Discussiegroep

Onderwerp: 5e Depot- Bataljon 5e Depot-Compagnie

Totaal berichten: 17
4.558 keer gelezen
41 reacties
Categorie: Gezocht... / Mobilisatie en interbellum
Hallo,

Kan iemand mij vertellen waar het 5e Depot- Bataljon en dan specifiek de 5e Depot-Compagnie van dit Bataljon was gepositioneerd in de mobilisatie / meidagen '40.

Ik heb een naam die aan dit onderdeel is te koppelen:
Reserve-kapitein C.ONVLEE

Alle informatie is welkom.

Bij voorbaat dank!
» Dit bericht is geplaatst op 5 december 2014 06:44
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Antwoord: Alkmaar.
De bedoelde 5e compagnie is op 10 mei naar de kust gestuurd ter versterking van de 10e reserve grens compagnie.
» Deze reactie is geplaatst op 5 december 2014 10:18
Totaal berichten: 17
Hallo Hajo,

Bedankt voor de reactie!
Is er ook bekend waar ze voor de 10e mei waren ondergebracht?
Is er nog wat bekend over de C- res.kap ONVLEE?
Zijn er nog noemenswaardige acties geweest in de meidagen bij de 10e RES. G.C?

BvD,

Mvg,
Arnold
» Deze reactie is geplaatst op 5 december 2014 13:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
C. Onvlee staat in het Officiersboek 1940 nog genoteerd als 1e luitenant. Zijn promotie tot kapitein zou dus niet ver voor het uitbreken van de oorlog plaatsgevonden moeten hebben. Vrij laat lijkt me, hij stamt van 1895.

Van de 10e reserve grens compagnie ( commandopost in Bergen aan Zee, secties geplaatst bij Bergen aan Zee, Egmond aan Zee, Camperduin en paal 44.8 ) heb ik alleen kunnen vinden dat men op de 14e mei nog is verplaatst naar de Positie IJmuiden en vandaar in de nacht van 14 op 15 weer terug. Of de 5e compagnie nog steeds daarbij was is me niet duidelijk geworden. Zo niet, dan zal die 5e compagnie zich waarschijnlijk hebben bevonden bij Kwadijk, waar het 5e dep.bataljon inmiddels was gearriveerd.

Veel meegemaakt zal de 10e reserve grens compagnie trouwens niet hebben. Mogelijk een enkele vliegtuigaanval ( wordt niet speciaal vermeld ) of misschien een jacht op vermeende parachutisten ( wat nogal eens is voorgekomen in Noord-Holland ).
» Deze reactie is geplaatst op 5 december 2014 15:10
Totaal berichten: 17
Hajo, bedankt voor de informatie.
Is ook bekend waar 5e dep.bataljon eerst heeft gelegen alvorens in Kwadijk aan te komen. (marsroute)

Is er ook bekend wie de BC was van 5e dep.bataljon en daaronder weer de CC´n.

BvD,
» Deze reactie is geplaatst op 5 december 2014 18:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De 5e compagnie zal ergens tussen Bergen aan Zee en Egmond aan Zee hebben gelegen. Of en hoe men eventueel naar Kwadijk is gegaan wordt niet verteld. Misschien bezit het NIMH een verslag waaruit dat zou kunnen blijken.

Naam cc. 5e depot bataljon: majoor - titulair J.M.N van der Drift.
Namen van de compagnies-commandanten ontbreken.
» Deze reactie is geplaatst op 5 december 2014 19:05
Totaal berichten: 183
Daar de gevechtsberichten en dagboeken, die aanwezig zijn geweest, vernietigd zijn wordt het een moeilijk verhaal om alles te reconstrueren.
Ik probeer een zo goed mogelijk overzicht te geven op basis van de gegevens die ik heb.

Staf:
Commandant majoor der infanterie tit. J.M.N. van der Drift.
1e Luitenant der infanterie D.B. de Jong.
Administrateur en verplegingsofficier res. kapitein der militaire administratie F. Swart.

1-5 Dep.Bat.
Commandant res. 1e luitenant der infanterie H.R. Swart, kan echter ook res. kapitein der infanterie D. Wildeboer zijn.

2-5 Dep.Bat.
Commandant res. kapitein der infanterie G. Dorré

3-5 Dep.Bat.
Commandant res. kapitein der infanterie G.E. van Hoewijk

4-5 Dep.Bat. = 5 Dep.C.B.T. onder Commandant Westfront-Vg.H., Groep Alkmaar, als bewakingscompagnie. Op 7 en 8 mei belast met bewaking kuststrook tussen Bergen aan Zee en Bakkum aan Zee. Op 9 mei, vanwege oververmoeidheid, afgelost door 5-5 Dep.Bat. tot 4-5 Dep.Bat. weer uitgerust was.
Commandant res. kapitein der infanterie A.W. Bijl.

