Discussiegroep

Onderwerp: wie kan meer vertellen over het II-22RA veldartillerie

Totaal berichten: 2
3.563 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
geachte redaktie,
ik ben op zoek naar gegevens over mijn vader Th.H.J.Wildenorg uit Haaksbergen en over het regiment waar hij tijdens de mobilisatie moet hebben gezeten. Hij heeft in Amersfoort bij de cavalerie voor zijn nummer gezeten. Is ook naar de Militaire Hoefsmidschool geweest en heeft daar de rang Korporaal gehad.Het kan zijn dat hij is afgezwaaid met de ang van Wachtmeester, maar dar heb ik geen bewijzen van. Vreemd vind ik dat op deze site"oorsprong van de artillerie" gegeven is dat daar het 5e en 23 RA hebben gelegen. Terwijl het 22e bij het garnizoen Bergen op Zoom hoort. Uit zijn sporadische verhkalen weet ik dat hij in Ochten en Echteld heeft gelegen. Op
kaarten zie ik wel het 22RA maar niet het 23RA in de buurt van Ochten. Het zou fijn zijn hier enige duidelijkheid in te krijgen en mogelijk wat meer info over mijn vader.
m.vr.gr
J.P.M. Wildenborg
» Dit bericht is geplaatst op 8 september 2013 18:18
Totaal berichten: 2.109
Geachte heer Wildenborg,

Het lijkt erop of er wat zaken door elkaar gaan lopen in uw verhaal. U spreekt in eerste instantie van 'cavalerie' in Amersfoort. Dat is goed mogelijk. Het 1e Regiment Huzaren lag op de Willem III in Amersfoort. Van het 1e Regiment Huzaren kwam het 6e Eskadron via de Brigade A voor de Betuwestelling (sector Ochten) terecht, dus tot die hoogte zou ik het kunnen volgen.

Hoefsmid is prima mogelijk. Een functie die in het leger, uiteraard bij de bereden onderdelen, veel voor kwam. De korporaalsfunctie past bij een hoefsmid in een eskadron. Wachtmeester was een hoefsmid op eskadronsniveau volgens mij niet, maar ik sluit niets uit.

U verliest mij als u ineens naar de artillerie over springt. Nu werden bereden militairen levendig uitgewisseld tussen eenheden en zelfs Wapens, maar u legt niet uit wat er wat dat betreft gebeurd is. U laat ineens de artillerie in beeld komen. Zou u dat nog eens willen uitleggen?
» Deze reactie is geplaatst op 8 september 2013 20:27
Totaal berichten: 433
23 RA in Ochten is toch zeker een typfoutje ? Dat regiment stond aan het Zuidfront Vesting Holland (Groep Kil). De cavalerie is ook wat anders dan de artillerie, ook al was het allebei "paardenvolk". Het klopt ook niet dat 22 RA tot het garnizoen Bergen op Zoom behoorde.

22 RA is pas opgericht bij de mobilisatie in Delft. Hoofdzakelijk uit personeel van het 3e en het 7e Regiment Veldartillerie (3 RVA resp. 7 RVA). Het eerste regiment was gelegerd in Breda, het tweede in Bergen op Zoom. Uw vader zal dan aangewezen zijn als hoefsmid (vakman). De opleiding daarvoor was in Amersfoort. Daar was de Hoefsmidschool van artillerie en cavalerie.

De tweede afdeling van 22 RA (II-22 RA) was inderdaad ondergebracht in Echteld en omgeving. In de dun bevolkte Betuwe waren eenheden van deze afdeling tot in de verre omtrek ondergebracht. In boederijen, zelfs in kippenhokken. De stellingen van II-22 RA zijn ingetekend op een kaartje geplaatst op deze website. Link http://beeldbank.grebbeberg.nl/images/betuwe/kaart/hires/betuwe_160110_05.jpg.

II-22 RA heeft onder meer vuur uitgebracht op Duitse schepen op de Waal en op naderende troepen op het land (Gruppe Brückner) bij Ochten.

