Discussiegroep

Onderwerp: informatie omtrent mijn vader

Totaal berichten: 1
1.496 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Mijn vader is Klaas Kruit, geboren op 23-02-1918 en zijn registratienummer is 18.02.23.002. Tijdens het uitbreken van de oorlog was hij ingedeeld bij het korps politietroepen en later gevlucht via Belgie en Frsankrijk naar Engeland en aldaar toen de commando-opleiding gevolgd en daarna ingedeeld bij no.2 dutch troop.
Ik wil graag weten alwaar mijn vader was gelegerd toe de oorlog uitbrak en hoe hij toen in engeland gekomen is.
» Dit bericht is geplaatst op 13 oktober 2016 12:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het zou goed kunnen gaan om het Detachement Politietroepen Ooltgensplaat ( hier werden o.m belangrijke NSBĂ©rs geinterneerd ), dat via Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, Belgie en Frankrijk uiteindelijk in Engeland terecht is gekomen. Op 11 juni bereikte het motorschip Prinses Beatrix vanuit Brest Plymouth met 700 Nederlandse militairen waaronder bedoeld Detachement van rond 70 man. Als u meer gegevens daarover wilt hebben, meldt dat even en ik stuur het op. Maar omdat dit slechts een mogelijkheid is en geen zekerheid, kunt u het best contact opnemen met IVENT ( zie hun website voor adresgegevens en hoe te handelen ) en daar vragen om de Militaire Staat van Dienst van uw vader. Neem geen genoegen met een antwoord als " Politietroepen ", maar vraag specifiek naar zijn onderdeel/positie in mei 1940. Soms hebben ze die extra informatie, soms ook niet. Maar in principe altijd vragen. Vaak krijg je namelijk eerst maar wat basisinformatie, terwijl ze meer hebben ( hoewel niet altijd ).
» Deze reactie is geplaatst op 13 oktober 2016 13:12
Totaal berichten: 5
Meneer E.H.Kruit. Mogelijk kunt u ook navraag doen bij het Korps Commando troepen, daar is men ook in het bezit over oud Commando's.
» Deze reactie is geplaatst op 20 oktober 2016 15:36
Totaal berichten: 2.109
Hier vindt u meer over wat er op Ooltgensplaat gebeurde en welke tocht die Politietroepen maakten
http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=de-21-gedetineerden

Overigens waren er ook aanzienlijke contingenten van andere PTR eenheden in Noord-Brabant en Noord-Limburg die Frankrijk haalden. Marechaussee en Politietroepen leverden een paar honderd man binnen de kleine groep militairen die uiteindelijk in Engeland terecht kwamen.
» Deze reactie is geplaatst op 21 oktober 2016 14:29

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554