Discussiegroep

Onderwerp: Informatie gevraagd over mijn vader, Andries Smit geb. 4-11-1915

Totaal berichten: 1
1.712 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
L.S.
Mijn vader ondertekende op 12 januari 1940 een ansichtkaart met: 21 RI (regiment infanterie) Staf 21 Comp. P.A.G. In zijn oorlogszakboekje staat: rang gd, lichting: l.1935 waar later achter werd ingevuld: - I -194
Ik ben in het bezit van brieven die hij kreeg van dienstkameraden en een brief van een familie G. van den Broek in Leusden. Bij deze familie heeft hij met zijn maten regelmatig koffie gedronken. Die familie is geëvacueerd geweest naar Limmen, maar vonden have en goed daarna bijna alles ongeschonden terug. Volgens in ieder geval een brief van één van de maten zijn ze gelegerd geweest in barakken op de Leusderhei. Mijn vader hield van paarden, enkele van zijn maten hebben of paarden bereden, of paarden verzorgd. Ik denk dit laatste, want 1 van hen kreeg een fooi voor het opzadelen van het paard van luitenant Schouten.
Ik ben in het bezit van groepsfoto's, vermoedelijk gemaakt bij de Jul. van Stolbergkazerne te Amersfoort. Volgens mijn vader heeft hij geen gevechtshandelingen meegemaakt, er is wel geschoten op overvliegende Duitse vliegtuigen. Opgekomen voor mobilisatie in Den Helder op of voor 27 augutus 1939. Volgens mij is hij op 24 mei gedemobiliseerd, althans daar is bewijs voor. Hij had een eigen tuindersbedrijf. 13 juni 1940 is hij getrouwd, ondertrouwkaart gedateerd 31 mei 1940.
Mijn vader is overleden in 1991. Correspondentie en foto's kwamen tevoorschijn na het overlijden van mijn moeder, enkele maanden geleden. Als u belang heeft bij foto's en correspondentie, wil ik daar eerst binnen de familie overleg over hebben.

Ik had in het verleden misschien de verhalen uit mijn vaders mond op kunnen tekenen, helaas is dit niet gebeurd. Alle informatie is welkom. Er is ook sprake van een (af)tocht naar Utrecht aan het einde van de oorlogsdagen(?)

Natuurlijk altijd bereid tot nadere toelichting. Mijn telefoonnr is: 06-51560377
» Dit bericht is geplaatst op 1 januari 2016 21:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wij hebben geen specifieke persoonlijke informatie over uw vader. Die zal waarschijnlijk alleen te verkrijgen zijn via dienstmakkers van destijds en hoeveel zijn daarvan nog in leven. Wel ( maar daar zal het u niet in de eerste plaats om gaan ) over zijn regiment. Die informatie is u intussen toegestuurd per mail. Misschien geeft dat toch wat gewenste aanvulling.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2016 13:56
Totaal berichten: 182
Uw vader was, zoals u hierboven beschrijft, ingedeeld bij de 21e Compagnie Pantserafweergeschut (21 C.Pag.). Deze compagnie was onderdeel van het 21e Regiment Infanterie. Dit regiment was weer onderdeel van de 8e Divisie. Deze divisie was weer onderdeel van het IVe Legerkorps en dat is een van de twee legerkorpsen van het Veldleger die de Grebbelinie verdedigde. Opdracht van IV L.K. was, de Valleistelling te verdedigen tot het IJsselmeer.
De stelling was voor IV L.K. verdeeld in het Noordvak (7e Divisie) en het Zuidvak (8e Divisie).
Indeling van het Zuidvak was vervolgens weer: zuidvak (21 R.I.), middenvak (16 R.I.) en noordvak (5 R.I.).
De indeling van het zuidvak: Voorposten en Hoofdweerstandsstrook. 21 C.Pag. was verdeeld over het Ie Bataljon (zuidelijk deel)en IIe Bataljon (noordelijk deel) van 21 R.I. Exacte indeling is helaas niet meer bekend.
Van 21 C.Pag. heb ik verder ook geen gegevens. Er zijn bij het N.I.M.H. ook geen gevechtsverslagen van zover ik weet.
Van 21 C.Pag. is in de Groene Serie alleen de indeling bekend, verder geen nadere informatie zoals kader.
Op 13 mei 1940 kwam het bevel van de terugtocht. Voor 21 C.Pag., als onderdeel van 21 R.I. hield dit in dat ze achter de Hollandse Waterlinie zouden komen en in stelling moesten gaan in Vak Groep Utrecht.
Marswegen liepen langs de zuidrand van de Leusderheide over Zeist en de Bilt naar Utrecht. Daar werd het ingedeeld bij Groep Utrecht van het Oostfront van de Vesting Holland.
Daar zijn ze waarschijnlijk in de omgeving van het Fort bij Vechten (I-21 R.I.) en of het Fort Rhijnauwen (II-21 R.I.) terecht gekomen.
Op 14 mei 1940 kwam het bericht van de capitulatie.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2016 14:05

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554