Nadere info in onderdeel de Betuwestelling. Link voor de gevechtsverslagen http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=22e-regiment-artillerie-22-r-a
» Deze reactie is geplaatst op 8 september 2013 21:00
Totaal berichten: 1
De link naar Amersfoort (Hoefsmidschool) waar 5 RA en de cavalerie (Huzaren) in garnizoen lagen heeft u waarschijnlijk op het verkeerde been gezet. Uit 1 RVA (garnizoen Utrecht/Harderwijk) en 5 RVA (garnizoen Amersfoort) zijn bij de mobilisatie de nieuwe regimenten 19 RA en 23 RA gevormd. Maar dat is voor u een zijlijn. Uw vader kwam waarschijnlijk toch uit 3 RA of 7 RA. De verwarring over de preciese indeling is te begrijpen. Ik hoop dat het nu duidelijker geworden is. Als het oorlogszakboekje van uw vader er nog is, staat daar zijn herkomst (eerste indeling, bij welk RVA) in.

RVA staat voor regiment veldartillerie. Dat is een benaming van vóór de mobilisatie. In mei 1940 werd de afkorting RA gebruikt. Die stond voor regiment artillerie.

Nog een kleine aanvulling over de "eindrang" van uw vader. De vakmensen (hoefsmid, kok, stukscommandant etc.) werden in opleiding genomen tot onderofficier. Bij eerste oefening in dce korporaalsklas. Bij groot verlof waarschijnlijk wachtmeester-titulair. D.w.z. dat hij wel de titel van wachtmeester kreeg, maar nog niet de volle rang. Dus ook niet volledig daarvoor betaald werd.

Bij de mobilisatie werd hij waarschijnlijk wel opgeroepen als volwaardig wachtmeester. Die rang is hetzelfde als die van sergeant, onderofficier. Ook een hoefsmid kon die rang bereiken.

Een stukje over een hoefsmid-wachtmeester staat hier op de website: http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=persoonlijk-verslag-van-de-belevenissen-van-wachtmeester-gerrit-visser-uit-epe.

Succes met de verdere nasporingen.
» Deze reactie is geplaatst op 9 september 2013 09:55
Totaal berichten: 433
Even nog iets meer over de haalbare rangen voor de vaklieden.

De rang van wachtmeester bestond alleen voor een paar bijzondere functies bij het RA. Met name die van stukscommandant (zie het hierboven aangehaalde voorbeeld), fourier, menagemeester, of verkenner. Basiseis was voldoende schoolopleiding (minstens 3 jaar ULO). De kandidaat werd verder nog op persoonlijke geschiktheid beoordeeld. Het aantal plaatsen in de kaderklas was beperkt. Per lichting en per afdeling nam men meestal maar een handvol (4 - 6) mensen in opleiding tot onderofficier.
De hoefsmeden waren in de regel (dpl) soldaat, net als de koks en de andere vaklieden.
» Deze reactie is geplaatst op 9 september 2013 14:04
Totaal berichten: 2
geachte heer Goosens en CJR,
bedankt voor uw uitleg. Het is me al iets duidelijker geworden. Ik ben inderdaad op het verkeerde been gezet door te denken dat alleen cavalerie in Amersfoort zat. Wist niet dat de Militaire Hoefsmidschool ook voor de artillerie opleidde. Omdat mijn vader trots was om bij het "paardenvolk" te horen ben ik, in combinatie met de legerplaats Amersfoort er van uit gegaan dat hij cavalerist was. Hoe dom van mij om aan te nemen dat hij bij de cavalerie was, terwijl ik met zekerheid weet dat hij bij het II-22 RA, dus Artillerie moet hebben gezeten. Hij heeft me ooit eens verteld dat het de veldartillerie was. Dat moet dus een RVA zijn geweest. Welk nummer (3RA of 7RA) daarbij hoorde weet ik niet maar probeer ik nog te achterhalen. Misschien dat ergens in de familie nog foto's bewaard zijn gebleven. Ik weet wel dat hij een buitenmodel uniform had, dat jarenlang bewaard is gebleven en bij overlijden is weggedaan. Ook vertelde hij verhalen over het afgeven van zwaar vuur in de avond, waarbij de lopen van de geschutten rood opgloeiden en van afstand kon worden gezien. Ook vertelde hij over laagvliegende vijandelijke vliegtuigen, waarbij een naast hem gelegen militair door de helm was geschoten. Diepe indruk moet dat hebben gemaakt, want hij zat even te peinzen en veranderde toen van onderwerp.

