Discussiegroep

Onderwerp: De slag om de Grebbeberg

Totaal berichten: 4
2.148 keer gelezen
10 reacties
Categorie: Gezocht... / Stichting De Greb
Hallo,
Graag wil ik weten wat er na de slag om de Grebbeberg gebeurde met de Nederlandse militairen. Werden zij krijgsgevangen genomen? Ik heb een oude kaart gevonden met als adres M.C.1.18.R.A. IV legerkorps Veldpost 4. Het betreft mijn vader. Ook heb ik achterop een oude foto een verslag van zijn reis vanuit Treuenbrietzen (nabij Leipzig) terug naar Nederland. Graag zou ik willen achterhalen wat hij heeft meegemaakt e tussen het versturen van die kaart en zijn terugreis naar Nederland. Aan hem heb ik destijds te weinig gevraagd.
» Dit bericht is geplaatst op 28 september 2013 14:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Met de opgave M.C.1.18.R.A. IV legerkorps heb ik enige moeite.
Het IVe Lk was gelegerd in de Grebbelinie tussen grofweg Woudenberg en Spakenburg.
Tot dat IVe LK behoorde inderdaad 18 RA, d.w.z het 18e regiment artillerie. Dat was opgesteld west van Amersfoort.
De letters MC betekenen mitrailleur compagnie. Nu had een regiment artillerie geen mitrailleur compagnie.
Logischer zou zijn MC - I - 18 RI, d.w.z de mitrailleur compagnie van het 1e bataljon van het 18e regiment INFANTERIE.Vooral ook omdat dit 18e regiment infanterie ( opgesteld in het noordelijkste deel van de Grebbelinie langs de Eem ) ook behoorde tot het IVe LK.
Weet u zeker dat er niet sprake is van MC - I - 18 RI ( en niet RA )?

MC I 18 RA ( dat zou dan betekenen de MC van de 1e afdeling van het 18e regiment artillerie ) bestaat domweg niet en geeft het juiste onderdeel dus niet aan. En zonder het juiste onderdeel komen we niet veel verder.

Indien uw vader in mei 1940 inderdaad behoorde tot 18 RI ( of eventueel ook tot 18 RA ), dan was hij sowieso geen deelnemer aan de Slag om de Grebbeberg.
Die Grebbeberg maakte weliswaar ook deel uit van de Grebbelinie, maar vormde daarvan slechts de uiterste zuidpunt.
In de sector waar uw vader gelegerd moet zijn geweest is, op wat vliegeractiviteit na, feitelijk niet gevochten. De daar opgestelde legeronderdelen zijn op de 13e mei zonder al te veel problemen teruggetrokken op het Oostfront van de Vesting Holland of, anders gezegd, op de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In dit geval op de omgeving van Weesp en wat zuidelijker.
Ze zijn dan niet eerder dan op de 14e of 15e mei krijgsgevangen gemaakt en hebben ook niet eerder een Duitse militair gezien. Wanneer uw vader werkelijk nog naar Duitsland zou zijn afgevoerd is dat niet helemaal onmogelijk maar wel hoogst uitzonderlijk. In de regel zijn vanaf die data krijgsgevangenen gewoon in Nederland geconsigneerd met een grote mate van vrijheid. Is er verder ook een aanwijzing wanneer de bedoelde kaart verstuurd is?

Treuenbrietzen ligt dichtbij Luckenwalde en dat is een krijgsgevangenenkamp, dat in nogal wat verslagen op onze website genoemd wordt. Het was ook de bestemming van een groot aantal Nederlandse militairen uit het ( zuidelijke deel van ) de Grebbelinie, die in de eerste 3-4 dagen van de oorlog krijgsgevangen zijn gemaakt. Het zal zeer waarschijnlijk gaan om datzelfde kamp. Voor indrukken uit Luckenwalde: tik de naam in op de zoekfunctie van onze website.
» Deze reactie is geplaatst op 28 september 2013 15:42
Totaal berichten: 4
Ik heb in het oorlogsboekje van mijn vader het volgende ontdekt.
Het boekje is uitgegeven door het 7E regiment veld-artillerie.
Zijn lichting is 1925-III-53. rand g.d.
Ik weet dat hij in Treuenbrietzen heeft gewerkt bij een meubel- of Timmerfabriek. Hij was ondergebracht bij particulieren. Bij de inval van de Russen is hij met een vriend gevlucht en na 2 maanden rondzwerven op 10 juni 1945 in Nederland aangekomen(Roosendaal).
Graag wil ik weten wat er na de capitulatie ongeveer met hem in gebeurd.
» Deze reactie is geplaatst op 29 september 2013 09:08
Totaal berichten: 433
Het laatste bericht maakt het nu wel duidelijk. MC 1-18 RA is in dit geval MC (Munitiecolonne)I-18 RA. Ofwel uw vader zat bij de munitiecolonne van de eerste afdeling van 18 RA. Dat klopt wel met de eerste inlijving bij 7 R(V)A. Vermoedelijk zijn er dan wel meer aanknopingspunten, Hajo ? Ik ga ook wel even na wat mijn gegevens zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 29 september 2013 11:20
Totaal berichten: 433
PS is de datum in het laatste bericht niet 10 juni 1940 ?
» Deze reactie is geplaatst op 29 september 2013 11:25
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het onderdeel is nu wel duidelijk: 18 RA is gevormd uit o.a 7 RA en daar is uw vader dan oorspronkelijk voor eerste oefening opgekomen.
Vanaf het begin van de mobilisatie zal hij hebben gediend bij 18 RA.

