Discussiegroep

Onderwerp: MC III 46 R.I.

Totaal berichten: 2
2.166 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Mijn vader zat bij dit regiment. Ik ben echter benieuwd of daar ook een zekere Ir. Jan Cleyndert, reserve 1e luitenant infanterie toe behoorde alsmede Luitenant Ir. Tj. de Vries.
Beide heren zijn in het kader van de Opbouwdienst betrokken geraakt bij het Detachement Opsporing Delfstoffen in Twente. Ook Kapitein van de Generaler Staf Paters was hier bij betrokken. Het schijnt dat diverse soldaten van de MC III 46 R.I. later bij dit Detachement betrokken zijn geraakt en in Twente op zoek zijn gegaan naar Delfstoffen.
» Dit bericht is geplaatst op 11 oktober 2014 20:19
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Geen van beide officieren heb ik aangetroffen bij 46 RI. In het Officiersboek van 1940 is wel te vinden de reserve 2e luitenant J Cleijndert, geboren 1910, hij behoorde tot het Korps Motordienst. Daarnaast de reserve 1e luitenant Ir. T de Vries, geboren 1904. Ook hij behoorde tot het Korps Motordienst.
Dit moeten vrijwel zeker de gezochte officieren zijn. Er was verder alleen een P.C Cleijndert te vinden en van de drie T de Vriezen was dit de enige met een ingenieurstitel. Dat ze allebei tot het Korps Motordienst behoorden lijkt me ook een sterke aanwijzing.
» Deze reactie is geplaatst op 12 oktober 2014 11:29
Totaal berichten: 2.109
» Deze reactie is geplaatst op 13 oktober 2014 01:25

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554