Discussiegroep

Onderwerp: Dienstplichtig sergeant Pieter Bremer

Totaal berichten: 2
1.377 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Pieter Bremer was sinds 15 nov. 1938 ingedeeld bij Korps Motordienst V Autobataljon. Op 4 mei is hij bevorderd tot sergeant en op 10 mei vinden we hem terug bij 14 Cie Pioniers in Dordrecht. Heeft iemand enig idee waar ik kan vinden hoe hij daar terecht is gekomen?
Het IVENT heeft mij niet verder kunnen helpen
» Dit bericht is geplaatst op 24 juli 2016 22:51
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het Korps Motordienst was feitelijk niets anders dan de chauffeurspool van de toenmalige landmacht. Dit Korps leverde chauffeurs aan de hele landmacht en had enkele onderdelen als ondersteuning voor bepaalde krijgsmachtonderdelen. Piet Breemer behoorde tot hun chauffeurspool en was met zijn rang bedoeld om een groepje chauffeurs en mogelijk enkele voertuigen te commanderen. Iedere Staf had zo’n groepje chauffeurs die bedoeld waren voor hand – en spandiensten, ordonnans – en verbindingsdiensten en het chaufferen van officieren van de staf. Waarom bij de Pioniers in Dordrecht? De meest voor de hand liggende optie is dat ze daar op dat moment iemand nodig hadden. Maar het zou dus net zo goed ergens anders geweest kunnen zijn. Gewoon inherent aan het Korps Motordienst. Als er een meer specifieke reden voor geweest is dan zal die heel moeilijk te achterhalen zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 25 juli 2016 11:05
Totaal berichten: 2
Allereerst hartelijk dank voor uw snelle reactie. Tja, het 14e moest verdedigingsstellingen bouwen voor Groep Kil. Daarbij heb je auto’s en dus chauffeurs nodig. Het ligt dus voor de hand dat Piet Bremer om die reden naar Dordrecht is gestuurd.
Maar er is nog een ander verhaal. Al heb ik zelf daar mijn twijfels over:
“Piet had op 1 mei verlof om zijn veestapel van de ene boerderij naar de andere te loodsen (Hij was veehouder) Op 4 mei wordt hij bevorderd. Uit de foto is het niet op te maken maar waarschijnlijk in Haarlem. Op 5 mei was hij weer thuis om enkele zaken m.b.t. de verhuizing te regelen. Als hij ’s avonds weer in de kazerne terugkomt is iedereen van zijn afdeling verdwenen en wordt hij met een vrachtauto met landmijnen op pad gestuurd naar?? Dat weten we niet. Maar hij zou verschillende malen doorgestuurd worden en uiteindelijk op 9 mei in Dordrecht aankomen waar hij al dan niet zijn vracht moest afleveren om op 10 mei weer te vertrekken. Van dat vertrek is door de Duitse parachutisten aanval niets meer gekomen en zat hij midden in het oorlogsgeweld en is samen met de rest van de cie ingezet bij de verdediging “
Tot zover het verhaal. Zoals gezegd heb ik mijn twijfels. Hij heeft gevochten bij Dordrecht, samen met de 14e. Dat staat vast. Hij is ook samen met de anderen krijgsgevangen gemaakt en op 25 mei met groot verlof gestuurd. Maar op zijn groot verlofpas die in zijn oorlogszakboekje zit wordt de 14e Cie Pioniers als zijn onderdeel genoemd en is de pas ondertekend door de CC van14e Kap. W. Mantel. Dat doet mij veronderstellen dat hij gewoon bij die cie was ingedeeld of gedetacheerd.
Ik had gehoopt met mijn vraag aanwijzingen te kunnen vinden om duidelijkheid te krijgen. Maar ik deel uw vrees dat het heel erg moeilijk zal worden en weinig kans van slagen zal hebben.
» Deze reactie is geplaatst op 25 juli 2016 21:12

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554