5-5 Dep.Bat.
Onder groepscommandant Alkmaar voor kustverdediging te Bergen aan Zee als aflossing van 4-5 Dep.Bat.
Commandant res. 1e luitenant der infanterie C. Onvlee.

6-5 Dep.Bat.
Voor bewakingsdiensten in het kantonnement Alkmaar.
Commandant res. kapitein der infanterie A. van Laer.
Commandant 3e sectie res. 1e luitenant der infanterie J.L.I. Baruch.

7-5 Dep.Bat.
Voor bewakingsdiensten in het kantonnement Alkmaar.
Commandant res. kapitein der infanterie G. van Drongelen.

Op 12 mei werd het 5e Depotbataljon belast met de afsluiting van de uit noordelijke en oostelijke komende toegangswegen naar Alkmaar en het oprichten van zware versperringen.

Op 14 mei, om 15.00 uur, kreeg men opdracht om naar Kwadijk te vertrekken, om 19.30 uur stond men gereed, inclusief de teruggekeerde 5e compagnie,maar omdat inmiddels de capitulatie bekend geworden was is het bataljon in Alkmaar gebleven.

In de nacht van 14/15 mei is men om 04.00 uur begonnen met het opruimen van de versperringen. Daar waren ze om 08.00 uur mee klaar.

Bij het NIMH zijn gevechtsrapporten aanwezig van het 5e Depot Bataljon.
» Deze reactie is geplaatst op 6 december 2014 16:38
Totaal berichten: 17
Hajo & Ton,

Dank voor de gedeelde informatie!

Mvg,
Arnold
» Deze reactie is geplaatst op 7 december 2014 16:40
Totaal berichten: 1
zie bericht van Ton van den Hurk:
D. Wildeboer (mijn schoonvader), reservekapitein is inderdaad in de meidagen van 1940 actief geweest nabij de kust in Noord Holland, maar ik weet niet of hij daar commandant was.
Na de oorlog is hij als reserve majoor commandant geweest van de mijnenschool (Bergen op Zoom?)en per 1948 commandant Nat Reserve district Overijssel
» Deze reactie is geplaatst op 30 april 2015 22:23
Totaal berichten: 1
Het bericht van Ton van den Hurk brengt mij eindelijk op het spoor van mijn vader (H.R.Swart). Ik heb lang gezocht naar zijn onderdeel.
Zelf kan ik mij maar weinig herinneren uit die tijd, Ik ben van 1936.
Mijn moeder noemde wel eens naar aanleiding van foto's kapitein Wildeboer en ook de naam luitenant Lebbing werd genoemd.
Kan ik nog ergens vinden welke officieren toen deel uitmaakte van 5 Dep. Bat. en waar zij in Almaar waren gelegerd? Het archief in Alkmaar kan dat niet zeggen.
Ik heb nog een foto van een diner (in Alkmaar?) waarop ca 45 officieren waaronder mijn vader en kapitein Van Drongelen aanwezig zijn. Ik zal die opsturen.
» Deze reactie is geplaatst op 2 december 2015 15:54
Totaal berichten: 183
Ik heb bovenstaande opsomming gemaakt op basis van de gegevens die ik heb.
Ik heb twee documenten, het ene is gedateerd op 17 januari 1940 en het andere document is bijgewerkt t/m 1 maart 1940.
Dus kan ik op dit moment geen garantie geven wie op 10 mei 1940 bij 5 Dep.Bat. aanwezig was. Afwijkingen of veranderingen zijn natuurlijk mogelijk.
Toch denk ik dat bovenstaande opsomming redelijk betrouwbaar is en een hulp kan zijn voor verder onderzoek.
Behalve van officieren heb ik ook namen van onderofficieren.

In ieder geval, wie interesse heeft in mijn documenten kan contact met mij opnemen per mail.
» Deze reactie is geplaatst op 2 december 2015 20:17
Totaal berichten: 183
Hierbij een oproep aan iedereen die op bijgevoegde foto personen herkent.
Het is zeer waarschijnlijk een groepsfoto van officieren van het 5e Depotbataljon Infanterie tijdens een diner tijdens de mobilisatietijd in Alkmaar.
Er zijn al enkele personen herkend, maar het zou mooi zijn om nog meer personen herkend te hebben.
Hopelijk veel reacties.

