Discussiegroep

Onderwerp: Waar bevond mijn opa zich?

Totaal berichten: 1
2.537 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Beste allemaal,

'Mijn opa heeft op de Grebbeberg gevochten', is ongeveer het enige dat ik wist over mijn opa in de Tweede Wereldoorlog. Nu wil ik graag meer weten over zijn situatie en ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.

Wat weet ik?
- Lubbertus Engeltjes, geb. 19-12-1914.
- kaart met: 1-1-11 R.I. 2e legerkorps (ik vind echter alleen het 2e en 3e bataljon terug van 11 R.I.)
- verschillende foto's/kaarten met zijn groep. Eén kaart met de tekst: De scherpschutters van SRO's (gemaakt in Harskamp, 3-7-'34)
- een kaart aan zijn vriendin, afgestempeld in Leersum

Mijn opa ging ieder jaar naar de herdenkingen op de erebegraafplaats en liep dan langs de graven, terwijl hij de graven aanwees van kameraden. Daarnaast was hij waarschijnlijk in een school ingekwartierd.

Ik was 2 toen mijn opa overleed, dus ken de verhalen en gegevens alleen van mijn ouders en de foto's/kaarten. Ik zou het geweldig vinden om, in ieder geval, een deel van zijn verhaal of dat van zijn compagnie te kunnen reconstrueren.

Bedankt voor jullie hulp!
Bekijk foto
» Dit bericht is geplaatst op 29 oktober 2014 11:07
Totaal berichten: 2.109
Het 1e Bataljon van 11.RI werd (met de regimentsstaf en enige ondersteuning van mortieren en PAG) vanuit de Grebbelinie op 10 mei via Gouda naar Rotterdam verplaatst. Zij namen daar aan gevechten deel, met name in de sector Overschie en aan de Parkkade. De laatste gevechten werden door 1-I-11.RI gevoerd en kostten drie doden. Deze slachtoffers zijn ook vermeld op http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=nederlandse-gesneuvelden
» Deze reactie is geplaatst op 29 oktober 2014 12:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
1 - I - 11 RI telde inderdaad 3 gesneuvelden, maar die zijn geen van allen begraven op het Erekerkhof - Grebbeberg. Als uw grootvader de graven van zijn gesneuvelde kameraden aanwees moet je dat dus waarschijnlijk in een groter verband zien, namelijk kameraden binnen het regiment als zodanig. Dat zijn dan automatisch gesneuvelden van II - 11 RI of III - 11 RI.

Ik denk dat we niet automatisch moeten aannemen dat uw grootvader bij het uitbreken van de oorlog nog bij 1 - I - 11 RI was ingedeeld. De kans is ruim aanwezig, maar het hoeft niet zo te zijn.

Op die kaart is weliswaar sprake van 1 - I - 11 RI, maar van wanneer precies is die informatie? Zo goed als zeker stamt die van voor de meidagen. Puur in theorie kan hij verplaatst zijn naar een ander bataljon van 11 RI, waardoor hij wel op de Grebbeberg ingezet zou zijn. Zoals de officiele lezing in de familiedat wil. Dit zal overigens zeer moeilijk terug te vinden zijn.

Er bestaat daarnaast ook een zekere kans dat uw grootvader niet in Rotterdam is ingezet, ook als hij op de 10e mei 1940 nog wel deel uitmaakte van 1 - I - 11 RI.
Van 1 - I - 11 RI waren namelijk niet alle onderdelen in Rotterdam aanwezig. Er ontbrak een sectie die elders nodig was en die is destijds vervangen door een sectie van de 2e compagnie ( 2 - I - 11 RI ). Die laatste compagnie was in Rotterdam als zodanig niet aanwezig, 1 secties was dus aanvulling voor 1 - I - 11 RI, 1 sectie aanvulling van 3 - I - 11 RI en 2 secties dienden als bewaking voor het hoofdkwartier van Generaal Harberts in Doorn.
Van 1 - I - 11 RI miste dus in Rotterdam in elk geval een sectie. Waar die wel was heb ik ( nog ) niet kunnen achterhalen.
» Deze reactie is geplaatst op 30 oktober 2014 13:12
Totaal berichten: 2.109
Het bataljon 11.RI te Rotterdam bestond uit:
1-I-11.RI
3-I-11.RI
MC-I-11.RI
1-III-11.RI
PAG-11.RI

1-I-11.RI is volgens mij volledig naar Rotterdam gegaan Hajo. Het verslag van de kapitein De Groot spreekt niet van een achtergebleven of gedetacheerde sectie. Bij hen werd de 2e Sectie MC aangesloten.

Daarnaast is 2-I-11.RI opgeheven. Twee secties werden naar Zeist gestuurd en de twee andere, kennelijk niet erg goed bezet, individueel verdeeld over de 1e en 3e Compagnie. Alleen kapitein Dewez bleef, zoals bekend, en nam een samengesteld detachement onder zijn hoede van niet-11.RI troepen. Wellicht bleef zijn stafgroepje bij hem. Daarover heb ik geen bericht.

Voor zover ik kan nagaan is behoudens de twee secties van 2-I die naar Zeist gingen en de C-2-I echt geheel I-11.RI naar Rotterdam gegaan.
» Deze reactie is geplaatst op 30 oktober 2014 17:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het kan zijn dat mijn aanname niet helemaal correct is, maar het Stafwerk meldt toch ook dat wat betreft de 10e mei van I - 11 RI de helft (!) elders was gedetacheerd en dat daarom een compagnie van III - 11 RI bij 1 - 11 RI was ingedeeld. Misschien dat dit toch wel wat ruimte overlaat.
» Deze reactie is geplaatst op 30 oktober 2014 19:29

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554