Discussiegroep

Onderwerp: Jacobus van den Berg 8RA

Totaal berichten: 3
2.926 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik ben op zoek naar gegevens van mijn vader Jacobus van den Berg, geboren 4 juni 1915 te Hoevelaken die op de Grebbeberg gelegerd was tijdens de oorlog.
Hij was volgens zijn zakboekje ingedeeld bij het 8e regiment Veld-artillerie lichting 1935 III-96. Tijdens de mobilisatie zat hij in Elst in een tabaksschuur. Er is nog een foto te paard de gemaakt is voor de school in Elst. Hij heeft weinig gesproken over de oorlog maar hij heeft wel verteld dat hij munitie moest halen met paard en wagen, en dat ze later bij Schalkwijk door de Duitsers gevangen zijn genomen. Ze moesten naar Arnhem marcheren, waarbij ze onderweg over een noodbrug moesten, hij werd afgevoerd naar een gevangenkamp in Duitsland. Op 11 juni kwam hij aan in Enschede en is groot verlof verleend.

Uit verschillende dagboeken en verslagen op deze site denk ik te concluderen dat hij waarschijnlijk naar Neubrandenburg is afgevoerd.

Er is ook nog een foto waarbij hij voor een stal staat, op de gevel staat 'Stal voor officierspaarden' en op de deur MOB MNT - 1-III-1RA - MUN COL III-1RA - STAF 1RA (dit is moeilijk leesbaar).

Ik heb de volgende vragen:
- Hij zat volgens zakboekje bij 8RA maar op de foto staat 1-III-1RA is hier een verklaring voor. We denken dat deze foto tijdens de mobilisatie gemaakt is, maar dit is niet zeker.
- Is te achterhalen bij welke afdeling/onderdeel hij zat, I-8 RA valt af, hij zat niet op de Grebbe zelf, dus volgens mij zou hij bij 1 of 2 III R.A. gezeten moeten hebben.
- Is hij werkelijk afgevoerd naar Neubrandenburg.
- Over welke noodbrug moesten ze tijdens de mars naar Arnhem?

Kan iemand mij verder helpen?
» Dit bericht is geplaatst op 24 november 2013 11:51
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
II - 8 RA lijkt mij in elk geval niet de gezochte Afdeling, omdat deze tijdens de terugtocht op de Nieuwe Hollandse Waterlinie niet in de omgeving van Schalkwijk is geweest. Deze Afdeling was toegevoegd aan de 2e Divisie, de beide andere Afdelingen behoorden tot de 4e Divisie.

III - 8 RA is wel een optie.
De naam Schalkwijk wordt hier in een of meer verslagen wat betreft de terugtocht wel genoemd. Omdat ik aanneem dat uw vader behoord zal/kan hebben tot de munitiecolonne van III - 8 RA is het volgende stukje uit het Stafwerk Veldleger mogelijk relevant:
" De commandant van deze munitiecolonne had te Cothen geen verband gekregen met zijn Afdelingscommandant en was afgereden over Schalkwijk en Vreeswijk naar IJsselstein, waar hij ontdekte onderweg 10 auto's kwijt te zijn geraakt ( en talloze militairen van andere onderdelen op zijn auto's te hebben )".
De oplossing ligt dus misschien in die onderweg ( bij Schalkwijk ? ) verdwenen auto's met de militairen ( van de munitiecolonne van III - 8 RA ) die daarin zaten. Naar de ware toedracht kan ik alleen maar gissen. In elk geval zijn de Duitsers met zekerheid op de 14e mei in de omgeving van Schalkwijk opgedoken.

Overigens heeft een batterij van III - 8 RA ( de 2e ) wel degelijk tijdens het begin van de strijd op de Grebbeberg zelf gezeten.

Of uw vader werkelijk is afgevoerd naar Duitsland is na te gaan bij het NIMH in Den Haag. Daar bevindt zich informatie over de Nederlandse militairen die in de mei-oorlog krijgsgevangen zijn gemaakt. Die informatie is opvraagbaar. Adres NIMH: nimh@mindef.nl

Wat die noodbrug betreft lijkt het Amsterdam - Rijnkanaal een optie. Zoveel andere serieuze mogelijkheden biedt de sector Schalkwijk - Arnhem niet.
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2013 17:41
Totaal berichten: 3
Hartelijk dank voor uw reactie. Nog een vraagje, is ook bekend of bij de munitiecolonne ook paarden en wagens behoorden, in het verslag van de commandant van de munitiecolonne wordt alleen over auto's gesproken.
» Deze reactie is geplaatst op 2 december 2013 20:40

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554