Discussiegroep

Onderwerp: Krijsgevangenen uit Junker 52's Grebbe

Totaal berichten: 20
1.366 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Ik ben bezig de Gordiaanse knoop van de Ju52 landingen in de meidagen (verder) te ontrafelen, en daar gelukkig al ver mee gekomen. Er blijven echter een aantal harde noten te kraken, en een daarvan is de Ju52 verliezen in centraal Nederland. Heel veel voorwerk is verricht door de heren Molenaar en Brongers, en in het buitenland Weiss en Cornwell, maar daar heeft men zich veelal geconcentreerd op de landingen rondom Den Haag. De verliezen in het midden des lands zijn er altijd relatief bekaaid vanaf gekomen.

Het gaat hier om drie zones met onderscheidende karakteristieken, voor het gemak van beneden naar boven 1. het land van Maas en Waal, welke werd gedekt door de Brigade B; 2. De Betuwe onder Brigade A en 3. de zuidelijke Grebbelinie onder het II. Legerkorps. Volgens mijn analyses zijn in deze drie sectoren respectievelijk 6, 5 en 3 Ju52's neergekomen. Een heleboel daarvan, vooral die onder de Brigade B, zijn goed te identificeren, maar naarmate we naar het noorden bewegen wordt het steeds mistiger. Ik worstel met twee aspecten die moeilijk te verklaren zijn:
1. een aantal bemanningen keerde na 15 mei uit Nederlandse krijgsgevangenschap terug.
2. Een aantal vliegtuigen moet toch echt met hun lading soldaten of parachutisten zijn geland, hoewel daar ieder spoor van ontbreekt.

Laat ik met het eerste beginnen. Volgens de overzichten van de heer Weiss, een Duitse researcher op dit gebied die helaas is overleden maar een berg aan gegevens heeft achtergelaten, zijn er een aantal toestellen waarvan de bemanning uit NL krijgsgevangenschap terugkeerde. Zonder vermelding dat ze gewond waren geweest, wat daar normaal een reden voor kon zijn als de gewonde Duitser op het moment van de capitulatie nog in een Nederlands ziekenhuis lag. Analyses hebben bevestigd dat de meeste Duitse bemanningen die niet gewond gevangen werden genomen effectief op 13 en 14 mei via veelal IJmuiden naar Engeland werden gebracht. Dit gold vrijwel zonder uitzondering voor alle gevangenen in het gebied ten noorden van de Maas en ten westen van de Grebbe-Betuwe-Maas/Waal linies. De enigste mij bekende uitzondering zijn sommige Luftwaffe gevangenen in Noord-Brabant. Mijn theorie is nu dat dit ook gold voor gevangenen gemaakt in en rondom de Grebbelinie!

Een voorbeeld is de volgende van 13./KGzbV.1, waarschijnlijk de 1Z+HX, die leeg op de terugvlucht van de I./FJR2 drop bij Ypenburg oost van Veenendaal langs de Slapersdijk werd neergeschoten en daar uitbrandde. De Bordsch├╝tze Uffz Otto Grieshaber was (te) laat en te laag uit het vliegtuig gesprongen en viel te pletter, de overige drie bemanningsleden (piloot Uffz Bernhard Ziehr, Borfunker Uffz Rudi Eickenberg en Bordmechaniker Obgefr Ehrhard Deinzer) werden door het dichtbij gelegen 3-2-4 RA gevangen genomen. En toen???? Want zoals gezegd keerden ze na de capitulatie naar hun eenheid terug.

Zelfde verhalen zijn er voor een tweede crew van het 13e Staffel (piloot Fw Aude), het 15e Staffel (piloot Gross)en het 16e Staffel (piloot Bonnemann) van IV./KGzbV.1. En tenslotte voor de crew van Fw Hecht van 10./KGzbV.1.