Klik hier voor vergroting (3 MB)

» Deze reactie is geplaatst op 30 december 2015 17:26
Totaal berichten: 183
Als aanvulling op bovenstaand verzoek kan ik melden dat de mogelijke locatie van het diner in Het Gulden Vlies te Alkmaar is.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2016 14:52
Totaal berichten: 183
Dankzij de medewerking van het NIMH te Den Haag heb ik een gevechtsverslag van de 1e compagnie van het 5e Depotbataljon Infanterie gekregen.
Daaruit blijkt dat res. kapitein der infanterie D. Wildeboer toch de commandant was van de 1e compagnie.
Daaruit blijkt ook dat de compagnie op 12 mei 1940 betrokken was bij de beveiliging van het Kantonnement Alkmaar. Het vormde een wacht, bestaande uit 2 secties met daaraan toegevoegd een zware mitrailleur.
Op 13 mei 1940 heeft res. 1e luitenant der infanterie H.R. Swart van de compagnie het commando van deze wacht overgenomen tot 14 mei 1940 om 14.30 uur.
Zie verder het hierboven eerder vermelde overzicht van het 5e Depotbataljon Infanterie.
» Deze reactie is geplaatst op 6 januari 2016 23:36
Totaal berichten: 183
Dankzij de medewerking van het NIMH heb ik een kopie van een gevechtsverslag van de 1e compagnie van het 5e Depotbataljon Infanterie ontvangen. Daaruit blijkt dat res. kapitein der infanterie D. Wildeboer de commandant was op 10 mei 1940. Op 13 mei heeft res. 1e luitenant der infanterie H.R. Swart tot 14 mei in de middag tijdelijk het commando overgenomen.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2016 18:25
Totaal berichten: 2.109
Die foto moet wel meer tonen dan alleen het 5e Grensbataljon. De achterste rij bestaat uit tenminste vier hoofdofficieren, inclusief een overste. Het bataljon zelf had als enige hoofdofficier de BC majoor (tit.) J. vd Drift. Ik herken tenminste één overste en drie majoors op de foto. Het aantal kapiteins is ook groot. Dit is een veel breder verband dan alleen dit depotbataljon.

Ik vermoed dat we hier kijken naar een diner van de VIIIe Depotbrigade van de overste H.C. Honig, met de officieren van de drie depotbataljons 5 (Alkmaar), 16 (Alkmaar) en 21 (Schoorl). Dat zou een verklaring kunnen zijn voor drie majoors en een overste en tevens de locatie Alkmaar.
» Deze reactie is geplaatst op 16 januari 2016 16:50
Totaal berichten: 183
Bedankt voor de reactie Allert.
Het zou inderdaad meer kunnen zijn dan alleen het 5e Depotbataljon Infanterie. Ook ik meende dat de hoofdofficier in het midden de res. luitenant-kolonel der infanterie (overste) H.C. Honig zou kunnen zijn, maar ik kon de hoofdofficier niet herkennen omdat ik niet weet hoe hij er uit heeft gezien. Op de foto staan inderdaad een aantal hoofdofficieren die ik niet herken.
Het zou mooi zijn als je de personen die je herkent zou kunnen identificeren. Hoe meer er herkent worden, des beter kun je verder onderzoeken.
Ik zat inderdaad zelf te denken dat het een bijeenkomst was van het 5e Depotbataljon Infanterie met als extra het kader van het VIIIe Depot Infanterie evt. aangevuld met officieren van gezondheid en evt. aalmoezeniers of veldpredikers. Ik weet niet wat de kraagemblemen waren van die officieren. Ik weet ook niet wat de gelegenheid van dat diner was. De locatie staat wel vast. Het Gulden Vlies te Alkmaar, dat is door de eigenaar bevestigd.
Voor een groepsfoto van officieren van het hele VIIIe Depot Infanterie vind ik het aantal personen die op de foto staan wel erg krap. Op mijn lijst van officieren voor het 5e Depotbataljon Infanterie kom ik al tot een aantal van 29 officieren en 9 vaandrigs, wat al op een totaal van 35 personen komt. Natuurlijk staat niet iedereen daarvan op de foto denk ik. Dienst ging gewoon door denk ik dan. Maar het zou inderdaad kunnen.
Wat ik tot nu toe wel zeker weet is dat de commandant (een kapitein) van 7-5 Dep.Bat. en de commandant (een kapitein) van 1-5 Dep.Bat. met twee van zijn sectiecommandanten (twee 1e luitenants) zijn herkend.
Dus Allert, reageer a.u.b. en identificeer zoveel mogelijk personen die je herkent.
» Deze reactie is geplaatst op 21 januari 2016 12:48
Totaal berichten: 2.109
Ton, ik heb helaas geen smoelenboek, en zeker van die depotbataljons is verder weinig informatie. Alleen kun je op basis van rangen wel vaststellen dat hier veel meer dan een depotbataljon verpoost. Een depotbataljon met één majoor en een aantal kapiteins kan een klein zaaltje vullen. OvG bewogen zich op dit niveau maximaal tot de rang van kapitein gelijkgestelden (OVG1). Dirigerend OVG3 (majoor) kwam je hier niet tegen, tenzij op brigadeniveau.

