Discussiegroep

Onderwerp: Militaire carriere Chris Nootenboom

Totaal berichten: 3
2.655 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Goedemiddag, geïnspireerd door jullie voortreffelijke site ben ik op zoek gegaan naar gegevens van de militaire carriere van mijn oom.
Het enige wat ik heb is een foto van hem als militair, gnomen door een fotograaf die toen gevestigd was aan de Gedempte Oude Gracht in
Haarlem en een opmerking die ik hem ooit hoorde maken toen het geval van Sgt. Meijer besproken werd; 'Sukkels, ze weten niet hoe het was'.
Ik heb de gegevens opgevraagd bij Ivent en snel gekregen. Alleen weet ik er nu niet zo goed wat ze betekenen:
Bij de Koninklijke Landmacht - Schoolcompagnie van de Motordienst -
ingelijfd als gewoon dienstplichtige miv 01 okt 29
Groot verlof miv 16 mrt 30
Terug min 18 sep 33
Groot verlof miv 30 sep 33
Terug miv 15 jul 35
Groot verlof miv 01 aug 35
Behoort tot het Korps Motorartillerie miv 01 jan 36
Terug miv 11 apr 39
Groot verlof miv 20 jun 39
Terug (mobilisatie) miv 29 aug 39
Groot verlof miv 26 mei 40
Ontslagen wegens diensteindiging miv 01 jul 52

Een carriere van 21 jaar en 8 maanden! Dat waren nog eens tijden.De foto en Schoolcompagnie van de Motordienst klopt precies, want die was
toen in Haarlem gevestigd. Er zijn ook 'verhalen' bekend binnen de familie dat hij hoge officieren naar hun afspraken reed, alleen niet waneer.
Maar de opmerking 'Behoort tot het Korps Motorartillerie' kan ik niet plaatsten; was het zo dat de chauffeurs van de Motorartillerie uit de
Motordienst kwamen? Volgens 'Het krijgsvolk van weleer' van J. Klingens waren 9 RA t/m 12 RA regimenten Motorartillerie. Moet ik daar gaan
zoeken naar meer info of zou het ook de KRA (21 RA) kunnen zijn. Austerlitz wordt binnen de familie ook genoemd als 'legerplaats'.

Ik hoop dat iemand mij de goede kant op kan sturen, of eventueel een boek kan noemen waarmee ik verder kom.
» Dit bericht is geplaatst op 27 oktober 2013 14:20
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het KRA lijkt me in elk geval geen optie.
Dat werd pas pal voor de meidagen gemotoriseerd en behoorde dus eerder zeker niet tot het Korps Motorartillerie.
Ik zal verder eens kijken of ik iets met Austerlitz kan aanvangen.
» Deze reactie is geplaatst op 28 oktober 2013 12:55
Totaal berichten: 2.109
Wellicht een kleine aanvulling t.a.v. het KRA. Al medio jaren twintig werden de beide batterijen 6-veld gemotoriseerd met Ford tractoren. De motorisatie van de beide 7-veld Afdelingen - van 21.RA - werd echter wel pas in 1939 ingezet. De laatste motortractie kwam in de eerste week van mei 1940 beschikbaar, letterlijk enkele dagen voor de Duitse inval.

Austerlitz (vlakbij waar mijn stiefvader zaliger toen woonde) had volgens mij slechts een mobilisatiekampement en geen legeringslocatie voor de mobilisatie. Mijn vader sprak altijd van Kamp Austerlitz, maar had het wel over artillerie daar. Op dat vlak ben ik echter geen expert, dus wellicht zit ik ernaast. Maar ik meen dat 5.RA daar heeft gelegen.