Hij was gek op paarden en vertelde dat hij met een kapitein op concoursen hippique ging en dat hij eigenlijk niet terug wilde naar de burgermaatschappij. Echter als oudste zoon, was het destijds gebruikelijk, het bedrijf van zijn vader over te nemen. Wie de kapitein is geweest kan ik u niet meer vertellen, de naam is ooit genoemd, maar ook bij mij vallen helaas al hiaten in het geheugen.

Het salaris moet goed zijn geweest, want bij thuiskomst op verlof, had hij zijn soldij even op tafel gelegd. Zijn moeder zag dat en vroeg waar dat geld van was.Toen hij zei dat het zijn soldij was geloofde ze hem niet en vond dat hij dat maar terug moest brengen. Ons vader was niet gek, wel gek op paarden.:-)

Ik heb inmiddels voldoende info gekregen van u beiden om her en der enkele naspeuringen te kunnen doen. Zodat ik een betere tijdlijn kan maken van zijn dienstplicht volgens zijn nummer en de tijd dat hij op de Militaire Hoefsmidschool is geweest. Want ik heb zo'n vermoeden dat daar nog een verschil zit. Als burger was hij namelijk al hoefsmid, echter zijn vader vond dat hij "het vak" beter leerde als hij naar de Militaire Hoefsmidschool ging.

In ieder geval vriendelijke dank voor al uw inspanningen en informatie.

met vriendelijke groeten,
» Deze reactie is geplaatst op 14 september 2013 19:51
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het is helemaal niet zo moeilijk om te achterhalen of uw vader bij 3 RA of 7 RA is begonnen. U kunt bij IVENT ( zie onze website of de hunne voor de adresgegevens en hoe te handelen ) de Militaire Staat van Dienst van uw vader opvragen.Dat levert minimaal het stamregiment (regiment bij opkomst ) op en - U moet er voor de zekerheid wel even om vragen - waarschijnlijk ook de mutaties sindsdien. Namen van kapiteins hebben wij dan wel, we beschikken over alle gewenste kaderlijsten.
Mocht de door zijn helm geschoten militair zijn gesneuveld ( wat natuurlijk niet zou verbazen ), dan was dat vrijwel zeker korporaal Cornelis Bullens uit Boxtel, de kapper van II - 22 RA. Hij werd bij het beschieten van Duitse vliegtuigen op de 10e mei bij Echteld op de dijk door tegenvuur gedood. Hij was de enige gesneuvelde van 22 RA.
» Deze reactie is geplaatst op 14 september 2013 20:20
Totaal berichten: 2.109
De heer Wildenborg,

Dank voor uw nadere uitleg. Dat verheldert veel.

De militaire hoefsmidschool was overigens geen cavalerieschool, maar een algemene opleiding tot militaire hoefsmid, die - zoals vele militair-ambachtelijke opleidingen vooroorlogs - zeer hoog stond aangeschreven en geen civiele evenknie van dit niveau had, bij mijn weten. Alle bereden onderdelen en eenheden (cavalerie en artillerie) hadden behoefte aan een hoefsmid en bij bereden onderdelen waren er per eskadron of batterij tenminste twee aanwezig. De meest seniore daarvan was korporaal-hoefsmid, de ander, die meestal geen gediplomeerd smid was, kon gewoon soldaat zijn. Er waren uiteraard ook bereden 'treinen' bij andere onderdelen. Daar waren ook hoefsmeden aanwezig, maar daarover bezit ik geen specifieke informatie. Daar ga ik dan ook maar niet over speculeren.
» Deze reactie is geplaatst op 15 september 2013 17:16
Totaal berichten: 1
Ik ben op zoek naar een militair die in januari 1918 is geboren en in 1939 werd gemobiliseerd als gewoon soldaat bij de Bereden Artillerie in Bergen-op-Zoom en terecht kwam bij de Veldartillerie. De man is overleden in 1966 en ik lees dat wanneer iemand meer dan 100 jaar geleden is geboren zijn staat van dienst wordt vernietigd. Wat mij vooral interesseert is in welke eenheid hij precies is terecht gekomen en waar die eenheid werd gelegerd tijdens de gevechten in mei 1940. Wat ik ook probeer te achterhalen is de dagelijkse gang van zaken bij zijn militaire opleiding.
» Deze reactie is geplaatst op 6 oktober 2022 22:34

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554