We zien hier denk ik echt een officiersdiner voor de brigade. Dat is een inschatting, maar het is beslist veel breder dan alleen van het depotbataljon.
» Deze reactie is geplaatst op 1 februari 2016 18:58
Totaal berichten: 183
Allert, ik denk dat je toch gelijk hebt met het feit dat het inderdaad om een officiersdiner voor het gehele depot (brigade) gaat. Ik heb bij deze reactie een bewerkte foto met nummering toegevoegd.
Ik heb de foto nogmaals goed bestudeerd en ik kom tot de conclusie dat er 1 luitenant-kolonel, 3 majoors, ± 15 kapiteins, ± 27 eerste of tweede luitenants en 6 personen die niet herkenbaar aan de rang zijn. In totaal gaat het om minimaal 51 personen die herkenbaar zijn op de foto. Ik denk dat er bovendien maar hoogstens 2 of 3 mensen niet zichtbaar of de foto staan (zie einde van de tafels, voor op de foto).
Voor alleen het 5e Depotbataljon staan er inderdaad teveel kapiteins op de foto. Het 5e Depotbataljon had hoogstens 5 kapiteins der infanterie, 1 kapitein der militaire administratie en 2 officieren van gezondheid der 1e klasse. Wat een totaal van 8 kapiteins geeft.

Dan zou het kunnen gaan om luitenant-kolonel H.C. Honig (nr. 26), de majoors J.M.N. van der Drift van het 5e Depotbataljon, A.M.M. van Baak van het 16e Depotbataljon en C.E.M. Deschrevel van het 21e Depotbataljon (nummers 16,27 of 28). Bij nummer 28 heb ik een beetje twijfel of het inderdaad een majoor is en geen kapitein. Nummer 29 lijkt me namelijk een ouder persoon.
Nummer 5 is geïdentificeerd als Gijsbertus van Drongelen, reserve kapitein der infanterie, commandant van 7-5 Dep.Bat. Nummer 31 is geïdentificeerd als Dirk Wildeboer, reserve kapitein der infanterie, commandant van 1-5 Dep.Bat. en de nummers 34 en 35 zijn geïdentificeerd als resp. Paulus Johannes Lebbink en Hendrik Remt Swart, beiden reserve 1e luitenant der infanterie. Beiden van 1-5 Dep.Bat.
Ik hoop de komende tijd nog meer personen te kunnen identificeren. Hopelijk reageren er zelf nog meer mensen.

Van het VIIIe Depot Infanterie heb ik de volgende gegevens:

Staf:
Commandant reserve luitenant-kolonel (overste) der infanterie H.C. Honig.
Kapitein-adjudant reserve kapitein der infanterie P. Goenee.
Geestelijke verzorging reserve-veldprediker ds. H. Velema.
Geestelijke verzorging hulpaalmoezenier (reserve majoor) J.E. Blom.
Plaatselijk adjudant reserve 1e luitenant der infanterie D. Koedam.

Van het 16e en het 21e Depotbataljon Infanterie heb ik alleen de volgende gegevens:

16 Dep.Bat.:

Staf:
Commandant majoor der infanterie tit. A.M.M. van Baak.
Administrateur en verplegingsofficier reserve kapitein der militaire administratie F.J.L. Vullinghs.

1-16 Dep.Bat.
Commandant niet bekend.

2-16 Dep.Bat.
Commandant reserve kapitein der infanterie G.A. Vermeulen.
Reserve 1e luitenant der infanterie A.C. Cosman.

3-16 Dep.Bat.
Commandant niet bekend.

4-16 Dep.Bat.
Commandant reserve kapitein der infanterie ir. N.E. Servatius

5-16 Dep.Bat.=16 Dep.C.B.T. (bij E.V.D.).
Commandant kapitein der infanterie J.J. Zomer.

6-16 Dep.Bat.
Commandant reserve 1e luitenant der infanterie S.P. van Leeuwen.

7-16 Dep.Bat.
Commandant reserve kapitein der infanterie A. van Vlijmen.

21 Dep.Bat.

Staf:
Commandant reserve majoor der infanterie C.E.M. Deschrevel.
Administrateur en verplegingsofficier reserve adjudant-onderofficier van de militaire administratie A. Gelderman.

1-21 Dep.Bat.
Commandant reserve kapitein der infanterie B. Scholte.

2-21 Dep.Bat.
Commandant reserve kapitein der infanterie J. Ofeigssen.

3-21 Dep.Bat.
Commandant reserve kapitein der infanterie M. Hekelaar.

4-21 Dep.Bat.=21 Dep.C.B.T. (bij C.-Stg.Hd.).
Commandant reserve kapitein der infanterie J.B.P.M. de Swart.

