Discussiegroep

Onderwerp: Gerrit van Faassen - Hardenberg

Totaal berichten: 2
3.504 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Gezocht: Informatie over mijn opa: Gerrit van Faassen uit Hardenberg, geboren op 13-11-1905, overleden op 22-10-1990. Hij heeft ook gevochten op de Grebbeberg, misschien is er iets over hem bekend?
» Dit bericht is geplaatst op 12 oktober 2013 09:52
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
.Uw Opa komt helaas niet voor in ons archief. Dat is niet zo verwonderlijk, er ontbreken sowieso veel namen. Een reden is dat veruit de meeste appellijsten met de namen destijds vernietigd zijn op bevel van hogerhand rond de capitulatie op 14 mei. Dat betekent dat je dus niet zo maar even een lijst kunt afvinken op namen van militairen uit vooral de lagere rangen. . Bovendien komen in verslagen en/of rapporten maar heel weinig namen voor van militairen uit die eerstgenoemde categorie. Officierslijsten bestaan daarentegen dan weer wel, maar dat is natuurlijk een relatief kleine groep.
Het beste in uw geval is contact op te nemen met IVENT ( zie voor adresgegevens en hoe te handelen hun website of de onze ) en daar te vragen om de Militaire Staat van Dienst van uw Opa. Dat levert in elk geval het stamregiment ( regiment bij eerste opkomst ) op. Vraag echter wel specifiek naar het preciese onderdeel in mei 1940. In sommige gevallen is dat bij IVENT namelijk wel degelijk bekend, maar wordt het in eerste instantie om de een of andere reden niet doorgegeven. Soms weten ze het trouwens gewoon niet.
Dat preciese onderdeel ( dus met bataljon en compagnie ) hebben wij nodig als het gaat om het maken van een soort reconstructie van de wederwaardigheden van een gezochte militair. Een persoonlijk verhaal zit er in veruit de meeste gevallen niet in. Daarvoor ontbreken doodeenvoudig voldoende gegevens. Meldt zich hier op de website een dienstkameraad van destijds dan ligt het natuurlijk anders. Maar dat komt, gezien het feit dat er natuurlijk maar betrekkelijk weinig van die oud-militairen meer in leven zijn, dus maar hoogst zelden voor. De laatste jaren is het sowieso niet meer gebeurd.
Vraagt u dus de Militaire Staat van Dienst op met de mutaties ( veranderingen, overplaatsingen ) vanaf de eerste opkomst en daarnaast dient u ook te informeren naar het preciese onderdeel ( niet alleen regiment, maar ook bataljon, compagnie en liefst ook sectie ). Lukt dat allemaal, dan valt er naar alle waarschijnlijkheid door ons wel iets te reconstrueren.
Gezien de geboorteplaats ( ook latere woonplaats? ) Hardenberg zou het trouwens heel goed kunnen gaan om 19 RI ( het 19e regiment infanterie ). Dat is inderdaad op en bij de Grebbeberg ingezet. Zaak is dan dus te weten te komen om welk bataljon, compagnie en eventueel sectie van 19 RI het gaat.
» Deze reactie is geplaatst op 12 oktober 2013 12:01
Totaal berichten: 2
Hartelijk dank voor uw reactie.
Ik ben met uw antwoord een stap verder!
Mijn opa heeft inderdaad ook in Hardenberg gewoond, dus doordat u aangeeft dat hij dan waarschijnlijk bij het het 19e regiment infanterie ingedeeld was, kan ik er wel van uitgaan dat de 'G. Faassen' (het tussenvoegsel is waarschijnlijk vergeten) in onderstaand krantenartikel uit de 'Gooi en Eemlander' van zaterdag 18 mei 1940 mijn opa was:

"bij de 2de comp. 22 dep. bat. zijn geen gewonden of gesneuvelden. Bij deze comp. hebben zich in goeden welstand gemeld van 1-3-19 R.I. res. 2e luit W. van Dijk, serg. H. Hopster en Marsman, D. J. Korp, D. Dalhuizen en J. H. A. Dohle en de soldaten E. Lares, J. H. Koolhof, F. Keen, S. Pekel, H. Salomons, B. Schaus, W. C. Jacobs, J. Vos, G. Faassen en L. Koopman"

Deze gegevens staan ook in het Algemeen Handelsblad van 18 mei 1940. Misschien een tip voor andere zoekenden: Dit heb ik gevonden op de site www.kranten.kb.nl,(krantenarchief) onder de kop 'Mededeelingen over Legeronderdeelen'.

In het 'Persoonlijk verslag van de belevenissen van korporaal Fons Spijkers' komt de bovenstaande naam 'Pekel' voor, en wordt vermeldt dat het bij het 19e regiment infanterie om een 'boerenregiment' zou gaan. Deze meneer Pekel spreekt een dialect, die overeenkomt met de onze.
Wanneer u meer informatie heeft, dan hoor ik dat natuurlijk heel graag.
Nogmaals dank!
» Deze reactie is geplaatst op 13 oktober 2013 02:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ja, het lijkt me helemaal duidelijk dat dit inderdaad om uw Opa moet gaan. Fons Spijkers heb ik destijds ( 2006 ) zelf geinterviewd in zijn woonplaats Den Haag. Aan het slot van zijn verhaal heeft hij het over precies hetzelfde groepje waar in het krantenverslag sprake van is.

Van I - III - 19 RI hebben wij op de website slechts 2 verslagen staan, maar het goed mogelijk dat er zich meer bevinden in mijn prive-verzameling. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan een ( eventueel ) verslag/rapport van luitenant Van Dijk.

Zo ja, dan ik die voor u scannen en opsturen. Kaartmateriaal met de opstellingen van deze compagnie heb ik sowieso wel.
» Deze reactie is geplaatst op 13 oktober 2013 05:45
Totaal berichten: 1
Via de e-mail ontving de webredactie onderstaande reactie van Theo Dohle:

Geachte mevrouw mijnheer, de J.H.A. Dohle die hier wordt genoemd is mijn vader. Bijgaand treft u nog een foto aan van zijn groep militairen (mijn vader staat rechts op de foto). Daarbij bewaarde hij ook een namen en adressenlijstje, waarvan een flink deel overeenkomt met de namen hieronder. Kunt u met deze gegevens nagaan bij welk onderdeel mijn vader hoorde en of er meer bekend is over dat onderdeel?


klik voor uitvergroting


Vriendelijke groet, Theo Dohle.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2014 10:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Luitenant van Dijk was commandant van de 2e sectie van 1 - III - 19 RI. Als hij op de bedoelde lijst wordt genoemd is de kans ruim aanwezig dat uw vader behoorde tot deze sectie ( 2 - 1 - III - 19 RI ).
Materiaal betreffende 1 - III - 19 RI stuur ik u volgens inmiddels gemaakte afspraak digitaal op. 1 - III - 19 RI was gelegerd in het zuidelijk gedeelte van het vak van III - 19 RI, meteen ten noorden van de Grebbeberg bij Achterberg.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2014 10:32

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554