Discussiegroep

Onderwerp: gemobiliseerd IIe Afdeling van het 8e Regiment Artillerie

Totaal berichten: 1
2.099 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Mijn vader heeft in Mei 1940gevochten bij de Grebbeberg. Ik heb foto's van hem
in opleiding in de buurt van Elst. Hij heeft nooit over die tijd gepraat, maar ik weet wel dat er elk jaar een reunie was en herinner me daar nog een naam van:Nikasie(? ik heb de naam alleeen maar gehoord.
Mijn vaderrs naam was: G.J.M. van der Kerk.
Ik zou graag wat meer weten van die tijd van zijn leven
» Dit bericht is geplaatst op 4 december 2014 18:54
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Informatie over de persoon van uw vader hebben wij niet. Alleen al niet omdat hij , als hij inderdaad was ingedeeld bij II - 8 RA, niet betrokken is geweest bij de Slag om de Grebbeberg. Van 8 RA waren de 1e en 3e afdeling wel opgesteld in de directe omgeving van de Grebbeberg, maar de 2e afdeling ( II - 8 RA ) niet. Die ondersteunde de 2e divisie en bracht vuur uit in de sector Veenendaal - Woudenberg. II - 8 RA was opgesteld bij de Vacantiekolonie iets ten zuiden van Overberg, de afdelingscommandant had zijn commandopost ( inderdaad ) in Elst ( Dikkenberg ).
» Deze reactie is geplaatst op 4 december 2014 20:17
Totaal berichten: 433
De naam Nikasie, daar gespeld als Nicasie, komt wel op een lijst van officieren van II-8 RA voor in het Dagboek van 1e Lt C.W. de Visser, Staf 8 RA. De eerste was luitenant bij II-8 RA onder kapitein Dudok van Heel. De Afdeling was ingedeeld voor steun aan 10 RI en 22 RI, later vooral 22 RI bij de II Div. De afdeling gaf vuren af vóór De Schans (op grote afstand, met slanke brisantgranaten 7 Veld). In de avond van 12 mei wrd vuur uitgebracht op Duitse granaatwerpers ("mijnenwerpers") bij boerderij Nieuw Engelaar en op andere Duitse eenheden bij Renswoude (als storend vuur, om aanvoer van munitie naar de Duitse granaatwerpers te voorkomen). In de ochtend van 13 mei opnieuw vuur uitgebracht op Nieuw Engelaar met drie batterijen. Ca. 15 uur kwam het bevel om gereed te maken voor de terugtocht. Om 18.00 uur nog vuur uitgebracht, opnieuw vóór De Schans. Om 19.00 uur kwam het definitief bevel voor de terugtocht. Nieuw legeringsgebied bij Oud Wulven (tussen Utrecht en Houten, bij Fort Vechten). In de ochtend van 14 mei verplaatst naar boomgaarden in de gemeente Jutphaas. Over uw vader helaas geen bijzonderheden gevonden.
» Deze reactie is geplaatst op 15 december 2014 17:04
Totaal berichten: 433
Nog een aanvulling over Lt Nicasie. Hij was verplegingsofficier. Dus hij regelde alles voor wat de afdeling elke dag nodig had. Het ging dan over de "in- en uitwendige verzorging". Van wasgelegenheid, voeding, kleding, onderdak, en alles wat de afdeling elke dag nodig had behalve wapens, munitie, en transport. Mogelijk was uw vader bij de eenheid van deze luitenant ingedeeld. Dat hoeft natuurlijk niet, omdat iedereen wel eens met de verplegingsofficier te maken kan hebben gehad.
» Deze reactie is geplaatst op 15 december 2014 17:28

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554