5-21 Dep.Bat.
Commandant reserve kapitein der infanterie G.J.A. Heino

6-21 Dep.Bat.
Commandant reserve kapitein der infanterie J.D. Lier.

7-21 Dep.Bat.
Commandant reserve 1e luitenant der infanterie H.J. Hopster.

Onbekende indeling bij 5 Dep.Bat.: 1e luitenant der infanterie K.N.I.L. W.G. Nooij.

Onbekende indeling bij 21 Dep.Bat.: 1e luitenant der infanterie J. Slegtenhorst.

Hopelijk bij het lezen van deze namen komen er meer reacties.Klik hier voor vergroting (2 MB)
» Deze reactie is geplaatst op 3 februari 2016 17:06
Totaal berichten: 183
Opnieuw een identificatie.
De majoor op de foto met het nummer 27 is door zijn kleinkinderen geïdentificeerd als zijnde majoor der infanterie tit. J.M.N. van der Drift, de commandant van het 5e Depotbataljon Infanterie van het VIIIe Depot Infanterie.
Hopelijk volgen nog meer reacties van andere mensen.
» Deze reactie is geplaatst op 10 februari 2016 17:33
Totaal berichten: 183
Bij het vermelden van de kaderlijst van het 5e Depotbataljon Infanterie is een klein foutje ingeslopen.
De vermelde J.L.I. Baruch was geen sectiecommandant bij 6-5 Dep.Bat. maar bij 6-15 Dep.Bat.
Dus hierbij de correctie.
» Deze reactie is geplaatst op 29 februari 2016 01:31
Totaal berichten: 1
In de (res) kapitein onder nummer 38 herken ik mijn vader, G.A. Vermeulen, commandant van de 2e compagnie van het 16e depotbataillon.
» Deze reactie is geplaatst op 23 september 2016 14:51
Totaal berichten: 183
Wat leuk om na zo'n lange tijd weer eens een reactie te krijgen over deze groepsfoto.
Misschien dat er nog meer mensen alsnog reageren op de oproep om nog meer personen te herkennen.
» Deze reactie is geplaatst op 26 september 2016 09:57
Totaal berichten: 183
Even een tussenstand van de herkende personen of zeer waarschijnlijke namen van personen.

Nr. 5 Reserve kapitein der infanterie G. van Drongelen.
Nr. 8 Reserve officier van gezondheid der 2e klasse S.J.H. Moons.
Nr. 12 Reserve officier van gezondheid der 1e klasse J.C. de Lange.
Nr. 16 Majoor der infanterie titulair A.M.M. van Baak (waarschijnlijk).
Nr. 26 Reserve luitenant-kolonel der infanterie H.C. Honig (waarschijnlijk).
Nr. 27 Majoor der infanterie titulair J.M.N. van der Drift.
Nr. 28 Hulpaalmoezenier (res. majoor) J.E. Blom (waarschijnlijk).
Nr. 31 Reserve kapitein der infanterie D. Wildeboer.
Nr. 34 Reserve 1e luitenant der infanterie P.J. Lebbink.
Nr. 35 Reserve 1e luitenant der infanterie H.R. Swart.
Nr. 38 Reserve kapitein der infanterie G.A. Vermeulen.

Hopelijk volgen nog meer namen of reacties.
» Deze reactie is geplaatst op 2 oktober 2016 15:00
Totaal berichten: 1
Mijn vader P.L. Retrae was dpl. Sergeant in mei en juni ' 40 bij 5.1 dep. Bat gelegerd in een barakkenkamp in Bergen. Ik ben benieuwd of er meer informatie is over hem, zijn commandanten en dienstmakkers.
» Deze reactie is geplaatst op 23 oktober 2016 13:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
I Dep.Bat ( inclusief de 5e compagnie ) van het IIIe Dep.Infanterie stond onder commando van reserve majoor M.G.H Linssen en bevond zich inderdaad in Bergen. De kaderlijst van het Stafwerk Noord - en Wesfront Vesting Holland noemt helaas geen andere officiersnamen dan die van Linssen. Maar het zou eventueel kunnen dat ze wel voorkomen in een ( eventueel ) verslag van genoemde majoor. Dat zou zich dan moeten bevinden bij het NIMH in Den Haag ( nimh@mindef.nl ). Van 1 Dep. Bat kan ik nog meedelen dat dit bataljon op 14 mei opdracht kreeg uit Bergen te vertrekken naar Krommenie om daar het Noordfront van de vesting Holland ( ten noorden van het Noordzeekanaal ) te bewaken. Of men daar nog is aangekomen heb ik niet kunnen vaststellen vanwege het feit dat eveneens op de 14e mei het bevel kwam de strijd te staken. Sommige Dep.troepen die onderweg waren hebben het commando gekregen terug te gaan naar de eerdere standplaatsen. Of dit laatste ook gold voor 1 Dep.Bat is mij onduidelijk.
» Deze reactie is geplaatst op 24 oktober 2016 15:30
Totaal berichten: 183
De 5e compagnie van 1 Dep.Bat.inf. was vanaf 9 mei 1940 gelegerd in het vak Holwierde (kustbewakingsvak) van de T.B.F. Deze compagnie had op 8 mei 1940 5-9 Dep.Bat.inf. afgelost en was sindsdien bekend als 1e Dep.C.B.T.
De compagnie werd nog versterkt met enige reeds daar aanwezige andere onderdelen.

