Discussiegroep

Onderwerp: Mitrailleurcompagnie MC III - 11 R.I.

Totaal berichten: 1
1.405 keer gelezen
Categorie: Gezocht... / Mobilisatie en interbellum
Mijn vader, dpl.sergeant Willem Hamming geb. 16-03-1911, was in de meidagen op de Grebbeberg stukscommandant in de Mitrailleurcompagnie (MC III -11- R.I.) Zijn sectiecommandant was sergeant-majoor G.Th. van Mierlo. In het verslag door Van Mierlo d.d. januari 1941 worden als andere stukscommandanten in dezelfde sectie genoemd de sergeanten F.L. Snijders en G.W. Sloot. En als afstandmeter sergeant H. Bakker.
Over deze Mitrailleurcompagnie worden in diverse rapportages mededelingen gedaan, maar er is geen duidelijk beeld van wat er plaatsvond op 12 en 13 mei. Mijn vader heeft nooit iets verteld over die dagen, behalve dat zijn stelling gesitueerd was aan de straatweg op de Grebbeberg. Graag zou ik meer willen weten over de gebeurtenissen. Hoe is het deze sectie vergaan?
Zijn er in militaire archieven nog andere rapportages dan op deze website staan? Bij voorbaat dank voor nadere informatie.

*Ter attentie: in het verslag door Van Mierlo is sprake van Sgt. H. Hamming. Dit moet echter zijn W.Hamming, zoals ook blijkt uit de geschreven brontekst.
» Dit bericht is geplaatst op 25 januari 2017 16:33

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554