan onder grenswacht en alwaar waren deze zoal gelegerd ?

Reeds in een ver verleden (7 april 2004) werd er door dhr. Aalders aangaande zijn zoektocht naar het legeronderdeel van zijn overleden vader B.J. Aalders te Ulft, geboren 15 januari 1911 een discussie gevoerd, of deze al dan niet had deeluitgemaakt van II-8RI. Mijn vader, dhr. Joseph Hubert Huntjens en enkele van zijn sectiegenoten [Flint, Haggeman, Gribbroek, etc.] waren van de jaargang 1915 en behoorden toe aan II-8RI. Dhr. Allert Goossens deelde mijn inziens in zijn reactie terecht mede dat jaargang 1911 (lichting 1929) niet werden ingedeeld bij 8RI, maar dat deze werden toebedeeld aan soldaten uit een jongere jaargang.

Vraag 5.- Aangaande de indeling van soldaten bij onderdeel op grond van hun leeftijd / lichtingsjaar is hierbij een bepaalde systematiek aangehouden bij de mobilisatie in augustus 1939 ? Bijvoorbeeld hoe zit het met oude soldaten uit de periode 1900-1910, bij welke legeronderdelen zijn deze in de regel ingedeeld of zijn deze eventueel nadien in de meidagen van 1940 nog bij de Slag op de Grebbeberg terug te vinden ?

Hopende op plaatsing en antwoorden op mijn vragen verblijf ik,
Vriendelijk groetend,
Jack Huntjens
» Dit bericht is geplaatst op 13 augustus 2013 16:25
Totaal berichten: 170
Geachte webredactie,

Op 13 augustus 2013 16:25 uur werd een bericht geplaatst met een viertal vragen. Tot op heden heb ik helaas geen antwoord hierop mogen ontvangen.
Is het mogelijk dat u mij enigszins hiermee op weg kunt helpen ?

Vr.gr. Jack Huntjens.
» Deze reactie is geplaatst op 17 oktober 2013 19:01

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554