Bekend kader:

G. Blok, res. kapitein der infanterie, commandant.
H.P.G.J. van Nahuijs, res. 1e luitenant der infanterie.
Tissinga, vaandrig, commandant sectie zw.mitr. te Uitwierde.
W. Tjepkema, sergeant-majoor-administrateur.
A.C.J. Hoek, sergeant.
K. van Hulst, sergeant-tamboer.
B.J. Haaijer, dpl. soldaat.

Wellicht kunt u meer vinden in:
- De Territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, deel 2, onderdeel F van hoofddeel III van De strijd op Nederlands grondgebied tijden de Wereldoorlog II.
- B.J. Haijer met het boek 1940 Soldaat op de Afsluitdijk.
» Deze reactie is geplaatst op 25 oktober 2016 11:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Voor het boekje van Haaijer: Boekwinkeltjes.nl
Mooi exemplaar, 5.90 euro.
» Deze reactie is geplaatst op 25 oktober 2016 13:47
Totaal berichten: 1
Bij het opruimen van mijn vaders boedel na zijn overlijden kreeg ik zijn militaire bril in handen.
j.C. Meijer dpl. 5-14 dep Bat. Hij vertelde niet veel over zijn oorlogsdagen, maar dit kan ik me herrinneren. Hij was als gasverkenner mogelijk gedetacheerd? Heeft de aanval op de porceleinen fles bij Delft gezien. Met de klewang erin en niemand uit.
Hopelijk heeft u er wat aan.

Groet,

W Meijer
» Deze reactie is geplaatst op 23 juni 2019 16:48
Totaal berichten: 1
Ik heb vandaag van Defensie (Informatiebeheer) de militaire gegevens van mijn oom Leonardus Kaas (22 april 1906) ontvangen - erg informatief, zeker voor een absolute leek op het gebied van leger enz.
Bij de mobilisatiegegevens (en daar gaat het me om) lees ik '1 Dec '39 in onderhoud over bij 5e Depot Bataljon'.
Is daar meer over te vertellen ? Hij was Sergeant Tit, doorgestreept Vaandrig.
Waar was hij vanaf 1 december 1939 gelegerd - vanaf 30 januari tot 2 februari 1940 is hij met uitzonderingsverlof van 4 dagen en komt weer terug (maar waar ?) en dat blijft hij daar (blijkbaar want er zijn geen aantekeningen) tot dat hij op 27 mei 1940 met groot verlof gaat, naar huis in Heilo.

Wie kan me iets vertellen over vaandrig Kaas in die periode vanaf februari tot en met mei 1940
hartelijk dank voor elk antwoord
» Deze reactie is geplaatst op 23 augustus 2019 18:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het 5e Depotbataljon was gelegerd in Alkmaar. Er is bij het NIMH een verslag van kapitein C Onvlee ( commandant van de 5e compagnie van het 5e depotbataljon ) dat iets vertelt over deze compagnie ( onder cat.nr. 635030 ). De naam van uw oom komt daarin overigen niet voor. Het onderdeel is gebruikt voor bepaalde bewakingsdiensten ten noorden van het Noordzeekanaal en is niet in werkelijke strijd verwikkeld geraakt.
» Deze reactie is geplaatst op 23 augustus 2019 23:06
Totaal berichten: 1
05.05.2020
Goedemiddag,
De man uiterst rechts op de foto, met sigaret in zijn rechter hand is:
1-21 Dep.Bat.Cdt.res.kapitein der Inf. Bartholomeus Scholte, geboren 30 juni 1902. Op zijn kraag zie ik echter maar 2 sterren, maar hij is bevorderd tot kapitein (wanneer). Het diner was ter gelegenheid van Kerstmis. Veel detaillisten uit Alkmaar hadden bijgedragen. Na de oorlog is B.Scholte ook nog
Cdt. geweest in Wanroy en Mill. Tijdens het uitbreken van de oorlog was hij betrokken bij verdediging van de Afsluitdijk.
Het was mijn vader, helaas overleden in 1964.
» Deze reactie is geplaatst op 5 mei 2020 15:06
Totaal berichten: 3
Uw vader is op 8 november 1939 kapitein geworden.
» Deze reactie is geplaatst op 6 mei 2020 21:45
Totaal berichten: 183
Geachte heer Scholte,

