Discussiegroep

Onderwerp: (Veld) verslagen / informatie gezocht mbt 2-I-21 R.I.

Totaal berichten: 2
1.795 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht... / Mobilisatie en interbellum
Ik ben opzoek naar (veld) verslagen en of alle andere informatie gezocht met betrekking tot 2-I-21 R.I.

Op de kaart van de Grebbelinie welke op deze website staat, is te zien dat 2-I-21 R.I. ten noorden van Woudenberg lag, nabij het bos tussen de straten Leesbroekerweg (noordzijde) en Ekris (zuidzijde van het bos).

Mijn opa, C.A. Bertrand, had de rang van Sergeant bij 2-I-21 R.I., op het moment van de Duitse inval. De oorlog heeft hij verleefd (en in 1993 overleden).

Zijn militaire doopceel is bekend, mocht er specifieke informatie wenselijke zijn voor de zoektocht dan zal ik zien of deze beschikbaar is.

Alvast bedankt voor de reacties.
» Dit bericht is geplaatst op 23 mei 2015 19:23
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
U hebt in zoverre pech dat juist van 1 – 21 RI ( dit wordt gemeld door het Stafwerk Veldleger ) gedetailleerde gegevens ontbreken. Voor II – 21 RI geldt trouwens hetzelfde. Misschien bestaan er wel bataljonsverslagen, maar die ben ik destijds niet tegengekomen. Bestaan ze wel, dan zullen ze weinig informatief zijn, anders had het Stafwerk ze zeker benut. U kunt informeren bij het NIMH in Den Haag ( nimh@mindef.nl ). Ik bezit zelf eigenlijk alleen maar een vrij zakelijk overzicht wat betreft 21 RI van de hand van de commandant, Overste J de Vries. Desgewenst stuur ik het aan u op.
Van I – 21 RI is wel dit bekend: het heeft tijdens de meidagen ( afgezien van vliegtuigen ) geen vijand gezien en is in de nacht van 13 op 14 mei met de rest van het regiment ( afgezien van het 3e bataljon, dat zich in Den Haag bevond ) teruggetrokken op het Oostfront van de Vesting Holland. I – 21 RI bezette daar fort Vechten met omgeving ( bij Utrecht ). Verdere plannen kwamen niet meer tot ontwikkeling vanwege de capitulatie op de 14e mei.
Commandant van 2 – 1 – 21 RI was trouwens de reserve kapitein P.J.M Sebreats.
Het lijkt me overigens verschrikkelijk moeilijk persoonlijke informatie over uw familielid te verkrijgen. Appellijsten zijn destijds vernietigd en namen van militairen uit de lagere rangen ( al gaat het hier wel om een sergeant ) worden in verslagen en rapporten maar hoogst zelden genoemd. Echt persoonlijke informatie is vrijwel alleen maar te verkrijgen via dienstmaten van destijds. Maar veel daarvan zullen er intussen niet meer zijn en indien wel, vind ze dan maar eens.
» Deze reactie is geplaatst op 24 mei 2015 13:34
Totaal berichten: 2
Elke informatie is interessant, dus als u mij het betreffende stuk per email zou willen toezenden, graag!

Aan de ene kant is het jammer dat er weinig informatie over te vinden is, aan de andere kant misschien maar goed ook (anders was ik er misschien niet geweest..)

Alvast bedankt!
» Deze reactie is geplaatst op 24 mei 2015 21:27

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554