Discussiegroep

Onderwerp: Soldaat Age van het Meer

Totaal berichten: 1
2.603 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Wie heeft er meer informatie over dienstplichtig soldaat Age van het Meer?

1920 - 1983

Age van het Meer 11 juli 1920
ingelijfd op 23 oktober 1939 als G.D lichting 1940
nr. alph regiment 74
9e regiment infanterie

Hij is per vergissing als gesneuveld/vermist opgegeven op 11 mei 1940

» Dit bericht is geplaatst op 14 maart 2015 12:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Persoonlijke informatie over Age van het Meer zal zeer moeilijk te verkrijgen zijn en dan nog in de eerste plaats via dienstmakkers ( maar hoeveel zijn er daar nog van over en hoe bereik je ze? ) van destijds. Appellijsten uit 1940 zijn er bovendien vrijwel niet meer ( op bevel van hogerhand vernietigd ), zodat het onmogelijk is om lijsten af te vinken op namen.
Toch zou het wel mogelijk zijn om een soort reconstructie te maken van wat hij destijds meegemaakt moet hebben, maar dan moeten we meer informatie hebben dan alleen dat hij deel heeft uitgemaakt van 9 RI. Dat onderdeel is daarvoor veel te groot. We zouden ook het bataljon, de compagnie en als het even kan ook de sectie moeten kennen. Ook bestaat nog de kans dat hij was ingedeeld bij een ondersteunend onderdeel van 9 RI.

Ik neem aan dat u IVENT heeft ingeschakeld en zo aan 9 RI bent gekomen. Soms heeft IVENT echter meer informatie dan ze in eerste instantie doorgeven. Het is dus mogelijk ( maar lang niet zeker ) dat ze ook bataljon en compagnie paraat hebben. Het heeft in elk geval zin nogmaals bij IVENT aan te kloppen en te vragen om eentueel aanwezige extra informatie wat betreft het juiste onderdeel in mei 1940. Wanneer wij op de hoogte zijn van bataljon en compagnie kunnen we met grote waarschijnlijkheid een redelijke reconstructie maken. Echte persoonlijke informatie blijft een moeilijke zaak.

Zelf kan ik eens kijken naar eventuele gevallen bij 9 RI van vermissing op de 11e mei. Namen zal ik daarbij echter niet tegenkomen omdat de mij ter beschikking staande bronnen die niet geven. Misschien dat de bestaande militaire verslagen en rapporten van 9 RI dat wel doen, maar daar beschik ik niet over. Dat doet wel het NIMH in Den Haag ( nimh@mindef.nl ).
» Deze reactie is geplaatst op 14 maart 2015 12:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat opgegeven zijn als gesneuveld of vermist zal vrij zeker in verband staan met contact met de Duitsers op die 11e mei. Dan kijk je allereerst na welke onderdelen van 9 RI op 11 mei inderdaad in gevechtscontact zijn geweest met de vijand. Dan blijkt dat dit gold voor alle 3 de bataljons van 9 RI.
Dat gebeurde wat ( delen van ) III - 9 RI betreft in het gebied ten zuiden van Delft, wat II - 9 RI betreft ten noorden van Den Haag ( duingebied, Wassenaarse Slag ) en tenslotte wat I - 9 RI aangaat bij het dorp Valkenburg ( dat door de Duitsers was bezet ). Je kunt hier niets met zekerheid zeggen, maar mijn "voorkeur " zou toch wel uitgaan naar II - 9 RI. Bij dit bataljon is ( bij een volkomen mislukte poging om het duingebied ten noorden van Den Haag schoon te vegen samen met 2 andere bataljons ) paniek uitgebroken. Enkele manschappen zijn vervolgens in noordelijke richting verdwenen, terwijl de rest in volslagen wanorde is teruggevloeid op Katwijk-aan-Zee. Dat zou op zichzelf wel kunnen passen bij termen als vermist en gemeld als gesneuveld. Iemand kan tenslotte in een dergelijke situatie vrij makkelijk tijdelijk zoek zijn geraakt. De ontmoetingen met de vijand wat betreft de beide andere bataljons zijn wat overzichterlijker verlopen.
Maar zolang we officieel niet weten over welk onderdeel van 9 RI het precies ging blijft dit natuurlijk giswerk. Ik ben benieuwd of navragen bij IVENT toch nog iets gaat opleveren.
» Deze reactie is geplaatst op 15 maart 2015 11:39

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554