Hartelijk dank voor uw reactie. Weer een stukje van de puzzel opgelost.
Het verhaal dat het ter gelegenheid van Kerstmis zou zijn kan denk ik niet kloppen omdat uw vader per 8 november 1939 is bevorderd tot kapitein.
Dat kan ik aantonen met de uitgave van "Naam- en ranglijst der officieren van het Koninklijke Nederlandsche Leger etc." van 1940.
Dus de gelegenheid is eerder geweest dan 8 november 1939.
Ook het verhaal dat tijdens het uitbreken van de oorlog uw vader betrokken was bij de verdediging van de Afsluitdijk kan helaas niet kloppen.
Uw vader was commandant van 1-21 Dep.Bat. en is de hele strijd in de meidagen in de buurt van Bergen, Schoorl, Noord-Holland gebleven.
Dit kunt u ook nalezen in het verslag dat hij heeft geschreven over die tijd.
Hierbij hebt u een link om dat na te lezen: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=2231&micode=409&milang=nl&miview=inv2#inv3t3

Indien u hierbij alsnog hulp bij nodig heeft, kan ik u daarbij helpen.

Maakt ook niet zoveel uit. Belangrijker is dat er weer iemand herkend is.
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2020 12:07
Totaal berichten: 2
Beste mensen,

IK VIND IN KRANTENARCHIEVEN TERUG VAN L.A.C.ONVLEE.1ste luit.adjudant der Marrechausse van K.N.I.L
Hij trouwde in februarie 1940 te Maidioen.

Is dit familie van C.Onvlee? Lijkt me dat het om twee personen gaat.
Ik ben kleinochter van Hendrik Onvlee die kreeg twee zoons J.J.Onvlee en Victoor Onvlee.

Ik speur alles af wat met mijn familie te maken heeft.
» Deze reactie is geplaatst op 13 mei 2020 14:08
(redactie)
Totaal berichten: 225
Mogelijk heeft het Marechaussee museum meer informatie over LAC Onvlee. https://www.marechausseemuseum.nl/nl/contact/

U zou daar eens contact kunnen opnemen.
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2020 11:11
Totaal berichten: 183
Zoals het er nu uitziet is L.A.C. Onvlee geen familie van C. Onvlee. Wat ik tot nu toe op internet heb kunnen vinden is C. (Claude) Onvlee, geboren 21-01-1895 te Baarn, een zoon van Louis Onvlee (1850-1945) en zijn grootvader Hendrik Onvlee .
L.A.C. (Louis Abraham Cornelis) Onvlee is geboren 30-11-1876) te Zutphen, was per 14-06-1916 kapitein bij het K.N.I.L. Te vinden op de link: https://books.google.nl/books?id=0EFBAQAAMAAJ&pg=PA786&lpg=PA786&dq=l.a.c.+onvlee&source=bl&ots=vGdbCmPk-8&sig=ACfU3U1E_PFleOth7kOHF99SSqkf1zXJxw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwi9qc_owO_pAhUGyaQKHfXfC8sQ6AEwA3oECAoQAQ#v=onepage&q=l.a.c.%20onvlee&f=false
te vinden op pagina 786 onder nummer 203 en op de volgende link: https://books.google.nl/books?id=6Fc9AQAAMAAJ&pg=PA761&lpg=PA761&dq=l.a.c.+onvlee&source=bl&ots=Phawj0Kq14&sig=ACfU3U2fBM-n6cS4YRici_2AFFuXKvS5Sw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjB5PKIwO_pAhWBzqQKHQ8AAWAQ6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=l.a.c.%20onvlee&f=false
te vinden op pagina 761.
L.A.C. Onvlee is echter getrouwd op 7 april te Almelo met Marijke Geziena Hilarius.
De betreffende persoon zoals boven vermeld die getrouwd is in 1940, is Lois Christiaan George Frans (Chris), geboren 16-10-1912 te Meester Cornelis, Nederlands-Indië, eveneens officier K.N.I.L., getrouwd op 2 februari 1940 te Madioen met Maria Johanna (Riet) Kuneman.
De vader van Chris Onvlee was Cornelis (Kees) Onvlee, geboren 18-078-1878 te Zutphen, was luitenant-kolonel bij het K.N.I.L. Hij was de jongere broer van L.A.C. Onvlee.
Chris Onvlee had ook nog een broer, Cornelis Gustaaf Gerrit (Kees) Onvlee, geboren 17-01-1914 te Den Haag, ook al een officier bij de K.L.
Dus L.A.C. Onvlee was een oom van de persoon die in februari 1940 trouwde.
De familie Onvlee heeft dus wel militaire roots.
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2020 14:25
Totaal berichten: 1
De genoemde reserve-kapitein Claude Onvlee speelde een belangrijke rol in het verzet in Utrecht. In het Utrechts Archief zit een groepsfoto van de Staf van de BS. Zijn naam wordt daar foutief als “Onflé” geschreven.
Lees ook de verslagen der BS in Utrecht in dat archief.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2020 14:10
Totaal berichten: 2
Geachte heer Bruinsma,van den Hurk en de Goede,