Terwijl over de crashes en gevangenen binnen de sectoren van de Brigades A en B redelijk veel tot veel details zijn te vinden, geldt het tegenovergestelde voor de verliezen rondom de Grebbelinie. Tot nu toe heb ik in de gevechtsverslagen op deze site en op andere locaties slechts minimale gegevens kunnen vinden. Met andere woorden, het is mij een volslagen raadsel wat er met deze krijgsgevangen is gebeurd. Die uit de sectoren van Brigade A gingen via de CP in Kesteren naar achteren tot Gouda (gewonden werden daar opgenomen in de lokale ziekenhuizen terwijl de zwaargewonden werden doorgestuurd naar Leiden) en vandaar via Nieuwersluis naar IJmuiden en Engeland. Idem voor Brigade B via de CP in Leeuwen. Voor het II. Legerkorps in de zuidelijke sector van de Grebbelinie gold zo'n constructie blijkbaar echter niet. De grote vraag is dus wat er dan wel met de krijgsgevangenen gebeurde?


Het tweede punt is nog een stap raadselachtiger: de soldaten aan boord van de Junkers. Uit mijn analyse blijkt dat het niet mogelijk is dat uitsluitend lege terugkerende Junkers werden neergeschoten. In een aantal gevallen was dat wel degelijk zo, maar vooral in de Brigade B-sector kwamen een flink aantal Junkers met hun lading neer. In een enkel geval stortte zo'n toestel met alle onfortuinlijke inzittenden neer, zoals het toestel van 15./KGzbV.1 bij Afferden met 11 dode 2./IR65 soldaten als gevolg. Anderen hadden meer geluk en werden na een noodlanding gevangen genomen en samen met de bemanningen afgevoerd.

Bij het napluizen van alle snippers gegevens kwam ik weer de discussie op dit forum tegen over de zogenaamde "Polen uit Ede" http://www.grebbeberg.nl/forum.php?page=forum_discussiegroep&item=4880&group=10&view=3.
Daarin werd op een gegeven moment geopperd dat dit wellicht parachutisten of gelande troepen zouden zijn. Ik ben het echter met de conclusie eens dat dat heel onwaarschijnlijk is, hoewel de plek waar ze werden opgepakt (Ede) heel dicht bij een van de raadsel-landingen is (Renswoude), dus qua timing en afstand zou het nog kunnen passen. Ik zie echter geen enkele logische verklaring voor het feit dat de "Polen" zonder uniform en ongewapend waren. Er is ook geen enkel vergelijkbaar geval waar de troepen zich verwijderden van de Junkers waarin ze geland waren en kolonne-gewijs op mars gingen. Dus hoewel dit natuurlijk een prachtig verhaal zou zijn geweest, is het geen plausibele verklaring voor verdwenen krijgsgevangen.

Een voorbeeld is de al genoemde landing ten zuid-westen van Renswoude, bij hotel De Dennen. Deze blijft met raadsels omgeven. Brongers geeft als enigste referentie een mij onbekend GV van 1-I-15 RI (Lt Klaver), maar verder heb ik geen enkele verwijzing naar dit geval kunnen vinden. Het moet heel vroeg zijn gebeurd (04.00 tot 04.30), wat betekent dat het om een Ju52 met Fallschirmj├Ąger moet gaan, een lege terugvlucht op dat tijdstip is uitgesloten. Ik heb echter geen enkele indicatie van FSJ op deze locatie. Sterker nog, in het GV van J.G. Koppe, van de Staf I-22 RI met CP te Renswoude,wordt op geen enkele wijze melding gemaakt van een neergestorte Ju52 met ten minste 15 krijgsgevangen op korte afstand van zijn CP. Het blijven dus vaak zeer vage aanwijzingen, en het is dus ook nog steeds niet zeker dat er daadwerkelijk een crash plaatsvond. (Dat zou het probleem van de verdwenen krijgsgevangen hier weliswaar verklaren, maar niet oplossen).

Zie graag iedere bijdrage die deze raadsels kan helpen oplossen tegemoet!

Groeten, Pieter
» Dit bericht is geplaatst op 23 juli 2016 23:46

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554