Discussiegroep

Onderwerp: kinabu

Totaal berichten: 13
2.313 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Wie (her)kent de heren op deze foto, die is genomen in de mobilisatie bij het kinderhuis KINABU in Soesterberg, waar in ieder geval mijn vader (1-1-20 R.I) verbleven heeft als hospitaalsoldaat.

» Dit bericht is geplaatst op 15 mei 2015 22:53
Mijn vader verbleef als gewoon dienstplichtige ook tijdens de mobilisatieperiode in het Kindertehuis Kinabu (Kinderen naar buiten) in Soesterberg, tot aan het uitbreken van de oorlog. Ik heb een foto van hem op wacht staand voor dezelfde ingang en nog een aantal andere kameraden op de voorgrond van wie ik verder ook geen namen heb. Zij hoorden ook bij het 20e RI.
Mijn vraag gaat over dat regiment. Op een overzichtskaart van de Grebbelinie waarop alle regimenten genoemd staan, kom ik het niet tegen. Waar was het 20e regiment precies gelegerd tijdens de oorlogsdagen?
» Deze reactie is geplaatst op 31 juli 2021 13:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
20 RI trad verspreid op. 1 - 20 RI was gelegerd bij Woudenberg en diende als z. verbindingsbataljon tussen het IIe en het IVe Legerkorps. III -20 RI behoorde tot de Legerkorpsreserve en was gelegerd in de Dumoulinkzerne, III - 20 RI bewaakte inderdaad vliegbasis Soesterberg en IV - 20 RI werd ingezet bij allerlei bewakingsdiensten.
» Deze reactie is geplaatst op 31 juli 2021 17:32
Dank, heer Groenman, voor uw reactie. Mijn vader zat in het eerste bataljon van het 20e RI, dat u het verbindingsbataljon noemt. Mag ik daaruit opmaken dat het zich tussen het 2e en 4e legerkorps verplaatste, wat dan verklaart dat het niet op een vaste locatie op de kaarten wordt vermeld? Uit de verhalen van mijn vader gingen zij vanaf de 10e mei vanuit Soesterberg eerst naar Scherpenzeel, vervolgens naar Woudenberg, en toen naar Achterberg en als laatste via Austerlitz naar de Kromhout-kazerne in Utrecht. Dit gebeurde op fietsen, die onderweg nog werden gevorderd.
Wat was precies de taak van het verbindingsbataljon?
» Deze reactie is geplaatst op 2 augustus 2021 13:53

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554