Ik heb eerlijk gezegd niet het idee dat uw vader in mei 1940 als krijgsgevangene naar Duitsland is vervoerd. Gisteren zei ik al dat de kans daarop zeer klein is, gezien het feit dat zijn onderdeel ( 18 RA ) niet met de Duitsers in contact is gekomen en is teruggetrokken op de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vandaar zijn er geen krijgsgevangenen meer afgevoerd. De kans dat hij in een eerder stadium krijgsgevangen is gemaakt kunnen we eigenlijk wel uitsluiten.
Er blijft dan over dat hij op een later tijdstip naar Duitsland is gegaan of gebracht in verband met b.v de Arbeitseinsatz. Na de capitulatie op de 14e mei zal hij enkele weken geconsigneerd zijn geweest om daarna naar huis terug te keren. Er is veel voor te zeggen dat het zo is gegaan.

Omdat je niet voor de volle 100% kunt uitsluiten dat hij toch in mei 1940 als krijgsgevangene naar Duitsland is vervoerd is het misschien goed om even te controleren bij het NIMH in Den Haag. Ze hebben daar lijsten met de namen van alle krijgsgevangenen, die destijds in mei 1940 op de trein naar Duitsland zijn gezet.De overgrote meerderheid daarvan is ongeveer 6 weken later naar Nederland teruggekeerd, al zijn er inderdaad ook wel die daar zijn blijven werken.

Het mailadres van het NIMH: nimh@mindef.nl. Ze hebben ook een eigen website.
» Deze reactie is geplaatst op 29 september 2013 11:29
Totaal berichten: 4
Aan CJR.
De datum 10 juni 1945 is juist. Dit was toen de oorlog was afgelopen.
» Deze reactie is geplaatst op 29 september 2013 12:22
Totaal berichten: 433
Een kleine mogelijkheid is dat uw vader betrokken is geweest bij een ongeval toen de MC terugtrok. In de nacht van 13/5 op 14/5 reed een auto in op de MC. Een paard en twee wagens gingen verloren. Dit speelde zich af in de buurt van Utrecht op weg naar Nigtevecht (Zwaenwijck). Er is (voor zover bekend) geen direct vuurcontact geweest met Duitse troepen.

Mogelijk bleef uw vader achter om de brokstukken te bergen en te bewaken. Misschien werd hij toen door spitsen van de Duitse troepen achterhaald en krijgsgevangen genomen. Voorlopig puur giswerk met een dubbel misschien. In de stukken (gevechtsverslagen en regimentsverhalen) zijn geen nadere bijzonderheden te vinden.
» Deze reactie is geplaatst op 29 september 2013 12:29
Totaal berichten: 433
Niet denkbaar is dan dat uw vader al in mei 1940 in krijgsgevangenschap raakte. Hij zal dus ergens in de latere jaren voor 1945 in krijgsgevangenschap zijn geraakt. Vreemd, want meestal ging het dan om (beroeps)officieren. (Hajo ?)
» Deze reactie is geplaatst op 29 september 2013 13:25
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In de lente van 1943 is door Hitler besloten het voormalige Nederlandse leger alsnog in krijgsgevangenschap af te voeren. Dit vooral in verband met de steeds groter wordende invasiedreiging vanuit Engeland. In de practijk zijn er, voor zover ik weet, slechts enkele tienduizenden Nederlandse militairen afgevoerd. Waaronder inderdaad nogal wat (reserve ) officieren. Ik gok in deze kwestie toch eerder op, zoals ik al meldde, zoiets als de Arbeitseinsatz. Misschien is dat na te gaan bij b.v het NIOD in Amsterdam.
» Deze reactie is geplaatst op 30 september 2013 09:14
Totaal berichten: 4
Ik heb een brief gestuurd naar het archief van het Ministerie van Defensie. Daar kan men de gegevens van zijn militaire loopbaan opvragen.
» Deze reactie is geplaatst op 30 september 2013 10:11

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554