Discussiegroep

Onderwerp: Sergeant C. Kroon, verm. 15e compagnie PAG

Totaal berichten: 3
2.429 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Familie- en veteranenzaken
Van mijn grootvader (overleden 1991) Cornelis Kroon weet ik zeker dat hij bij 15 RI in de omgeving van Woudenberg en Scherpenzeel ingedeeld was. Ik herinner me dat hij met name sprak over PAG en heeft me ooit eens laten zien waar vandaan hij vuur uitbracht of zag uitbrengen op de toren van Scherpenzeel. Vermoedelijk diende hij dus bij de 15e compagnie PAG.
Is er iets over deze eenheid of over hem bekend? Uiteraard zal ik dezelfde vraag richten tot het NIMG. Bij voorbaat dank,
Martijn van Veen
» Dit bericht is geplaatst op 8 juli 2014 21:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik kan U wel een overzicht geven van de inzet van 15 RI en ook wel een kaart bezorgen met o.a de Pag-opstellingen van de 15e compagnie pag, maar ik bezit helaas geen verslag van deze compagnie en heb ook geen speciale kennis van het wel en wee van deze eenheid. Zo'n verslag ( ik neem van de hand van de commandant reserve eerste luitenant P.W van Toer ) bevindt zich met zekerheid wel bij het NIMH in Den Haag onder catalogusnr. 505005.
Neemt U daarover contact op met het NIMH ( nimh@mindef.nl ). Misschien willen ze het opsturen, maar de kans is groter dan men U vraagt het ter plekke te komen inzien. Of het erg informatief is blijft afwachten.

Informatie over uw grootvader persoonlijk zal heel moeilijk te verkrijgen zijn via de officiele kanalen. Vrijwel alle appellijsten zijn destijds op bevel van hogerhand vernietigd en namen van vooral militairen uit de lagere rangen komen in rapporten en verslagen mar met mondjesmaat voor. Informatie zou feitelijk moeten komen van medestrijders van destijds, maar zoveel zijn er daar niet meer van en zo ze er nog wel zijn niet makkelijk te achterhalen.

Overigens wat betreft de Pag-opstellingen: niet zo heel lang geleden zijn vlakbij de Pothbrug op de grens van Scherpenzeel en Woudenberg in de liniedijk de restanten gevonden van een daar destijds geplaatste opstelling van de 15e compagnie Pag.
» Deze reactie is geplaatst op 9 juli 2014 13:23
Totaal berichten: 3
Ik ben blij met iedere informatie die u mij zou kunnen geven. Ik ben ondertussen ook in contact met het NIMH, dus ik wacht even af. Alvast bedankt voor uw antwoord.
» Deze reactie is geplaatst op 15 juli 2014 12:10

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554