Hartelijk dank voor de informatie van Onvlee.
Er zijn dus drie achterneven die staan voor drie stamboomtakken:
Louis Onvlee te Baarn 1893 was zendeling in Sumba en was de achterneef van L.A.C onvlee en die is achterneef met mijn opa Hendrik Onvlee 1-12-1906.

Louis Onvlee kwam uit een religieuze achtergrond met onderwijzers en architekt en L.A.C staat voor de militarische achtergrond en Hendrik Onvlee mijn opa voor de fabrieksarbeiders en textiel achtergrond.

Claude Onvlee was de broer van Louis Onvlee ,beide zoons van Louis Onvlee uit 1850-1945)

Nu was er nog een

Reclametekenaar Johannes Cornelis Onvlee, woonde bij het uitbreken van de oorlog in Leiden aan de Hoge Morschweg 100A met zijn echtgenote Hendrina Onvlee-Ober, met wie hij in 1937 gehuwd was. Hij is in 21 oktober 1944 overleden in Dachau. Hij zat in Haags verzet samen met Rudi Harthoorn.

Heeft hier nog iemand informatie over?

Mvg
» Deze reactie is geplaatst op 29 september 2020 13:16
Totaal berichten: 1
Ik heb een kaart die gericht is aan

C J Verhoeven
5e Depot Bataljon
6e compagnie
Handelschool Alkmaar.

Kan iemand mij helpen om te achterhalen wie deze soldaat was? Ik vermoed dat hij uit Sliedrecht komt maar ik weet nog niet echt de weg in de militaire archieven.
» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2024 02:40
Totaal berichten: 183
Dat wordt een moeilijke zoektocht als je niet meer persoonlijke gegevens van hem hebt.
De mogelijkheid bestaat dat het gaat om Cornelis Jacobus Verhoeven, geboren op 17-02-1918 te Loon op Zand. Dit is natuurlijk geen Sliedrecht.
Van hem is in ieder geval wel een Staat van Dienst te vinden in het Nationaal Archief in:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.259/invnr/%401~40036~41172?query=staten+van+dienst&search-type=inventory&start=0&searchAfter=1%2C%401

Er is dus de mogelijkheid dat daar meer in te vinden zal zijn.

Echter is het beter om de dienstplichtkaarten van alle militairen die de achternaam Verhoeven en de voorletters C.J. hebben te bekijken. Die zijn weer te vinden in het Nationaal Archief in:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.260/invnr/%40A~A.19~386?query=staten+van+dienst&search-type=inventory&start=0&searchAfter=1%2C%401

Op de dienstplichtkaarten staat het vredesregiment waar ze zijn opgekomen toen ze de dienstplicht moesten vervullen. In dit geval van 5 Dep.Bat zou het om het 5e Regiment Infanterie moeten of kunnen zijn.
Ook in dit geval is er geen zekerheid omdat meerdere factoren een rol kunnen spelen hoe hij bij 6-5 Dep.Bat. terecht is gekomen.

Om meer zekerheid te hebben zou je de Staten van Dienst moeten hebben van de gezochte en of gevonden militairen met de naam Verhoeven en de voorletters C.J. Hoeveel dat dat er zijn kan ik niet zeggen.

Ik zou zeggen begin de zoektocht in het Nationaal Archief.
» Deze reactie is geplaatst op 8 juni 2024 14:17
Totaal berichten: 183
@ Koppelaar

Ik zie nu dat bovenstaande links nog niet helemaal goed verwijzen:

De Staat van Dienst van Verhoeven, C.J. is te vinden in archief 2.13.259, inventarisnummer 41172.

De dienstplichtkaarten van de militairen met de achternaam Verhoeven en de voorlettters C.J. zijn te vinden in archief 2.13.260, inventarisnummer 386.

Als u naar het Nationaal Archief gaat kunt daar de betreffende nummers aanvragen.
Indien u al zelf een login hebt kunt u deze ook reserveren wanneer u weet wanneer u daar naar toe gaat. Scheelt tijd.
» Deze reactie is geplaatst op 9 juni 2024 16:45

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554