Discussiegroep

Onderwerp: Dpl Soldaat Timmer

Totaal berichten: 3
1.499 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Gezocht... / Mobilisatie en interbellum
Ik ben op zoek naar verdere gegevens over mijn grootvader. De letterlijke tekst van zijn staat van dienst is:

** Over van 1.I.19 R.I. naar 1e Dep. C. 19e Dep.B
** (Mobilisatiebestemming) 25 Aug '39
** Zaterdag 9 Sept '39 in onderhoud bij 2e C. 19 D.B.
**
** Met groot verlof 9 juni 1940

Er staat dus niks bij waar hij in mei 1940 gestationeerd was, is er een kans dat hij weer terug is geplaatst, daar waar hij begon nl 1.I.19 R.I.
» Dit bericht is geplaatst op 6 september 2016 11:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
U zou even kunnen doorvragen. Soms zoekt IVENT in eerste instantie gemakshalve (?)niet verder, terwijl er daar wel degelijk meer bekend is. Dat wil zeggen soms, niet altijd. Wij hebben daar ervaring mee. Heeft u verder enig idee of uw grootvader een rang had? Zoals sergeant? Dat zou dan misschien verklaren waarom hij naar het DEPOT 19 RI terug is gestuurd. Is dat zo en is hij daar tot de 10e mei gebleven dan bevond hij zich op dat tijdstip in Hoorn. Ik kan eventueel de inzet van deze ( Depot ) onderdelen nagaan. Maar het is in mijn opinie ook mogelijk dat hij inderdaad weer bij I - 19 RI is beland. Dat zou hem plaatsen noord van de Grebbeberg niet ver van de grens van Veenendaal.
» Deze reactie is geplaatst op 15 september 2016 15:37
Totaal berichten: 3
IVENT heeft mij zijn staat van dienst document gemaild en dit is het enige wat er in staat qua waar hij gestationeerd was. Ik heb het NIMH gevraagd of zij konden vertellen waar hij in mei 1940 gestationeerd was, daar hebben ze me vervolgens rapporten toegestuurd van het 2e Compagnie 19e Depot Bataljon.
Maar daarmee is mijn vraag nog niet beantwoord.
Hij was gewoon dienstplichtige
Wat zou mobilisatiebestemming betekenen? Dat als er mobilisatie zou plaatsvinden, dat hij dan weer geplaatst zou worden in het 1.I.19 R.I.?
» Deze reactie is geplaatst op 19 september 2016 11:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Nee, op het moment dat hij in onderhoud kwam bij de 2e compagnie van het Depotbataljon van 19 RI was de mobilisatie al achter de rug en was hij dus niet teruggeplaatst naar 1 - I - 19 RI. Dat kan later eventueel zijn gebeurd, maar kennelijk ontbreken de gegevens of heeft IVENT nog altijd niet goed gekeken. Het vervelende is ook dat namenlijsten van de diverse onderdelen van destijds in veruit de meeste gevallen ontbreken. Vooral het gevolg van het feit dat op bevel van hogerhand die namenlijsten/appellijsten ( en andere zaken ) zijn vernietigd om ze niet in Duitse handen te laten vallen. Je kunt dus zomaar lijsten afvinken op namen. De beste hulp in dit soort gevallen zou zijn die van de kant van dienstkameraden van vroeger. Maar daarvan zijn er weinig meer in leven en indien toch, buitengewoon moeilijk te vinden. Daarvoor zou je minimaal de middelen moeten hebben van b.v Spoorloos. Het zou ook helpen als bij u in de familie b.v de naam bekend was van zijn compagniescommandant of eventueel zijn bataljonscommandant. Dan zijn we in elk geval een stuk verder.
» Deze reactie is geplaatst op 19 september 2016 11:33
Totaal berichten: 3
Na een poos van stilte heb ik de zoektocht weer opgepakt. In een relaas van Reserve 1e Luitenant P. v.d. Boom wordt gesproken over dpl soldaat Timmer. Ik zou graag meer informatie over de 1e Sectie 2-III-8 R.I. achterhalen. Is hier meer informatie over te verkrijgen?
» Deze reactie is geplaatst op 3 april 2017 14:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
U zou b.v kunnen kijken naar het verslag van Th.J Berns, te vinden in hetzelfde rijtje als de verslagen van vd Boom. Natuurlijk geeft ook b.v het Stafwerk Veldleger ( deel 7 van de z.g Groene Serie ) wel wat informatie, maar die is niet zo gedetailleerd en noemt ook geen namen. Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte voor een boek als Grebbelinie 1940 van E.H Brongers. Ook dit boek geeft minder details dan de bij ons aanwezige verslagen van deze sectie.
» Deze reactie is geplaatst op 3 april 2017 15:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik begrijp trouwens dat u wilt weten of deze Timmer dezelfde zou kunnen zijn als uw grootvader. Dan zouden wij de voorletters van deze bij vd Boom genoemde militair moeten kennen en ik vrees dat dit niet zal gaan lukken.
» Deze reactie is geplaatst op 3 april 2017 15:32

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554