Discussiegroep

Onderwerp: Teun Molenaar

Totaal berichten: 2
2.478 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Goedendag,

Ik hoop dat mij kunt helpen met informatie over mijn grootvader.

Mijn grootvader Teun Molenaar, kwam als dienstplichtige op in lichting 38-1. Zijn rang is mij niet bekend.
Hij zou gestationeerd zijn bij Peel - raamstelling te Mill tijdens de mobilisatie.
Er waren 2 infanterie regimenten geplaatst te Mill.
De I-6 en I-3 infanterie regiment.

Als er enigszins informatie bekend is over mijn grootvader zou ik dit prijs stellen.
» Dit bericht is geplaatst op 10 maart 2014 20:19
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Over uw grootvader persoonlijk hebben wij geen informatie. Die zal ook moeilijk te verkrijgen zijn. Appelijsten zijn vrijwel niet bewaard gebleven en verslagen en rapporten vermelden zelden de namen van militairen uit ( met name ) de lagere rangen.

Om te achterhalen of hij deel uitmaakte van 3 RI dan wel 6 RI kunt u het beste contact opnemen met IVENT ( zie hun website voor adresgegevens en hoe te handelen ) en daar vragen om de Militaire Staat van Dienst van uw grootvader. Dat levert in elk geval het stamregiment op, dus of 3 RI of 6 RI.
Vraag ook specifiek naar het onderdeel in mei 1940, soms hebben ze dat bij IVENT, soms ook niet. Belangrijk is namelijk niet alleen het regiment, maar zeker ook bataljon en compagnie. Zo is b.v van 3 RI alleen het 1e bataljon in de Peel-Raamstelling ( bij Mill ) gebleven op de 10e mei, terwijl beide andere bataljons zijn meegetrokken met het 3e Legerkorps over de grote rivieren. Hetzelfde geldt voor 6 RI.
Kennis van bataljon en compagnie is onontbeerlijk als je iemand's wederwaardigheden tijdens de meidagen met enige kans op succes wilt reconstrueren.
Wanneer u de gegevens van IVENT heeft ontvangen kunt u ze desgewenst aan ons doorgeven zodat wij ( mits er voldoende gegevens zijn ) zo'n reconstructie kunnen maken.

U kunt het ook nog proberen bij onze bevriende vereniging te Mill ( zie hun website / kijk onder Slag bij Mill ). Er is een ( minimale ) kans dat zij meer weten.
» Deze reactie is geplaatst op 11 maart 2014 12:50

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554