Discussiegroep

Onderwerp: jan rijks

Totaal berichten: 1
2.501 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
ik ben op zoek naar gegevens van mijn vader Jan Rijks geboren op 11 september 1918 te amsterdam. In welk regimenst heeft hij gediend. Ik weet het 8 regiment infanterie. maar welk onderdeel is mij onbekend. Wel weet ik dat hij op de Grebbe heeft gediend maar weet niet waar. Gaarne wil ik daar meer over te weten komen
» Dit bericht is geplaatst op 31 juli 2014 13:38
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De naam Rijks komt in ons archief helaas niet voor. Dat is op zichzelf niet zo vreemd omdat
A) er zo goed als geen appellijsten van destijds zijn overgebleven ( op bevel van hogerhand vernietigd )zodat je geen lijsten kunt afvinken op namen en
B) namen van militairen uit de lagere rangen zelden of nooit in verslagen en/of rapporten worden genoemd.

Het enige dat overblijft ( tenzij zich hier iemand van vroeger zou melden, wat niet waarschijnlijk is na bijna 75 jaar ) is contact opnemen met IVENT ( voor contactmogelijkheden en hoe te handelen zie hun website ) en daar te vragen om de Militaire Staat van Dienst van uw vader. Die Staat van Dienst levert in elk geval het stamregiment op. Dat zal dan waarschijnlijk 8 RI zijn. Ik neem tenminste aan dat u dit regiment niet toevallig noemt.Maar vraag daarom specifiek naar bataljon en compagnie in mei 1940.
Soms hebben ze die gegevens wel, soms ook niet. Maar het gebeurt zelden dat IVENT daar meteen in eerste instantie mee komt als er niet direct naar gevraagd wordt. Wij hebben tenminste die ervaring.
Heeft IVENT die gegevens inderdaad wel beschikbaar, neem dan weer contact met ons op. Wij kunnen dan vrij zeker een reconstructie maken van wat vader in de meidagen zo ongeveer beleefd moet hebben.

Heeft IVENT die gegevens inderdaad wel beschikbaar, neem dan weer contact met ons op. Wij kunnen dan vrij zeker een reconstructie maken van wat vader in de meidagen zo ongeveer beleefd moet hebben.
» Deze reactie is geplaatst op 31 juli 2014 15:27

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554