Discussiegroep

Onderwerp: Onbekende bunker

Totaal berichten: 2
2.469 keer gelezen
11 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Naar aanleiding van alle activiteiten rond de onderzoek van bunkers commandoposten etc wil ik ook even reageren..Vele jaren terug hebben vrienden en ik eens een restant van een bunker gevonden en vervolgens helemaal uitygegraven. Het bovenstuk was eraf, de beton aan binnenzijde zwaar beschadigd.Waarschijnlijk is het ooit een gietstalen bunker geweest,die er afgeblazen is.Ook komt hij niet op kaarten voor, wel op luchtfotos. Ik heb hier al eens melding van gemaakt tijdens een grebbe avond, maar het lijkt niet erg actueel. Vandaar dat ik het op deze manier probeer.De ligplaats is in de voormalige stellingen van 16mc, ten westen van de levendaalseweg.Misschien kunt u hier wat mee..
Met vr gr H.J.van gaalen
» Dit bericht is geplaatst op 25 mei 2015 10:15
(redactie)
Totaal berichten: 225
In principe zijn alle kazematten, of bunkers, zoals u die noemt naoorlogs in kaart gebracht. Dat sluit natuurlijk niet uit dat er sommigen zijn overgeslagen.

Is het mogelijk om ons per email de preciezere locatie van hetgeen u heeft gevonden toe te sturen. Dat kan met de coordinaten van google earth, GPS of met behulp van een detail kaart, dan kunnen we er wellicht wat meer over zeggen.
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2015 11:41
(redactie)
Totaal berichten: 849
Ik vermoed dat het hier de kazematten 18a, 18b en 18c betreffen. Die liggen langs de akkers in het vak van 16 M.C. Zie voor coordinaten de kaart onderaan deze link:
http://www.verdedigingswerken.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=88
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2015 12:04
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Kunt u ook zeggen welke kaart(en) u destijds hebt gebruikt?
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2015 14:04
Totaal berichten: 17
Ik heb eerder gereageerd en mijn antwoord was, is het de gietstalen bunker betrof die B.Vinke, Het relaas van een soldaat, bedoelde op blz 27 van het boek en waarvan nu nog steeds een gedeelte van de loopgraaf zichtbaar is? De bunker was gebouwd en bedoeld voor een Swarzlose mitrailleur en 16 MC had zware Vickers.
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2015 15:27
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hallo Albert.

In dat geval zou het, gezien de positie, gaan om de G 18 A.
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2015 16:10
(redactie)
Totaal berichten: 225
Zou kunnen, maar van Gaalen heeft het over westelijk van de Levendaalseweg. Dan liggen 18b en c meer voor de hand. Laten we de reactie van de heer van Gaalen maar even afwachten.
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2015 16:18
Totaal berichten: 2
Hierbij wil ik reageren op de reacties..
De positie van de bunker is beter terug te vinden op kaart Operatie van het Veldleger enz deel 3 kaart c4(op de site bij stafkaarten).
Daar staat schuin het woord 16 MC. Van links naar rechts staan er 3 bunkers ingetekend. In de bosrand dus. Parallel er onder de loopgraaf van 1e sectie 3-2. in de akker voor de bosrand gelegen dus.
Het betreft de linkse bunker. Onder de C van het schuine woordje 16 MC.

Er loopt routepad van het bospad de bosrand in. als u van het pad het bos inlooopt, na 5a10mtr rechts afslaan, na ong 30 meter in de plaats.
Ongeveer 5 meter van het bospad af..

Ben er maandag nog geweest, maar hij is na 25 jaar behoorlijk begroeit en ook voor mij moeilijk te vinden!

Mijn broer en een vriend hebben m ongeveer 25 jaar geleden gevonden met bramen plukken, toen ze tegen staal aanstoten. We hebben verder gezocht en m uiteindelijk helemaal inwendig leeggegraven.
We hebben alleen een doos spijkers gevonden helaas.
Verder de kenmerkende stalen pijp waar een telefoonlijn uit kwam..

Hoop dat u wat wijzer geworden ben, vind het erg leuk dat er belangstelling voor is.. Stel het erg op prijs om meer informatie te krijgen over deze bunker..

Mocht u meer informatie willen geen probleem!

Mvr gr Hendrik jan van Gaalen
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2015 23:42
Totaal berichten: 5
Mijn vader, Johannus Albertus Schulte, was tijdens de meidagen 1940 ingedeeld bij het 4de regiment grondmijn versperring nabij de Spees.Hij heeft mij als kind wel wat van zijn belevenissen en angsten versteld.
Ik was als jochie niet zo geïnteresseerd.Mij vader ontving in 1952 het herinneringskruis met de gesp Meidagen 40. Hij was gelegerd met zijn groep op het schip de drie Gezusters, hetgeen lag bij het Ingense Veer.
Heeft iemand mij daarover misschien nog wat te vertellen? Mijn vader is overleden in 1966. Ik had daarover misschien meer moeten vragen.
» Deze reactie is geplaatst op 14 november 2016 16:59
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Alle kans dat er een verslag bestaat van de commandant van dit onderdeel. Informeert u eens bij het NIMH in Den Haag ( minh@mindef.nl ). Of zo'n verslag echt informatief is blijft natuurlijk afwachten.
» Deze reactie is geplaatst op 14 november 2016 19:08
Totaal berichten: 2.109
Dat heette het "Detachement Grondmijnversperring no. 4", onderdeel van Brigade A.

U zou in het archief NIMH collectie 409 kunnen proberen om verslag 512002 [verslag hoofd Sectie V (Genie) van Brigade A] hierop te bestuderen, maar alleen van de 1e en 2e Detachementen Grondmijnversperring bestaan naar mijn weten verslagen.
» Deze reactie is geplaatst op 16 november 2016 10:40
Totaal berichten: 5
Mijn vader, dpl.kpl.J.A.Schulte, reg.no. 10.03.08. 015, was gedurende de mei-dagen van 1940 gelegerd op het schip de Drie Gezusters bij het Ingense veer bij Rhenen en heeft mij, als kind, wel verteld over de oorlogs handelingen in de nacht van 10-13 mei bij de Grebbeberg en de Betuwestelling.Hij heeft voornamelijk angst gehad, blijkens een haastig geschreven briefkaartje, dat toch nog bij zijn vriendin, later mijn moeder, terecht kwam.Hij was ingedeeld bij het 4de Detachement Grondmijn Versperring bij de Spees.Kan iemand nog dingen over zijn tijd vertellen?
Ik bezit foto,s uit zijn mobilisatie tijd 1939-1940.
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2017 21:24

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554