Discussiegroep

Onderwerp: Meer info over mijn opa Huibert van Ochten

Totaal berichten: 2
1.793 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Mijn naam is Jeroen van Ochten wmr1 BD 42 BVE.

Ik ben op zoek naar meer informatie over mijn opa Huibert van Ochten en zijn bijdrage in de Slag om de Grebbeberg.

Zijn naam wordt in een document genoemd en dat hij zich zeer moedig gedroeg tijdens een aanval.

Graag zou ik als zijn kleinzoon hier meer over willen weten. Welke eenheid hij diende zijn functie en wat hij precies heeft gedaan toen.

Mijn opa heeft nooit iets losgelaten, ik weet alleen dat hij een onderscheiding heeft gehad maar waarvoor is mij dus onbekend.

Ik hoop dat er mensen zijn die meer weten.
» Dit bericht is geplaatst op 6 augustus 2015 13:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De naam van uw grootvader komt in ons archief helaas niet voor. Dat is niet zo vreemd, omdat er vrijwel geen appellijsten uit de meidagen zijn bewaard gebleven en namen van militairen uit de lagere rangen maar zelden voorkomen in verslagen of rapporten. Vergeet ook niet dat maar liefst rond 10.000 Nederlandse militairen meer of minder betrokken zijn geweest bij de Slag om de Grebbeberg,
Nu zegt u zelf dat zijn naam ergens wordt genoemd, maar dat is voor zover ik kan zien niet in onze vrijwel volledige lijst van verslagen van rapporten van onderdelen die bij of op de Grebbeberg actief waren. Dat is makkelijk controleerbaar als je de naam invoegt bij de zoekfunctie. Kunt u dat betreffende document eens opsturen? Blijkt daar voor ons geen duidelijkheid uit, dan kunnen we ook nog de Militaire Staat van Dienst van uw grootvader opvragen en met een beetje geluk zijn precieze onderdeel in mei 1940 daaruit afleiden. De juiste te bewandelen weg wijs ik u dan wel.En dan lossen we de vraag misschien ook echt op.
Nog een vraag: om welke onderscheiding ging het precies?
» Deze reactie is geplaatst op 7 augustus 2015 17:07
Totaal berichten: 2
Beste heer Groenman,

Dank u voor uw reactie op de vraag over mijn grootvader H. van Ochten.

Het klopt dat de gerichte zoekactie naar Huibert van Ochten geen zoekresultaten geeft. Dit merkte ik ook bij de eerste zoektocht. Maar door te zoeken onder Ochten en het lezen van talloze artikelen vond ik een verslag waarin heel summier iets over mijn opa vermeld wordt.

Zijn naam wordt genoemd in een verslag van kapitein Teermaten hieronder de link naar het verslag op uw website.
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=verslag-van-kapitein-j-termaten

Hopelijk heeft u hierdoor meer een spoor over mijn opa en wat zich daar heeft afgespeeld. Dit zodat ik dan een beetje begrijp waarom mijn opa nog steeds nachtmerries heeft over toen en ik mijn opa beter begrijp waarom hij zo'n bittere harde man was.

Vriendelijk groet.

Jeroen
» Deze reactie is geplaatst op 12 augustus 2015 22:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dit verslag maakt inderdaad duidelijk dat uw grootvader iets bijzonders gepresteerd heeft ( Ik begrijp waar ook zich dit ongeveer moet hebben afgespeeld en in welke context ) , maar laat nog in het ongewisse wat precies. Andere verslagen van deze eenheid die daar meer licht op zouden kunnen werpen zijn er helaas niet.Dienstmakkers van toen, die een en ander zouden kunnen bevestigen zijn of inmiddels gestorven of nog in leven, maar bij gebrek aan een naam feitelijk niet meer op te sporen. Wat overblijft is dit: ik heb begrepen dat uw grootvader destijds ( in de practijk pas na de oorlog ) is onderscheiden. Heeft u enig idee van de aard van de onderscheiding? Was het b.v een Bronzen Kruis? Bij een onderscheiding van enige importantie (ik bedoel dus niet een herinneringsmedaille ) hoort een motivatie en die zou eventueel het antwoord op uw vraag kunnen geven.
U zou verder kunnen rechercheren via: http://www.defensie.nl/onderwerpen/onderscheidingen/inhoud/dapperheidsonderscheidingen/databank-dapperheidsonderscheidingen. Sowieso kunnen ze u daar verder de weg wijzen.
» Deze reactie is geplaatst op 13 augustus 2015 11:10

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554