Het Korps Motordienst had gewoonlijk overigens niets van doen met de motorartillerie. Het KMD bemande autocompagnieën en behoorde tot de Etappen- en Verkeersdienst. Uiteraard werden er wel mannen met een rijbewijs gedetacheerd bij de artillerie, of zelfs overgedragen. Zeker toen de artillerie in de jaren vlak voor de oorlog met de Trado vier afdelingen gemotoriseerde legerkorpsartillerie ging vormen en bovendien tijdens de mobilisatie nog een aantal gemotoriseerde extra artillerieafdelingen, die ook motortractie verlangden. Het lijkt voor de hand te liggen dat voor deze uitbreiding van de motorartillerie een grote schare reservisten aan de gemotoriseerde artillerie werd toegevoegd.

Het verbaast me overigens weer dat IVENT wederom niet vermeld aan welke parate eenheid uw oom werd toebedeeld. Ze hebben die informatie, maar ik constateer vrijwel stelselmatig dat als je dit niet expliciet vraagt, men het niet geeft. Naar de reden daarvoor kan ik slechts gissen. Ik vind het een zaak die voor verbetering vatbaar is.

U hebt het over een carrière van 21 jaar. Dat is een beetje overtrokken natuurlijk. Ikzelf heb ook tussen mijn 18e en 40e (na mijn parate tijd) op klein en groot verloflijsten gestaan, maar geen 22 jarige carrière in het leger gehad.

Uw oom had zijn eerste oefening, vervolgens twee herhalingsoefeningen in werkelijke dienst en daarna de mobilisatie met demobilisatie in juni 1940. Als hij niet in krijgsgevangenschap is gegaan in 1943 is hij vermoedelijk na juni 1940 nooit meer in werkelijke dienst gekomen. De meeste werden naoorlogs namelijk niet meer in werkelijke dienst teruggeroepen vanwege hun oude lichting en dus hoge leeftijd.

Wat de sergeant Meijer betreft, dat is een te complexe kwestie om hier te duiden en al helemaal vanuit een 'onderbuik emotie'. Moesten we maar niet doen.
» Deze reactie is geplaatst op 28 oktober 2013 15:44
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Volgens mijn informatie was I - 5 RA ondergebracht in het barakkenkamp Austerlitz.
» Deze reactie is geplaatst op 28 oktober 2013 16:33
Totaal berichten: 3
Hallo heren, bedankt voor uw reactie. Dit geeft toch weer wat houvast om mee verder te gaan. Op de brief van Invent staat een e-mail adres, ik ga eens proberen of ik die aanvulling kan krijgen.
Voor wat betreft Sgt. Meijer, dat is wat ik me als opmerking van mijn oom kan herinneren en dat is al die tijd blijven hangen. Vandaar dat ik denk oom Chris heeft daar misschien wel vlakbij gezeten. Het is zeker geen waarde oordeel over wie dan ook.
De combinatie 5 RA lijkt niet te passen, volgens Klingens hadden die paardentractie. Maar dat sluit gebruik van auto's voor andere zaken natuurlijk niet uit.
Ik ga eerst maar dat e-mailtje doen.
» Deze reactie is geplaatst op 28 oktober 2013 21:43
Totaal berichten: 3
Goedenavond, ik heb - heel snel - een antwoord van Invent ontvangen: de parate eenheid werd in het dossier niet genoemd. Wel was er een 'bericht omtrent personeel, afkomstig van Korps Motordienst dat is gesneuveld, overleden of met groot verlof is vertrokken. Dus toch Korps Motordienst. Zal ik bij NIMH de files daarvan moeten doornemen, in de hoop dat oom Chris daar ergens vermeldt wordt. Of heeft iemand nog ee nander idee?
In ieder geval bedankt voor de info.
» Deze reactie is geplaatst op 29 oktober 2013 22:26
Totaal berichten: 1
Korps Motordienst en Austerlitz valt wel te rijmen, aangezien meerdere eenheden tijdens de mobilisatie in Zeist en omgeving ondergebracht waren. Onder andere bij landgoed Woudschoten, tussen Zeist en Austerlitz in.

Zie ook: http://www.leger1939-1940.nl/Artikel/motordienst.htm
» Deze reactie is geplaatst op 9 april 2016 20:36

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554